Przejdź do treści
Use up and down arrow keys to navigate suggestions.
Przejdź do strony głównej pomocy

Co w przypadku, gdy muszę anulować rezerwację ze względu na nagłe wydarzenie lub nieuniknione okoliczności?

Możliwe, że zwrócimy Ci pieniądze lub odstąpimy od naliczenia kary za anulowanie, jeśli rezerwacja została anulowana z powodu nieoczekiwanych okoliczności, na które nie masz wpływu. Poniżej znajdziesz listę okoliczności uwzględnionych w naszej Polityce okoliczności wyjątkowych. Zanim anulujesz rezerwację, sprawdź, czy powód anulowania znajduje się na poniższej liście i czy będziesz w stanie przedstawić wymaganą dokumentację.

Anulowanie bez ponoszenia kary jest możliwe tylko w wyjątkowych okolicznościach, które wystąpią przed datą zameldowania wskazanej w rezerwacji.

Okoliczności, które wymagają dokumentacji

Śmierć gospodarza, gościa lub współgospodarza, dodatkowego gościa, członka najbliższej rodziny lub opiekuna. Poprosimy Cię o przedstawienie jednego z poniższych dokumentów:

  • Akt zgonu
  • Nekrolog
  • Artykuł w mediach na temat śmierci danej osoby
  • Raport policji

Nieoczekiwana poważna choroba lub uraz gospodarza bądź osoby biorącej udział w podróży. Poprosimy Cię o przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że dana osoba nie może przyjmować gości ani podróżować z powodu nieoczekiwanej, poważnej choroby. Musisz to zrobić w ciągu 14 dni od momentu anulowania. Pamiętaj również, że takie zaświadczenie musi mieć datę późniejszą od daty dokonania rezerwacji. W tym momencie obowiązujące wcześniej warunki, które użytkownik poznał w momencie dokonywania rezerwacji, nie są objęte naszą Polityką okoliczności wyjątkowych.

Obowiązki wynikające z pełnienia funkcji publicznej, w tym ławnika, ograniczenia w podróży, stawiennictwo przed sądem lub powołanie do wojska. Poprosimy Cię o przedstawienie zaświadczenia, którego data wystawienia jest późniejsza od daty dokonania rezerwacji. Na dokumencie tym musi być imię i nazwisko osoby, której to zobowiązanie dotyczy.

Nieoczekiwane uszkodzenia mienia, prace konserwacyjne lub problemy z udogodnieniami w nieruchomości oferowanej na Airbnb, które mogą zagrażać bezpieczeństwu gości lub które uniemożliwiają korzystanie z podstawowych udogodnień, np. bieżącej wody. Ta okoliczność nie obejmuje zaplanowanych remontów. Poprosimy Cię o przedstawienie następujących dokumentów i informacji:

  • Dowód na to, że naprawa jest w toku
  • Informacja o przewidywanym czasie trwania naprawy
  • Faktura za wykonane naprawy
  • Zdjęcia uszkodzeń

Problemy z transportem spowodowane na przykład zamkniętą drogą lub anulowaniem lotu, przez które gość nie będzie mógł dotrzeć na miejsce. Ta okoliczność obejmuje zamknięcie dróg lub lotniska z powodu katastrof naturalnych, np. trzęsienia ziemi lub silnych burz. Poprosimy Cię o przedstawienie zaświadczenia o zamknięciu drogi lub zaświadczenie o zamknięciu lotniska i dokument potwierdzający, że lot został odwołany.

Odwołanie pociągu, autobusu lub promu i brak innych połączeń tego samego dnia. Poprosimy Cię o przedstawienie dokumentu, z którego jasno wynika, że danego dnia przewoźnik nie świadczył swoich usług. Może to być zrzut ekranu strony internetowej przewoźnika lub link do jego oświadczenia.

Okoliczności, które wymagają sprawdzenia

Poniższe okoliczności nie wymagają dokumentacji, lecz nasz zespół w każdym przypadku sprawdzi, czy w zaistniałej sytuacji anulowanie rezerwacji było zasadne.

Rezerwacje Open Homes, które zostały anulowane. Więcej informacji na temat programu Open Homes.

Katastrofy naturalne, aktywność terrorystyczna i zamieszki społeczne lub polityczne, które uniemożliwiają gościowi podróż w wybranym kierunku lub sprawiają, że jego bezpieczeństwo może być zagrożone.

Choroby endemiczne, które nagle rozprzestrzeniły się w określonym regionie lub zaatakowały określoną grupę ludzi. Nie dotyczy to chorób związanych z danym obszarem, na przykład malarii w Tajlandii czy gorączki denga na Hawajach.

Ograniczenia podróży nałożone przez władze, organy ścigania lub wojsko, które ograniczają podróż do lub z miejsca pobytu lub atrakcji.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń obecnych w miejscu pobytu lub atrakcji albo w miejscu wyjazdu gościa.

Znaczące przerwy w dostawie mediów w miejscu oferty lub atrakcji.

Zmiany w wymaganiach dotyczących wizy lub paszportu, które uniemożliwiają podróż w wybranym kierunku. Nie dotyczy to dokumentów, które straciły ważność lub zostały zgubione.

Co zrobić dalej

Jeśli masz pewność, że Twoje okoliczności spełniają powyższe wymagania, w pierwszej kolejności anuluj swoją rezerwację, po czym skontaktuj się z nami, aby zgłosić sprawę. Pomożemy Ci wykonać następne kroki, w których prześlesz wymagane dokumenty. Następnie nasz zespół sprawdzi Twoją sytuację. Zgłoszenie musisz przesłać w ciągu 14 dni od momentu anulowania.