AirCover

Najbardziej kompleksowa ochrona w podróży.
Zawsze bezpłatna i zawsze dostępna.
Tylko na Airbnb.

AirCover

Najbardziej kompleksowa ochrona w podróży.
Zawsze bezpłatna i zawsze dostępna.
Tylko na Airbnb.

AirCover zapewnia wszystkim gościom cztery zabezpieczenia podczas każdego pobytu

Gwarancja ochrony rezerwacji

Jeśli gospodarz będzie musiał anulować Twoją rezerwację w ciągu 30 dni przed zameldowaniem, znajdziemy dla Ciebie podobne lub lepsze miejsce na pobyt albo zwrócimy Ci pieniądze.

Gwarancja zameldowania

Jeśli nie możesz zameldować się w miejscu pobytu, a gospodarz nie może rozwiązać tego problemu, znajdziemy dla Ciebie podobny lub lepszy obiekt na czas pierwotnej rezerwacji lub zwrócimy Ci pieniądze.

Gwarancja zgodności z opisem

Jeśli w dowolnym momencie podczas pobytu okaże się, że miejsce nie jest zgodne z opisem w ofercie – na przykład zepsuła się lodówka, a gospodarz nie może jej naprawić, lub jest mniej sypialni, niż podano w ofercie – masz trzy dni na zgłoszenie problemu, a my znajdziemy dla Ciebie podobne lub lepsze miejsce na pobyt albo zwrócimy Ci pieniądze.

Całodobowa infolinia bezpieczeństwa

Jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której zagrożone będzie Twoje bezpieczeństwo, możesz skorzystać z pomocy naszych przeszkolonych specjalistów – o dowolnej porze dnia i nocy.
Sprawdź szczegółowe informacje na temat tego, jak AirCover chroni Twoją rezerwację, i wszelkie obowiązujące wyłączenia.

Tylko Airbnb zapewnia Ci AirCover

AirbnbKonkurencja
Gwarancja ochrony rezerwacji
Gwarancja zameldowania
Gwarancja zgodności z opisem
Całodobowa infolinia bezpieczeństwa
Korzyści z AirCover w porównaniu do kompleksowej ochrony oferowanej bezpłatnie przez naszych bezpośrednich konkurentów według stanu na marzec 2022 roku.

AirCover przy każdej rezerwacji

Odpowiadamy na Twoje pytania

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz? Odwiedź nasze Centrum pomocy

Oferujemy też AirCover dla gospodarzy

Chcesz przyjmować gości? Dzięki AirCover dla gospodarzy możesz zacząć to robić bez obaw.
Dowiedz się więcej o przyjmowaniu gości