Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki

  Jak Airbnb chroni gospodarzy

  Dowiedz się więcej o ochronie Airbnb.
  Autor: Airbnb, 4 lut 2020
  Przeczytasz w 3 minuty
  Zaktualizowano 21 lip 2023

  Najważniejsze wskazówki

  • Zabezpieczenia dla gospodarzy, takie jak AirCover, pomogą Ci przyjmować gości bez obaw
  • Nasza specjalna obsługa klienta dostępna jest w 62 językach

  Niezależnie od tego, czy jesteś nowym gospodarzem czy dopiero planujesz nim zostać, rozumiemy, że możesz się zastanawiać, jak zabezpieczyć udostępniane miejsce i swoje rzeczy na czas pobytu gości. Wypadki i incydenty związane z bezpieczeństwem zdarzają się niezwykle rzadko, ale Airbnb zapewnia liczne rozwiązania, które chronią zarówno gospodarzy, jak i gości.

  Profile i recenzje

  Airbnb pomoże Ci dowiedzieć się więcej o gościach. Jeśli korzystasz z rezerwacji natychmiastowej, możesz dostosować swoje ustawienia, aby dodać jeszcze inne wymagania wobec gości wykraczające poza nasze zwykłe wymagania dotyczące rezerwacji, które obowiązują wszystkich gości. Jeśli wybierzesz ręczne prośby o rezerwację, możesz sprawdzać profile gości i przeczytać recenzje od poprzednich gospodarzy, zanim zaakceptujesz rezerwację.

  Goście i gospodarze mogą się wzajemnie oceniać dopiero po zakończeniu pobytu, więc masz pewność, że opinie są pisane na podstawie rzeczywistych doświadczeń. Możesz też skorzystać z bezpiecznego komunikatora Airbnb, by zadać gościom pytania i poinformować ich o swoich oczekiwaniach, zanim do Ciebie przyjadą.

  AirCover dla gospodarzy

  AirCover dla gospodarzy to kompleksowa ochrona każdego gospodarza aktywnego na Airbnb. Program ten zapewnia zabezpieczenia przed rozpoczęciem pobytu, które pozwalają potwierdzić tożsamość gości, a dzięki technologii weryfikacji rezerwacji zmniejsza się prawdopodobieństwo wystąpienia uciążliwych imprez i szkód majątkowych.

  Program AirCover dla gospodarzy obejmuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 1 miliona USD oraz ochronę od szkód majątkowych na kwotę 3 milionów USD, w zakres której wchodzą dzieła sztuki, przedmioty wartościowe, zaparkowane samochody, zacumowane łodzie i inne środki transportu.

  Dowiedz się więcej o AirCover dla gospodarzy

  Podstawowe zasady

  Podstawowe zasady dla gości to zestaw możliwych do wyegzekwowania standardów, których przestrzegać musi każdy gość. Zgodnie z nimi goście mają obowiązek dbać o Twoje miejsce i pozostawić je po sobie w stanie niewymagającym gruntownego sprzątania, a także przestrzegać regulaminu domu i niezwłocznie informować Cię o wszelkich problemach. Te podstawowe zasady musi zaakceptować każdy gość przed dokonaniem rezerwacji.

  Bezpieczeństwo konta

  Airbnb chroni Twoje konto na kilka sposobów: wymaga dodatkowego uwierzytelnienia podczas logowania na nowym telefonie lub komputerze i wysyła użytkownikom powiadomienia o zmianach na koncie. Jeśli tylko korzystasz z Airbnb na każdym etapie – od komunikacji, przez dokonywanie rezerwacji, po realizację płatności – chronią Cię zasady i zabezpieczenia zapewniane przez Airbnb.

  Całodobowa obsługa klienta

  Obsługa klienta Airbnb na całym świecie jest dostępna w 62 językach i może Ci pomóc w takich sprawach jak:

  • rezerwowanie nowej oferty,
  • zwroty,
  • mediacje.

  Dowiedz się więcej o naszych zasadach i zabezpieczeniach

  Dzięki tym zabezpieczeniom zawsze możesz czuć się bezpiecznie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Airbnb chroni swoich gospodarzy, odwiedź stronę AirCover.

  Dostępne w ramach AirCover dla gospodarzy ubezpieczenie gospodarzy od szkód majątkowych, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej gospodarzyubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej organizatorów atrakcji nie obejmują gospodarzy, którzy oferują pobyty za pośrednictwem Airbnb Travel LLC, ani gospodarzy i organizatorów atrakcji w Japonii, gdzie obowiązuje Program Ubezpieczenia Gospodarzy w JaponiiProgram Ubezpieczenia Atrakcji w Japonii. W przypadku gospodarzy, którzy oferowali pobyty lub atrakcje w Chinach kontynentalnych, obowiązuje Program Ochrony Gospodarzy w Chinach. Limity ochrony są podawane w USD.

  Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy i organizatorów atrakcji są gwarantowane przez ubezpieczycieli zewnętrznych. W Wielkiej Brytanii gwarantem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy jest Zurich Insurance Company Ltd., a stroną zawierającą umowę ubezpieczenia (bez żadnych dodatkowych opłat) jest Airbnb UK Services Limited, wyznaczony przedstawiciel firmy Aon UK Limited z uprawnieniami nadanymi przez Financial Conduct Authority (FCA) i podlegający nadzorowi tego urzędu. Numer rejestracyjny firmy Aon w FCA to 310451. Informacje te można sprawdzić w Rejestrze Usług Finansowych lub w FCA pod numerem 0800 111 6768. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy i organizatorów atrakcji w ramach AirCover dla gospodarzy podlega nadzorowi FCA. Pozostałe produkty i usługi oferowane przez Airbnb UK Services Limited nie podlegają przepisom regulacyjnym. FPAFF405LC

  Ochrona gospodarzy od szkód majątkowych nie jest ubezpieczeniem i nie jest związana z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy. W ramach programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych otrzymasz zwrot kosztów za szkody wyrządzone w Twoim domu i mieniu, jeśli goście, którzy je spowodowali, nie zapłacą za nie sami. W przypadku ofert w stanie Waszyngton zobowiązania umowne Airbnb w ramach programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych są objęte polisą ubezpieczeniową wykupioną przez Airbnb. Ochrona gospodarzy od szkód majątkowych podlega określonym warunkom i wyłączeniom.

  Od momentu opublikowania tego artykułu informacje w nim zawarte mogły się zmienić.

  Najważniejsze wskazówki

  • Zabezpieczenia dla gospodarzy, takie jak AirCover, pomogą Ci przyjmować gości bez obaw
  • Nasza specjalna obsługa klienta dostępna jest w 62 językach
  Airbnb
  4 lut 2020
  Czy udało nam się pomóc?