Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki

  Jak działa ubezpieczenie dla właścicieli domów w porównaniu do Programu Ubezpieczenia Gospodarzy i Gwarancji dla Gospodarzy Airbnb?

  Program Ubezpieczenia Gospodarzy i Gwarancja dla Gospodarzy Airbnb chronią Cię od momentu przyjazdu gościa do jego wyjazdu. Program Ubezpieczenia Gospodarzy i Gwarancja dla Gospodarzy Airbnb nie obejmują gospodarzy oferujących noclegi za pośrednictwem Airbnb Travel LLC, gospodarzy w Chinach kontynentalnych, w Japonii oraz gospodarzy atrakcji. Gwarancja dla Gospodarzy Airbnb nie jest związana z Programem Ubezpieczenia Gospodarzy ani Airbnb UK Services Limited.

  Program Ubezpieczenia Gospodarzy to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Może zapewnić gospodarzowi ochronę od odpowiedzialności cywilnej do 1 miliona USD, jeśli gość lub osoba trzecia poniesie uszczerbek na zdrowiu lub jeśli ich mienie zostanie uszkodzone w związku z pobytem Airbnb.

  Gwarancja dla Gospodarzy zapewnia ochronę przed uszkodzeniem mienia. Zapewnia ochronę do 1 miliona USD w przypadku uszkodzenia miejsca lub mienia gospodarza przez gościa lub zaproszoną przez gościa osobę podczas pobytu zarezerwowanego na Airbnb.

  Twoja polisa ubezpieczeniowa, w tym polisa ubezpieczeniowa właściciela domu, mieszkania lub wynajmującego, może oferować ograniczoną ochronę podczas przyjmowania gości na Airbnb lub nie oferować jej wcale. Aby dowiedzieć się więcej, porozmawiaj z ubezpieczycielem lub przeczytaj polisę.

  Pamiętaj

  • Program Ubezpieczenia Gospodarzy jest podstawowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej – będzie stosowany jako pierwszy, niezależnie od tego, czy gospodarz ma inne polisy.
  • Gwarancja dla Gospodarzy Airbnb nie jest polisą ubezpieczeniową – nie wszystkie szkody wyrządzone przez gości są nią objęte. Gospodarze, którzy potrzebują lepszej ochrony, mogą pomyśleć o wykupieniu ubezpieczenia osobistego pokrywającego szkody majątkowe nieobjęte Gwarancją dla Gospodarzy Airbnb.
  • Różni ubezpieczyciele mogą mieć różne zasady dotyczące wynajmu krótkoterminowego. Zanim zaczniesz przyjmować gości, dokładnie zapoznaj się z zasadami. Zastanów się nad wykupieniem dodatkowego ubezpieczenia.

  Uwaga: Program Ubezpieczenia Gospodarzy podlega określonym warunkom i wyłączeniom. Aby dowiedzieć się więcej, pobierz podsumowanie programu.

  Gwarancja dla Gospodarzy Airbnb podlega warunkom i wyłączeniom. Więcej informacji znajdziesz w Warunkach Gwarancji dla Gospodarzy.

  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?

  Powiązane artykuły