AirCover dla gospodarzy
AirCover dla gospodarzy
AirCover dla gospodarzy
AirCover dla gospodarzy
AirCover dla gospodarzy
AirCover dla gospodarzy

Kompleksowa ochrona. Zawsze bezpłatna i dostępna dla wszystkich gospodarzy. Tylko na Airbnb.

Ubezpieczenie OC na milion USD

Masz ochronę – nawet w razie uszczerbku na zdrowiu gościa.

Ochrona od szkód majątkowych do 1 miliona USD

Pokrywamy szkody wyrządzone przez Twoich gości, w tym dotyczące rzeczy wartościowych.

Ochrona przed uszkodzeniami spowodowanymi przez zwierzęta

Bez obaw: masz ochronę na wypadek niespodziewanych szkód wyrządzonych przez zwierzęta.

Ochrona od gruntownego sprzątania

Rekompensujemy Ci nieoczekiwane koszty sprzątania.

Ochrona od utraconego dochodu

Airbnb zwraca utracone dochody, jeśli anulujesz rezerwacje z powodu szkód.

14 dni na zgłoszenie

Masz 14 dni na zgłoszenie szkody – nawet jeśli kolejna rezerwacja już się zaczęła.

Szybkie odszkodowania

Szybko zwracamy Ci koszty wynikające ze szkód spowodowanych przez gości – zazwyczaj w ciągu 2 tygodni.

Szybszy proces dla Superhostów

Gospodarze Superhost mają dostęp z pierwszeństwem do specjalnej linii pomocy.

Tylko Airbnb zapewnia Ci AirCover

AirbnbKonkurencja
Ubezpieczenie OC na milion USD
Ochrona od szkód majątkowych do 1 miliona USD
Ochrona przed uszkodzeniami spowodowanymi przez zwierzęta
Ochrona od gruntownego sprzątania
Ochrona od utraconego dochodu
14 dni na zgłoszenie
Szybsze odszkodowania
Szybszy proces dla Superhostów
Kompleksowe korzyści płynące z AirCover dla gospodarzy w porównaniu z bezpłatnymi ofertami najlepszych konkurentów (stan na listopad 2021 roku).
Zawsze, gdy przyjmujesz gości na Airbnb, masz zapewnioną ochronę

Odpowiadamy na Twoje pytania

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz? Odwiedź nasze Centrum pomocy.
Więcej informacji o AirCover dla gospodarzy, oferowanych korzyściach i warunkach znajdziesz .

Zacznij przyjmować gości na Airbnb

Dołącz do nas. Będziemy Cię wspierać na każdym kroku.