AirCover dla gospodarzy

Kompleksowa ochrona.
Zawsze bezpłatna i dostępna dla wszystkich gospodarzy.
Tylko na Airbnb.

Weryfikacja tożsamości gościa

Nasz kompleksowy system weryfikacji sprawdza dane takie jak imię i nazwisko, adres, dokument tożsamości i inne informacje, aby potwierdzić tożsamość gości dokonujących rezerwacji na Airbnb.

Kontrola rezerwacji

Nasza zastrzeżona technologia analizuje setki czynników w przypadku każdej rezerwacji i blokuje określone rezerwacje, które wykazują wysokie ryzyko organizacji imprez zakłócających spokój i możliwych szkód majątkowych.

Ochrona od szkód majątkowych do 3 milionów USD

Jeśli goście nie zapłacą za szkody wyrządzone w Twoim domu i mieniu, ochrona gospodarzy od szkód majątkowych pokryje koszty do 3 mln USD oraz zapewnia specjalistyczną ochronę:

Dzieła sztuki i przedmioty o dużej wartości

Otrzymasz odszkodowanie za uszkodzone dzieła sztuki lub drogocenne przedmioty.

Samochody i łodzie

Otrzymasz odszkodowanie za uszkodzone samochody, łodzie oraz inne jednostki pływające, które parkujesz lub cumujesz przy swoim domu.

Uszkodzenia spowodowane przez zwierzęta

Otrzymasz odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzę gościa.

Utrata dochodu

Jeśli musisz anulować rezerwacje na Airbnb z powodu szkód wyrządzonych przez gości, otrzymasz rekompensatę za utracone dochody.

Gruntowne sprzątanie

Otrzymaj zwrot kosztów za dodatkowe usługi sprzątania niezbędne do usunięcia plam i zapachu dymu.

Ubezpieczenie OC na 1 milion USD

Ochrona w przypadku, gdy gość dozna uszczerbku na zdrowiu lub jego mienie zostanie uszkodzone albo skradzione.

Całodobowa infolinia bezpieczeństwa

Jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której zagrożone będzie Twoje bezpieczeństwo, nasza aplikacja zapewnia Ci szybki dostęp do przeszkolonych pracowników ds. bezpieczeństwa o dowolnej porze dnia i nocy.

Sprawdź szczegółowe informacje na temat tego, jak chroni Cię AirCover dla gospodarzy, i wszelkie obowiązujące wyłączenia.

Tylko Airbnb zapewnia Ci AirCover

Airbnb
Konkurencja
Weryfikacja tożsamości gościa
Kontrola rezerwacji
Ochrona od szkód majątkowych do 3 milionów USD
Dzieła sztuki i przedmioty o dużej wartości
Samochody i łodzie
Uszkodzenia spowodowane przez zwierzęta
Utrata dochodu
Gruntowne sprzątanie
Ubezpieczenie OC na 1 milion USD
Całodobowa infolinia bezpieczeństwa
Porównanie opiera się na informacjach publicznych i bezpłatnych ofertach głównych konkurentów według stanu na październik 2022 roku.

Odpowiadamy na Twoje pytania

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz? Odwiedź nasze Centrum pomocy.

Wynajmowanie swojego miejsca na Airbnb jest superłatwe

Dzięki opcji Start z Airbnb możesz skorzystać z pomocy Superhosta, który będzie Cię wspierać na Twojej drodze do przyjęcia pierwszych gości.