Ten materiał nie jest dostępny w wybranym języku, dlatego na razie możesz się z nim zapoznać w tej wersji językowej.

Nowa, ulepszona ochrona AirCover dla gospodarzy

Kompleksowa ochrona. Zawsze bezpłatna i dostępna za każdym razem, gdy przyjmujesz gości. Tylko na Airbnb.
Autor: Airbnb, 11 maj 2022
Przeczytasz w 4 minuty
Zaktualizowano 21 lip 2023

Uwaga od redakcji: ten artykuł został opublikowany w ramach edycji Airbnb na zimę 2022. Od momentu opublikowania informacje w nim zawarte mogły się zmienić. Dowiedz się więcej o naszej najnowszej edycji.

AirCover dla gospodarzy to kompleksowa ochrona każdego gospodarza udostępniającego miejsce na pobyt na Airbnb. Teraz program zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo, umożliwiając weryfikację tożsamości gości i kontrolę rezerwacji, a także oferując ochronę od szkód majątkowych do 3 milionów USD oraz zabezpieczenie przedmiotów wartościowych i zacumowanych łodzi oraz zaparkowanych samochodów na terenie nieruchomości.

Weryfikacja tożsamości gościa

Zaufanie użytkowników Airbnb opiera się na pewności, że zarówno gospodarze, jak i goście faktycznie są osobami, za które się podają. Weryfikację tożsamości rozszerzamy na wszystkich gości w 35 najpopularniejszych krajach i regionach na Airbnb – to 90% wszystkich rezerwacji. Na początku 2023 roku chcemy przeprowadzać weryfikację tożsamości użytkowników na całym świecie, czyli obejmując wszystkie rezerwacje.

Będziemy nadal weryfikować przeszłość wszystkich gości w USA przed pierwszym pobytem, a także sprawdzać wszystkich gości planujących pobyt w danym miejscu pod kątem obecności na określonych listach osób objętych obserwacją lub sankcjami.

W ramach naszej rozszerzonej weryfikacji tożsamości gości wprowadziliśmy też kilka zmian w wymaganiach dotyczących rezerwacji natychmiastowej. Dowiedz się więcej

Więcej informacji na temat weryfikacji tożsamości gości

Technologia kontroli rezerwacji

W USA i Kanadzie wprowadzamy zastrzeżoną technologię kontroli rezerwacji, która pomaga zmniejszyć ryzyko uciążliwych imprez i szkód majątkowych. Przetestowaliśmy to rozwiązanie w Australii i okazało się, że liczba imprez organizowanych bez zezwolenia spadła w testowym okresie o około 35%.

Nasz system bierze pod uwagę ponad sto czynników i blokuje określone rezerwacje, aby zmniejszyć ryzyko organizowania imprez zakłócających spokój i spowodowania szkód majątkowych. Planujemy rozszerzyć to rozwiązanie na wszystkie rezerwacje na całym świecie na początku 2023 roku.

Dowiedz się więcej na temat technologii kontroli rezerwacji

Większa ochrona od szkód majątkowych

Od ponad dziesięciu lat Airbnb oferuje gospodarzom najlepszą w branży ochronę od szkód majątkowych. Dzisiaj dodajemy te zabezpieczenia w ramach AirCover dla gospodarzy:

  • Ochrona od szkód majątkowych do 3 milionów USD: potroiliśmy ochronę od szkód z 1 miliona do 3 milionów USD, obejmując nią zarówno Twój dom, jak i to, co się w nim znajduje.
  • Ochrona dzieł sztuki i przedmiotów wartościowych: rozszerzyliśmy naszą ochronę dzieł sztuki, biżuterii i przedmiotów kolekcjonerskich, które można naprawić lub wymienić według szacunkowej wartości w przypadku uszkodzenia.
  • Ochrona pojazdów i łodzi: zapewniamy ochronę na wypadek uszkodzeń samochodów, łodzi i innych jednostek pływających, parkowanych lub cumowanych na terenie nieruchomości.

Nowy zakres ochrony nie ogranicza opcji dotychczas dostępnych w programie AirCover dla gospodarzy:

  • Całodobowa infolinia bezpieczeństwa: jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której zagrożone będzie Twoje bezpieczeństwo, nasza aplikacja zapewnia Ci szybki dostęp do przeszkolonych pracowników o dowolnej porze dnia i nocy.
  • Ochrona przed szkodami wyrządzonymi przez zwierzęta: zapłacimy za szkody wyrządzone przez czworonożnych gości.
  • Gruntowne czyszczenie: zwracamy koszty dodatkowych usług sprzątania niezbędnych do usunięcia plam i zapachu dymu.
  • Ochrona przed utraconym dochodem: rekompensujemy utracony dochód, jeśli okaże się, że musisz anulować potwierdzoną rezerwację z powodu szkód wyrządzonych przez poprzedniego gościa.
Dowiedz się więcej na temat ochrony gospodarzy od szkód majątkowych

Prostszy proces odszkodowawczy

Wiemy od naszych gospodarzy, że proces zwrotu kosztów był dla nich zbyt skomplikowany. Dlatego uprościliśmy proces uzyskania odszkodowania.

Jeśli gość uszkodzi Twój dom lub mienie, możesz w kilku krokach przesłać prośbę o odszkodowanie w naszym Centrum rozliczeń, a następnie łatwo śledzić cały proces od przesłania zgłoszenia do otrzymania wypłaty. Twoja prośba zostanie najpierw wysłana do gościa. Jeśli gość nie odpowie lub nie zapłaci w ciągu 24 godzin, możesz poprosić o pomoc Airbnb.

Gospodarze Superhost (oferujący miejsca poza stanem Waszyngton w USA) mają również pierwszeństwo obsługi i szybciej otrzymują odszkodowanie.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy na kwotę 1 miliona USD

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy w ramach AirCover chroni gospodarza, gdy gość podczas pobytu dozna uszczerbku na zdrowiu lub jego mienie zostanie uszkodzone albo skradzione (choć zdarza się to niezwykle rzadko). Polisa obejmuje też osoby, które pomagają w przyjmowaniu gości (np. współgospodarzy, osoby sprzątające).

Podlegasz ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy, jeśli ustalimy, że ponosisz odpowiedzialność prawną za:

  • uszczerbek na zdrowiu gościa (lub innych osób);
  • uszkodzenie lub kradzież mienia należącego do gościa (lub innych osób);
  • szkody spowodowane przez gościa (lub inne osoby) w częściach wspólnych, takich jak lobby budynku lub pobliskie obiekty.

Jeśli chcesz ubiegać się o odszkodowanie, skorzystaj z formularza ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Prześlemy podane przez Ciebie informacje do naszego zaufanego ubezpieczyciela zewnętrznego, który przydzieli Twoją sprawę swojemu przedstawicielowi. Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone zgodnie z warunkami polisy ubezpieczeniowej.

Jeśli jesteś gospodarzem atrakcji, obejmuje Cię ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej organizatorów atrakcji.

Dowiedz się więcej na temat ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy

Dostępne w ramach AirCover dla gospodarzy ubezpieczenie gospodarzy od szkód majątkowych, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej gospodarzyubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej organizatorów atrakcji nie obejmują gospodarzy, którzy oferują pobyty za pośrednictwem Airbnb Travel LLC, ani gospodarzy i organizatorów atrakcji w Japonii, gdzie obowiązuje Program Ubezpieczenia Gospodarzy w JaponiiProgram Ubezpieczenia Atrakcji w Japonii. Gospodarze, którzy oferowali miejsca na pobyt lub atrakcje w Chinach kontynentalnych, objęci są Programem Ochrony Gospodarzy w Chinach. Limity ochrony są podawane w USD.

Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy i organizatorów atrakcji są gwarantowane przez ubezpieczycieli zewnętrznych. W Wielkiej Brytanii gwarantem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy i organizatorów atrakcji jest Zurich Insurance Company Ltd., a stroną zawierającą umowę ubezpieczenia (bez żadnych dodatkowych opłat) jest Airbnb UK Services Limited, wyznaczony przedstawiciel firmy Aon UK Limited z uprawnieniami nadanymi przez Financial Conduct Authority (FCA) i podlegający nadzorowi tego urzędu. Numer rejestracyjny firmy Aon w FCA to 310451. Informacje te można potwierdzić w Rejestrze Usług Finansowych lub w FCA pod numerem 0800 111 6768. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy i organizatorów atrakcji w ramach AirCover dla gospodarzy podlega nadzorowi FCA. Pozostałe produkty i usługi Airbnb UK Services Limited nie podlegają przepisom regulacyjnym. FPAFF609LC

Ochrona gospodarzy od szkód majątkowych nie jest ubezpieczeniem i nie jest związana z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy. W przypadku ofert w stanie Waszyngton zobowiązania umowne Airbnb w ramach programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych są objęte polisą ubezpieczeniową wykupioną przez Airbnb. W przypadku gospodarzy, których miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się poza Australią, obowiązują te Warunki ochrony gospodarzy od szkód majątkowych. W przypadku gospodarzy, których miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się w Australii, ochrona gospodarzy od szkód majątkowych podlega Warunkom programu dla użytkowników z Australii.

Od momentu opublikowania tego artykułu informacje w nim zawarte mogły się zmienić.

Airbnb
11 maj 2022
Czy udało nam się pomóc?