Zaufanie i bezpieczeństwo

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze

Zbudowanie świata, gdzie każdy może się wszędzie czuć jak u siebie, wymaga fundamentu zaufania. Skoro więc Airbnb wciąż się rozwija, ważne jest, abyśmy zebrali i opublikowali standardy, które zawsze stanowiły podwaliny naszej globalnej społeczności, by w ten sposób przekazać nasze wartości oraz wskazać pożądane zachowania.

Jest to żywy dokument – bezustannie myślimy nad naszymi priorytetami, bo wciąż dowiadujemy się od naszej społeczności, co jest najlepsze dla Airbnb. Tych pięć standardów jednakże zawsze będzie w centrum tego, czego się już dowiedzieliśmy i będziemy nadal pracować nad tym, aby wszyscy ich przestrzegali.

Bezpieczeństwo

Twoja przygoda z Airbnb rozpoczyna się z chwilą, gdy ruszasz w drogę. Pozytywne doświadczenia z naszym portalem możliwe są wyłącznie wtedy, gdy masz pełne zaufanie do naszej społeczności i czujesz się bezpiecznie. W związku z tym, to właśnie bezpieczeństwo jest naszym priorytetem - oczekujemy, że nie będziesz stwarzać zagrożenia wobec nikogo.

Krzywdzenie siebie lub innych

Zakazane są napaści, wykorzystywanie seksualne, przemoc wobec innych osób, kradzieże, handel ludźmi oraz przetrzymywanie innych wbrew ich woli. Terroryści, członkowie zorganizowanych grup przestępczych czy też rasistowskich grup kierujących się przemocą nie są mile widziani w naszej społeczności.

Wszelkie próby samobójcze, samookaleczanie, zaburzenia odżywiania i narkomanię traktujemy bardzo poważnie i robimy, co w naszej mocy, by pomóc wszystkim w potrzebie.

Grożenie innym

Nie należy wyrażać zamiaru skrzywdzenia kogokolwiek słownie ani fizycznie. Wszelkie groźby, jak i sam fakt samookaleczenia traktujemy również bardzo poważnie i będziemy interweniować, gdy tylko dowiemy się o zagrożeniu.

Stwarzanie niebezpiecznych sytuacji

Nie należy w domu trzymać niezabezpieczonej broni, niebezpiecznych zwierząt lub stwarzać ryzyka zarażenia się chorobą, nie wolno także dopuszczać do zagrożenia pożarowego ani blokować bądź utrudniać korzystania z wyjść ewakuacyjnych.

Bezpieczeństwo

Członkowie społeczności Airbnb dzielą się swoimi domami, okolicą i doświadczeniami. Niezależnie od tego, czy w roli gospodarza otwierasz swe podwoje innym, czy też korzystasz z czyjejś gościnności jako podróżnik, musisz mieć pełną pewność i zaufanie, że nic Ci nie grozi. Szanuj cudzą własność, pozyskane informacje na temat innych osób i ich prywatne sprawy.

Kradzież, wandalizm, szantaż

Zabronione jest podszywanie się pod właściciela oferty, korzystanie z miejsca pobytu bez zgody właściciela, wykonywanie duplikatów kluczy lub dowodów tożsamości, niszczenie cudzej własności, mieszkanie w ofercie po zakończeniu okresu pobytu ani grożenie nikomu wystawieniem złej recenzji lub innymi szykanami w celu uzyskania odszkodowania lub innych korzyści.

Spam, phishing lub oszustwa

Nie należy dokonywać transakcji poza systemem płatności Airbnb; dopuszczać się oszustw przy rezerwacji ani przy korzystaniu z karty kredytowej, prać brudnych pieniędzy; usiłować przekierować ruch internetowy na inne strony ani reklamować produktów niezwiązanych z portalem; przekierowywać płatności na rzecz innych osób; nadużywać naszego systemu poleceń; dopuszczać się zgłaszania nieprawdziwych roszczeń pod adresem innych członków naszej społeczności.

Naruszanie praw do prywatności lub praw do własności intelektualnej

Nie należy szpiegować innych osób; kamery w obrębie oferty są niedozwolone, chyba że zostały wcześniej opisane, są widoczne i nie znajdują się w prywatnych przestrzeniach (jak łazienka, czy sypialnia). Nie należy korzystać z konta innego użytkownika bez jego zgody, naruszać prywatności innych osób, ich znaków towarowych lub handlowych.

Uczciwość

Globalna społeczność Airbnb jest tak zróżnicowana, wyjątkowa i pełna życia, jak otaczający nas świat. Uczciwość jest spoiwem, które trzyma nas razem, które umożliwia każdemu z nas integrować się w ramach społeczności i czuć się wszędzie jak u siebie.

Dyskryminacja i mowa nienawiści

Należy w każdej sytuacji traktować każdego z należytym szacunkiem. Pamiętaj zatem, aby stosować się do wszelkich obowiązujących przepisów i nie traktować nikogo inaczej z racji jego przynależności rasowej, etnicznej, narodowościowej, religijnej, orientacji seksualnej, płci, tożsamości płciowej, niepełnosprawności lub choroby. Obrażanie innych z powodów wyżej wymienionych jest niedozwolone.

Zastraszanie lub dręczenie innych

Nie należy ujawniać cudzych danych osobowych w celu zawstydzenia lub szantażowania innych osób, nieustannie zachowywać się w stosunku do innych osób w sposób, który im nie odpowiada, oczerniać innych ani naruszać naszych zasad w zakresie pisania recenzji i publikowania treści.

Niepokojenie otaczającej społeczności

Nie należy w sposób zaborczy traktować wspólnych przestrzeni, traktować mieszkańców sąsiednich lokali jak obsługę, uporczywie zakłócać spokoju otoczenia ani odmawiać zastosowania się próśb sąsiadów lub lokalnej społeczności.

Autentyczność

Twoja przygoda z Airbnb powinna być nieprzerwanym pasmem cudownych momentów i pozytywnie zaskakujących zdarzeń. Jako, że nasza społeczność bazuje na zaufaniu, autentyczność to podstawa - składają się na nią wspólne oczekiwania, uczciwe relacje i dbałość o szczegóły.

Stawianie się w fałszywym świetle

Nie należy podawać nieprawdziwego nazwiska ani daty urodzenia, korzystać z oferty w celach handlowych bez zgody gospodarza, urządzać spotkań lub przyjęć bez akceptacji gospodarza, utrzymywać dwóch kont ani zakładać kont, jeśli jest się osobą niepełnoletnią.

Przedstawianie miejsca pobytu w fałszywym świetle

Nie należy podawać niedokładnych informacji o lokalizacji oferty, nieprawidłowej dostępności, błędnie informować użytkowników o rodzaju i szczegółach oferty, zamieniać jednej oferty na drugą, podstawiać fałszywych ofert, pozostawiać nieprawdziwych recenzji, oszukiwać na cenach ani ukrywać informacji o zagrożeniach i kłopotach związanych z zamieszkaniem.

Przeżycia, które są tylko transakcjami

Airbnb od samego początku opierało się na założeniu, aby umożliwiać ludziom dzielenie się swoim domem z innymi. Choć minęło wiele czasu i nasz portal znacznie się rozwinął, a idea udostępniania swojej przestrzeni stała się popularna na całym świecie, to dla nas nadal najważniejsze jest to, abyście pamiętali, że wynajem oferty to nie tylko transakcja, ale dzielenie się swoim miejscem, by stało się domem także dla kogoś innego.

Wiarygodność

Każde doświadczenie z Airbnb jest wyjątkowe, a każdy szczegół - charakterystyczny dla danego domu, okolicy i gospodarza. Jako, że nasza społeczność opiera się w swoich zobowiązaniach na tych właśnie szczegółach, musimy mieć pewność, że możemy każdemu zaufać - czy to w zakresie terminowej komunikacji, stanu oferty czy naszych oczekiwań.

Miejsca nienadające się do zamieszkania

Nie należy oferować miejsc, których czystość jest poniżej pewnych standardów, zatajać braku bieżącej wody albo prądu albo faktu, że dana oferta nie jest miejscem zamieszkania w sensie dosłownym (np. sprzęt do rozbicia namiotu) lub nie jest nieruchoma (np. łodzie w ruchu).

Łamanie zobowiązań

O ile nie zachodzą wyjątkowe okoliczności, nie należy anulować pobytu po terminie wskazanym w przypisanych do oferty zasadach anulowania. Nie należy również pomijać procedury zameldowania się, unikać dokonania płatności ani łamać regulaminu domu.

Obojętność

Nie należy otrzymywać stale niskich ocen, być nieosiągalnym w czasie procesu rezerwacji i pobytu, podawać niepoprawnych danych kontaktowych i odmawiać udziału w procesie wyjaśniającym nieporozumienia.