Superhost, czyli najwyższa jakość w przyjmowaniu gości

Program Superhost został stworzony z myślą o wyróżnieniu i nagrodzeniu najlepszych i najbardziej doświadczonych gospodarzy Airbnb.

Korzyści dla Superhostów

Gdy masz status Superhost, Twoja oferta staje się lepiej widoczna, dzięki czemu możesz uzyskać większe zarobki i zdobyć dodatkowe korzyści. W ten sposób chcemy podziękować Ci za Twoją wyjątkową gościnność.

Zyskaj więcej gości

Zainteresowanie gości może oznaczać więcej rezerwacji dla Superhostów – i więcej pieniędzy na koncie.

Wyróżnij się

Goście wierzą, że status Superhost oznacza najlepszych gospodarzy, więc korzystają z filtra Superhost podczas wyszukiwania. Dzięki naszym e-mailom promocyjnym i znaczkom Superhost tacy gospodarze wyróżniają się jeszcze bardziej.

Wyjątkowe nagrody

Gospodarze otrzymują kupon Airbnb o wartości 100 USD za każdy rok ze statusem Superhost. A gdy polecą nowego gospodarza, oprócz standardowej nagrody otrzymują dodatkowe 20%.

Jak zostać Superhostem

Co kwartał sprawdzamy, czy w ostatnich dwunastu miesiącach udało Ci się spełnić poniższe kryteria.* Jeśli tak, uzyskasz lub zachowasz status Superhost.

Ocena ogólna co najmniej 4,8

Gospodarze Superhost mają średnią ocen co najmniej 4,8. Średnia ta jest obliczana na podstawie ocen gości Airbnb w ciągu ostatniego roku. Goście wiedzą, że mogą liczyć na wyjątkową jakość zakwaterowania.

Co najmniej 10 pobytów

Każdy Superhost w ciągu ostatniego roku przyjął gości co najmniej 10 razy lub goście spędzili u niego przez przynajmniej 100 nocy podczas co najmniej 3 pobytów. Twoi goście mogą czuć się bezpiecznie, mieszkając u doświadczonego gospodarza.

Wskaźnik anulowania poniżej 1%

Gospodarze Superhost anulują mniej niż 1% rezerwacji, nie licząc przypadków, w których zachodzą okoliczności wyjątkowe. To oznacza, że statystycznie przy mniej niż 100 rezerwacjach nie anulują żadnej z nich. Mniej anulowanych rezerwacji to większy spokój gości podczas planowania urlopu.

Wskaźnik aktywności na poziomie 90%

Gospodarze Superhost na 90% nowych wiadomości odpowiadają w ciągu 24 godzin. Kiedy goście zadają Ci pytanie, wiedzą, że wkrótce otrzymają odpowiedź.

* W trakcie pandemii COVID-19 zrezygnowaliśmy z pobierania niektórych opłat od wybranych gospodarzy Superhost.

Odpowiadamy na Twoje pytania

Co jeśli anuluję rezerwację z powodu nagłej sytuacji?

Jeśli musisz anulować rezerwację w związku z nagłą sytuacją lub z powodu, którego nie możesz uniknąć, sprawdź, czy powód ten można potraktować jako okoliczność wyjątkową. Jeśli tak, możesz odwołać się od kar, a anulowanie rezerwacji nie przyczyni się do utraty statusu Superhost.

Aby zgłosić roszczenie, skontaktuj się z Airbnb w ciągu 14 dni od anulowania rezerwacji (lub przed przyjazdem kolejnych gości). Możemy poprosić Cię o przesłanie stosownej dokumentacji do przejrzenia.

Dowiedz się więcej na temat zasad Airbnb dotyczących okoliczności wyjątkowych

Czy muszę być gospodarzem przez co najmniej rok, aby uzyskać status Superhost?

Nie musisz oferować miejsca przez jakiś określony czas, żeby zostać Superhostem. Możesz uzyskać ten status, jeśli przed okresem oceny (która odbywa się co 3 miesiące) spełniasz wszystkie kryteria.

Za każdym razem, gdy sprawdzamy, czy spełniasz kryteria dla Superhostów, oceniamy Twoją pracę w minionym roku.

Uzyskaj wskazówki od Superhostów