Przejdź do treści
  Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki

  Jestem gospodarzem. Jakie kary mogą mnie czekać, jeśli anuluję rezerwację pobytu?

  Anulowanie rezerwacji może poważnie pokrzyżować gościom ich plany oraz negatywnie wpłynąć na wiarygodność społeczności Airbnb, dlatego za takie działanie możesz spodziewać się następujących kar.

  Opłata za anulowanie

  Z Twojej pierwszej wypłaty po anulowaniu potrącimy odpowiednią kwotę. Jej wysokość będzie zależeć od tego, kiedy rezerwacja została przez Ciebie zaakceptowana i w jakim czasie przed datą zameldowania została anulowana:

  • Więcej niż 7 dni przed zameldowaniem – z Twojej następnej wypłaty potrącimy 50 USD.
  • Mniej niż 7 dni przed zameldowaniem – z Twojej następnej wypłaty potrącimy 100 USD.

  Opłata za anulowanie może zostać uchylona, jeśli od chwili rozpoczęcia Twojej działalności lub od ostatniego anulowania udało Cię zrealizować co najmniej 10 kolejnych rezerwacji bez ich anulowania.

  Niedostępny/zablokowany kalendarz

  Termin anulowanej rezerwacji pozostanie zablokowany w Twoim kalendarzu. Nie będziesz mieć możliwości zaakceptowania innej rezerwacji w tym terminie.

  Publiczna recenzja

  Jeśli anulujesz rezerwację przed dniem zameldowania, na stronie oferty pojawi się automatyczna recenzja informująca o tym fakcie. Tych recenzji nie da się usunąć, ale zawsze możesz napisać publiczną odpowiedź, aby wyjaśnić przyczyny anulowania.

  Jeśli anulujesz rezerwację w dniu zameldowania lub później, goście mogą opublikować recenzję na profilu Twojej oferty.

  Zawieszenie konta

  Jeśli w ciągu roku anulujesz co najmniej 3 rezerwacje, możemy wyłączyć Twoją ofertę.

  Zwalniają Cię z tego tylko okoliczności wyjątkowe.

  Status Superhost

  Aby utrzymać status Superhost, musisz nadal spełniać wymagania dotyczące Superhostów w każdym okresie oceny, co obejmuje utrzymanie wskaźnika anulowania na poziomie 1%.

  Ograniczone wyjątki od kar za anulowanie rezerwacji przez gospodarza: Jeśli rezerwacja zostanie anulowana z powodu okoliczności wyjątkowych, kary za anulowanie mogą zostać usunięte.

  Bez kar możesz anulować rezerwację, co do której masz podejrzenie, że gość może zorganizować imprezę, oraz rezerwację natychmiastową w określonych okolicznościach. Dowiedz się więcej

  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?
  Powiązane artykuły