Sugestie pojawią się po wpisaniu danych wyszukiwania. Do przeglądania użyj strzałek w górę i w dół. Naciśnij Enter, aby wybrać. Jeśli wybierasz frazę, zostanie ona przesłana do wyszukiwania. Jeśli sugestia jest linkiem, przeglądarka przejdzie do tej strony.
Zasady dla społeczności

Moderacja Airbnb w kwestii sporów dotyczących recenzji

Recenzje powinny być szczere i pisane przez gości, którzy faktycznie skorzystali z pobytu lub wzięli udział w atrakcji. Chcemy zadbać o to, żeby recenzje były zgodne z naszymi zasadami, dlatego bardzo możliwe, że w miarę rozwoju naszej platformy będziemy w razie potrzeby aktualizować te zasady.

Uważamy, że dobry system recenzji opiera się na poszanowaniu i ochronie opinii członków naszej społeczności. Dlatego właśnie usuwanie recenzji traktujemy bardzo poważnie. Możesz przeczytać Zasady pisania recenzji Airbnb w całości. W skrócie – recenzja może zostać usunięta, jeśli:

Moderowanie pod kątem stronniczości

Nasza społeczność odnosi największe korzyści, gdy recenzje przedstawiają bezstronny obraz doświadczeń naszych członków. Airbnb usuwa recenzje, które są stronnicze – na przykład dlatego, że osoba pisząca recenzję próbuje wymusić coś na osobie recenzowanej lub z nią konkuruje, albo też dlatego, że występuje między nimi konflikt interesów.

Wymuszenie lub zachęta

Każda próba wykorzystania recenzji lub odpowiedzi na nią w celu wymuszenia na kimś takich działań, do których nie jest zobowiązany, stanowi nadużycie recenzji. Zabraniamy takich działań na naszej stronie.

Użytkownicy Airbnb nie mogą obiecywać niczego w zamian za napisanie pozytywnej recenzji ani grozić negatywnymi recenzjami, jeśli oczekiwany rezultat nie zostanie osiągnięty. Naruszenia mogą skutkować ograniczeniem, zablokowaniem lub usunięciem konta na Airbnb.

Zasady te zabraniają, by:

  • gość groził, że użyje recenzji lub oceny po to, by wymusić na gospodarzu zwrot pieniędzy, dodatkowe wynagrodzenie lub nienależną pozytywną recenzję;
  • gospodarz wymagał od gościa, by przekazał pozytywną recenzję lub ocenę lub by wprowadził zmiany w swojej recenzji w zamian za częściowy lub całkowity zwrot bądź nienależną pozytywną recenzję. Gospodarz nie może także oferować darmowych ani zniżkowych pobytów w zamian za to, że gość zmieni wystawioną przez siebie recenzję;
  • gospodarz lub gość prosił kogoś o podjęcie konkretnych działań związanych z recenzją w zamian za rozwiązanie zaistniałego sporu.

Zasady te nie zabraniają:

  • gościowi kontaktować się z gospodarzem w sprawie zaistniałego problemu przed wystawieniem recenzji;
  • gospodarzowi lub gościowi ubiegać się o zwrot lub dodatkową płatność i napisać recenzję – o ile ta recenzja nie jest wykorzystywana jako groźba wpływająca na rozstrzygnięcie sporu;
  • gospodarzowi poprosić gościa o napisanie szczerej, pozytywnej recenzji lub wystawienia oceny odzwierciadlającej pozytywne doświadczenia;
  • gospodarzowi lub gościowi zmienić swojej recenzji w czasie do tego przeznaczonym.

Konflikt interesów

Usuniemy recenzje, w przypadku których pojawią się sygnały, że rezerwacja została dokonana wyłącznie w celu podniesienia ogólnej oceny danej osoby, lub gdy podejrzewamy, że pobyt nigdy nie miał miejsca.

Zabronione jest akceptowanie fałszywych rezerwacji w zamian za pozytywną recenzję, korzystanie z drugiego konta do recenzowania siebie samego lub własnej oferty lub oferowanie czegoś wartościowego w zamian za pozytywną recenzję. Naruszenia mogą skutkować ograniczeniem, zablokowaniem lub usunięciem konta na Airbnb.

Recenzje konkurencji

Niedozwolone są recenzje wystawione przez konkurencję (na przykład konkurencyjne firmy, oferty lub atrakcje) w celu zniechęcenia innych do rezerwowania tych ofert lub atrakcji lub przyciągnięcia do innych ofert lub atrakcji. Naruszenia mogą skutkować ograniczeniem, zablokowaniem lub usunięciem konta na Airbnb.

Naruszenia zakazu organizowania imprez

Możemy usunąć recenzje w niektórych sytuacjach, w których gość podczas pobytu nie spełnił oczekiwań określonych w naszych Zasadach dotyczących imprez i wydarzeń. Liczymy, że nasi gospodarze podejmą środki w celu powstrzymania imprezy, zanim wynikną z niej problemy dotyczące bezpieczeństwa lub uciążliwości dla sąsiadów. Zdajemy sobie jednak sprawę, że zakończenie imprezy może skutkować niesprawiedliwie negatywną recenzją dla gospodarza. Aby zachęcić do podejmowania interwencji i zminimalizować wpływ stronniczych recenzji, recenzja gościa może zostać usunięta, gdy gospodarz dostarczy wystarczającą dokumentację potwierdzającą, że doszło do istotnego naruszenia Zasad dotyczących imprez i wydarzeń. Jednak recenzje te nie zostaną usunięte, jeśli zawierają kluczowe informacje, które byłyby bardzo istotne dla przyszłych gości.

Moderowanie pod kątem adekwatności

Recenzje dostarczają członkom społeczności informacji i spostrzeżeń, które pomagają im podejmować lepsze decyzje dotyczące rezerwacji. Recenzje są najbardziej pomocne, gdy recenzenci dokładnie relacjonują swoje doświadczenia i przedstawiają szczere opinie.

Jeśli recenzja zawiera informacje, które nie są związane z doświadczeniami gospodarza czy gościa lub skupiają się na czymś, co jest poza kontrolą recenzowanej osoby, nasz zespół moderatorów rozważy adekwatność recenzji, oceniając następujące elementy:

  1. Czy recenzja przedstawia doświadczenia recenzenta i jego własną perspektywę?
  2. Czy recenzja jest pomocna dla innych członków społeczności Airbnb? Czy zawiera istotne informacje o gospodarzu lub gościu, ofercie lub atrakcji, które pomogłyby innym w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji dotyczących rezerwacji?

Jeśli Airbnb ustali, że recenzja nie zawiera żadnych istotnych informacji o gościu, gospodarzu, ofercie czy atrakcji, recenzja może zostać usunięta. Recenzje zawierające w większości nieadekwatne informacje również podlegają usunięciu, ale tylko w przypadku, gdy pozostałe adekwatne informacje nie będą miały znaczącego wpływu na decyzje w sprawie rezerwacji podejmowane przez innych członków społeczności.

Przykłady recenzji adekwatnych i nieadekwatnych

Recenzja nieadekwatna: „Nie ufaj taksówkarzom w tym mieście, wybierają najgorsze trasy!”

Recenzja adekwatna: „Nie ufaj taksówkarzom w tym mieście, wybierają najgorsze trasy! Co więcej, gdy przyjechaliśmy na miejsce, dom był w opłakanym stanie, a gospodarz w ogóle nie odniósł się do moich uwag”.

Recenzja nieadekwatna: „Ten gość to kłamca. Niemożliwe, żeby był prawdziwym lekarzem”.

Recenzja adekwatna: „Ten gość przyjechał bardzo późno, po czym zrobił mi awanturę, że zbyt długo zajęło mi obudzenie się i otwarcie drzwi. Był niegrzeczny i bardzo łatwo wpadał w złość podczas całego pobytu. Zdecydowanie nie chciałabym być jego pacjentką”.

Moderowanie w przypadku anulowanych rezerwacji

Airbnb zezwala na publikowanie recenzji w przypadku każdej rezerwacji anulowanej po północy w dniu zameldowania. Robimy to, aby zebrać opinie na temat najistotniejszych momentów podróży, niezależnie od tego, czy są to opinie na temat komunikacji, naruszeń regulaminu domu, problemów podczas zameldowania itp.

Jeśli zdecydujesz się napisać recenzję dotyczącą anulowanej rezerwacji, prosimy, aby Twoja opinia odzwierciedlała Twoje osobiste doświadczenia. Jeśli Airbnb może potwierdzić, że recenzja została napisana w przypadku anulowanej rezerwacji, a recenzja zawiera informacje nieistotne dla naszej społeczności (np. frustracje związane z anulowaniem lotu itp.), recenzja może zostać usunięta.

Anulowane rezerwacje

W niektórych przypadkach goście mogą mieć możliwość opublikowania recenzji niektórych rezerwacji anulowanych po północy w dniu zameldowania.

Jeśli zdecydujesz się napisać recenzję anulowanej rezerwacji, prosimy, aby Twoja opinia była adekwatna do Twoich osobistych doświadczeń, niezależnie od tego, czy dotyczy ona komunikacji, regulaminu domu czy problemów w miejscu pobytu w chwili zameldowania. Jeśli zameldowanie nie nastąpiło, możesz nie mieć opinii na temat lokalizacji, udogodnień czy stosunku wartości do ceny. Recenzja napisana w przypadku anulowanej rezerwacji może zostać usunięta, jeśli podane informacje nie są istotne dla naszej społeczności (np. wyrażanie frustracji związanej z anulowaniem lotu itp.) lub jeśli gość anulował rezerwację z powodu okoliczności niezwiązanych z jego wrażeniami dotyczącymi Airbnb.

Czy ten artykuł jest pomocny?
Uzyskaj pomoc dotyczącą m.in. rezerwacji i konta.
Zaloguj się lub zarejestruj