Sugestie pojawią się po wpisaniu danych wyszukiwania. Do przeglądania użyj strzałek w górę i w dół. Naciśnij Enter, aby wybrać. Jeśli wybierasz frazę, zostanie ona przesłana do wyszukiwania. Jeśli sugestia jest linkiem, przeglądarka przejdzie do tej strony.
Przewodnik
Gospodarz

Ochrona dzięki AirCover dla gospodarzy

Wypadki czasem się zdarzają – dlatego chroni Cię AirCover dla gospodarzy.

AirCover dla gospodarzy to kompleksowa ochrona. Obejmuje weryfikację tożsamości gości, kontrolę rezerwacji, ochronę gospodarzy od szkód majątkowych na kwotę 3 milionów USD, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy na kwotę 1 miliona USD oraz całodobową infolinię bezpieczeństwa. Obejmuje również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej organizatorów atrakcji na kwotę 1 miliona USD.

Chcesz zgłosić roszczenie?

Ochrona od szkód ma zastosowanie, gdy gość podczas pobytu na Airbnb uszkodzi Twoje miejsce.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy zapewnia Ci ochronę, w przypadku gdy według przepisów prawa ponosisz odpowiedzialność za uszczerbek na zdrowiu gościa lub zniszczenie albo kradzież jego własności w trakcie pobytu w Twoim domu na Airbnb.

Programy AirCover dla gospodarzy

Ochrona gospodarzy od szkód majątkowych
Poznaj zakres ochrony i dowiedz się, jak poprosić o odszkodowanie.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy
Poznaj szczegóły polisy i dowiedz się, jak poprosić o odszkodowanie, jeśli gość dozna uszczerbku na zdrowiu podczas pobytu.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej organizatorów atrakcji
Poznaj szczegóły polisy i dowiedz się, jak poprosić o odszkodowanie, jeśli gość dozna uszczerbku na zdrowiu podczas atrakcji.

AirCover dla gospodarzy a Twoje osobiste ubezpieczenie

Kiedy przyjmujesz gości na Airbnb lub organizujesz atrakcję, chroni Cię AirCover dla gospodarzy, ale nie zastępuje to osobistego ubezpieczenia. Przepisy prawa mogą też wymagać od Ciebie innego rodzaju ubezpieczenia, którego nie zapewnia AirCover dla gospodarzy. Ponieważ sytuacja każdego gospodarza jest inna, porównaj warunki swojej polisy z zakresem ochrony AirCover dla gospodarzy.

Ochrona gospodarzy od szkód majątkowych, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej gospodarzyubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej organizatorów atrakcji nie obejmują gospodarzy, którzy oferują zakwaterowanie przez Airbnb Travel, LLC, ani gospodarzy pobytów lub atrakcji w Japonii, ponieważ w tym kraju obowiązuje Program Ubezpieczenia Gospodarzy w Japonii oraz Program Ubezpieczenia Gospodarzy Atrakcji w Japonii. W przypadku gospodarzy pobytów w Chinach kontynentalnych obowiązuje Program Ochrony Gospodarzy w Chinach. W przypadku gospodarzy w Wielkiej Brytanii gwarantem ich ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest Zurich Insurance PLC, a stroną zawierającą umowę ubezpieczenia (bez żadnych dodatkowych opłat) jest firma Airbnb UK Services Limited, wyznaczony przedstawiciel firmy Aon UK Limited z uprawnieniami nadanymi przez brytyjski urząd Financial Conduct Authority (FCA). Numer rejestracyjny firmy Aon w FCA to 310451. Informacje te można potwierdzić w Rejestrze Usług Finansowych, sprawdzając go na stronie FCA lub dzwoniąc do FCA pod numer +44 800 111 6768. Produkty ubezpieczeniowe opracowane przez Airbnb UK Services w Wielkiej Brytanii są objęte obowiązującymi regulacjami. FP.AFF.418.LC. Ochrona gospodarzy od szkód majątkowych nie jest związana z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy. Limity ochrony są podawane w USD. Obowiązują też inne warunki i wyłączenia.

Ochrona gospodarzy od szkód majątkowych, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej organizatorów atrakcji nie obejmują gospodarzy, którzy oferują zakwaterowanie przez Airbnb Travel LLC, ani gospodarzy pobytów lub atrakcji w Chinach kontynentalnych i w Japonii, ponieważ w tych krajach obowiązuje Program Ubezpieczenia Gospodarzy w Chinach, Program Ubezpieczenia Gospodarzy w JaponiiProgram Ubezpieczenia Gospodarzy Atrakcji w Japonii. Ochrona gospodarzy od szkód majątkowych nie jest związana z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy. Limity ochrony są podawane w USD. Obowiązują też inne warunki i wyłączenia.

Czy ten artykuł jest pomocny?

Powiązane artykuły

Uzyskaj pomoc dotyczącą m.in. rezerwacji i konta.
Zaloguj się lub zarejestruj