Sugestie pojawią się po wpisaniu danych wyszukiwania. Do przeglądania użyj strzałek w górę i w dół. Naciśnij Enter, aby wybrać. Jeśli wybierasz frazę, zostanie ona przesłana do wyszukiwania. Jeśli sugestia jest linkiem, przeglądarka przejdzie do tej strony.
Instrukcje

Weryfikacja danych

Dbanie o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników Airbnb jest dla nas bardzo ważne. Jeśli mamy przynajmniej dokładne imię i nazwisko oraz datę urodzenia gościa, przeprowadzimy weryfikację danych (tylko w USA i Indiach) w następujących terminach:

  • Goście: 10 dni przed datą zameldowania (lub później w przypadku rezerwacji dokonanych w ciągu 10 dni przed datą zameldowania).
  • Gospodarze: gdy gospodarz loguje się po utworzeniu oferty lub gdy jego oferta pobytu lub atrakcji została zarezerwowana – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Na czym to polega

  1. Powyższe informacje przekazujemy jednej z firm zewnętrznych, która zajmuje się weryfikacją danych.
  2. Firma ta sprawdza dane osobowe w publicznych rejestrach lub dostępnych bazach danych:

Osoby przeprowadzające transakcje na Airbnb: sprawdzamy listę OFAC zawierającą dane osób uznanych za terrorystów.

Goście i gospodarze mieszkający na terenie USA: sprawdzamy niektóre publiczne stanowe i krajowe bazy danych dotyczące przestępstw, jak również stanowe rejestry osób oskarżonych o przestępstwa na tle seksualnym.

Goście i gospodarze mieszkający poza terenem USA: możemy – w zakresie, na który pozwalają lokalne przepisy i dostępność danych – uzyskać informacje z rejestru przestępców i osób podejrzanych w sprawach na tle seksualnym.

Co to oznacza dla Ciebie

Dowiedz się, jak wyniki weryfikacji danych mogą wpłynąć na Twój pobyt lub możliwość korzystania z Airbnb.

Dlaczego nie można polegać tylko na weryfikacji

Zweryfikowane przez nas dane to jeden z elementów, które należy wziąć pod uwagę podczas decydowania, czy dany gospodarz lub gość jest dla Ciebie odpowiedni. Nie ma gwarancji, że dana osoba nie złamie prawa w przyszłości.

Dlaczego? Ponieważ weryfikacja danych jest ograniczona. Dzięki niej możemy sprawdzić, czy dana osoba znajduje się w rejestrze karnym albo czy jej przeszłość budzi inne wątpliwości, o ile informacje na ten temat są dostępne. Jednak nie zawsze jesteśmy w stanie to zrobić, ponieważ:

  • W rejestrach publicznych mogą występować luki ze względu na sposób, w jaki są one utrzymywane.
  • Bazy danych online mogą być aktualizowane przez lokalne władze w określonych, niezależnych od nas przedziałach czasowych.

W rezultacie informacje znajdujące się w bazach mogą nie zawierać aktualnych danych z rejestru karnego. Polegaj na własnym osądzie i korzystaj z tych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Czy ten artykuł jest pomocny?

Powiązane artykuły

Uzyskaj pomoc dotyczącą m.in. rezerwacji i konta.
Zaloguj się lub zarejestruj