OCHRONA GOSPODARZY

Program Ubezpieczenia Atrakcji

Jeśli by się zdarzyło, że ktoś dozna uszczerbku na zdrowiu lub jego własność ulegnie zniszczeniu w trakcie atrakcji, gospodarze mogą być chronieni w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej o wartości 1 miliona USD.

Dostępne dla gospodarzy większości atrakcji
Chroni gospodarzy przez cały czas trwania atrakcji
Bezkonkurencyjny w branży turystycznej

Programem tym objęci są gospodarze atrakcji (z wyjątkiem gospodarzy z Chin kontynentalnychJaponii). Nie dotyczy on gospodarzy oferujących zakwaterowanie.

Co podlega ochronie?

Program Ubezpieczenia Atrakcji może obejmować Twoją odpowiedzialność za:

– uszczerbek na zdrowiu gości lub innych osób; – zniszczenie mienia gości lub innych osób.

Program Ubezpieczenia Atrakcji nie obejmuje:

  • uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzeń mienia spowodowanych celowym działaniem (a nie wypadkiem);
  • uszkodzeń, zaginięcia lub kradzieży mienia gospodarza;
  • atrakcji obejmujących korzystanie ze statków powietrznych lub dotyczących niektórych zajęć ekstremalnych (na przykład skoków na bungee lub heliskiingu).

Prowadź atrakcje bez obaw

Czas na przygotowanie atrakcji

Program Ubezpieczenia Atrakcji może chronić gospodarzy w trakcie trwania atrakcji, a także podczas przygotowywania miejsca na atrakcję przed jej rozpoczęciem lub po jej zakończeniu. Obowiązują warunki i wyłączenia.

Ochrona dla współgospodarzy

Współgospodarze świadczący powiązane usługi w związku z atrakcją mogą być również objęci Programem Ubezpieczenia Atrakcji i będą podlegać jego warunkom i wyłączeniom.

Bezpieczeństwo i zaufanie wśród naszej społeczności na całym świecie jest dla nas kluczowe.

Proces zgłoszenia

1. Wypełnienie formularza zgłoszenia

Gospodarz, gość lub osoba trzecia wypełnia i przesyła formularz objęcia programem ubezpieczenia.

2. Ubezpieczyciel wyznacza likwidatora szkód, który sprawdza zgłoszenie

Po wypełnieniu formularza zgłoszenia likwidator szkód skontaktuje się z Tobą w imieniu firmy ubezpieczeniowej, by omówić roszczenie i zebrać więcej szczegółów.

3. Sprawdzanie zgłoszenia przez wyznaczonego likwidatora szkód

Likwidator szkód rozpatruje sprawę zgodnie z warunkami Programu Ubezpieczenia Atrakcji oraz przepisami obowiązującymi w danym regionie.

Program Ubezpieczenia Atrakcji podlega określonym warunkom i wyłączeniom. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w podsumowaniu programu.

Odpowiadamy na Twoje pytania

Czy muszę coś zrobić, aby móc korzystać z Programu Ubezpieczenia Atrakcji?

Nie. Kiedy zostaniesz gospodarzem atrakcji i zaakceptujesz Warunki świadczenia usług Airbnb, akceptujesz również objęcie naszym Programem Ubezpieczenia Atrakcji, który będzie miał zastosowanie w przypadku zdarzeń mających miejsce w trakcie atrakcji Airbnb. Pamiętaj, że Program Ubezpieczenia Atrakcji podlega określonym warunkom i wyłączeniom.

Jeśli chcesz zrezygnować z Programu Ubezpieczenia Atrakcji, musisz wykonać następujące czynności:

  • wyślij nam wiadomość z adresu e-mail powiązanego z Twoim kontem gospodarza atrakcji,
  • podaj imię i nazwisko oraz numer telefonu powiązany z Twoim kontem gospodarza atrakcji,
  • podaj dokładną nazwę organizowanej przez siebie atrakcji.

Pamiętaj, że adres e-mail służący do wysyłania próśb o rezygnację z programu nie jest monitorowany pod kątem innych wiadomości.

Czy Program Ubezpieczenia Atrakcji obejmuje atrakcje online?

Gospodarze atrakcji online mogą być objęci Programem Ubezpieczenia Atrakcji w przypadku, gdy gość dozna urazu lub jego mienie zostanie uszkodzone w trakcie jednej z interaktywnych sesji wideo, a gospodarz będzie ponosił odpowiedzialność prawną. Program Ubezpieczenia Atrakcji nie obejmuje takich zagrożeń online jak zniesławienie, kradzież danych elektronicznych lub naruszenie praw własności intelektualnej.

Więcej informacji na temat organizowania atrakcji znajdziesz w Centrum pomocy.

Chcesz zacząć przygotowanie atrakcji?