Polityka Antydyskryminacyjna

nie chcemy, aby ktokolwiek poczuł się wyłączony lub lekceważony

Airbnb jest otwartą społecznością, która łączy ludzi z różnych części świata, zachęcając do dzielenia się doświadczeniami. Do naszej społeczności należą miliony osób z praktycznie każdego kraju na świecie. Jest niezwykle różnorodna i łączy ludzi z różnych kultur, o różnych wartościach i standardach.

Społeczność Airbnb chce budować rzeczywistość, w której osoby z każdego środowiska będą czuły się mile widziane i szanowane – bez względu na to, jak daleko od domu się znalazły. To zobowiązanie opiera się na dwóch podstawowych zasadach, które dotyczą zarówno gospodarzy, jak i gości Airbnb: na integracji i szacunku. To wspólne zobowiązanie pozwala każdemu członkowi społeczności czuć się mile widzianym na platformie Airbnb, bez względu na to kim jest, skąd pochodzi, jaką wiarę wyznaje i kogo kocha. Airbnb rozumie, że w niektórych jurysdykcjach występują pozwolenia lub wymogi rozróżniające ludzi ze względu na takie czynniki jak pochodzenie, płeć, stan cywilny czy orientacja seksualna. Dlatego Airbnb nie wymaga od gospodarzy łamania lokalnych praw ani podejmowania działań, które mogą ich narazić na odpowiedzialność prawną. Airbnb zapewni dodatkowe wskazówki i dostosuje swoją politykę antydyskryminacyjną, aby odzwierciedlała pozwolenia i wymogi w danej jurysdykcji.

Oczywiście rozumiemy, że jedna firma nie jest w stanie wprowadzić harmonii wśród wszystkich ludzi, ale uważamy, że Społeczność Airbnb ma możliwość krzewić idee empatii wzajemnego zrozumienia we wszystkich kulturach. Będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, aby wyeliminować wszelkie formy bezprawnych uprzedzeń, dyskryminacji i nietolerancji na naszej platformie. Pragniemy promować wśród naszej społeczności Airbnb - gospodarzy, gości oraz osób rozważających skorzystanie z platformy - kulturę, która opierać się będzie na czymś więcej, niż tylko przestrzeganiem przepisów. W tym celu każdy z nas: pracownicy, gospodarze i goście Airbnb zobowiązujemy się przeczytać poniższe zasady i przestrzegać ich, aby wzmocnić naszą społeczność i zrealizować misję, zgodnie z którą każdy będzie czuć się zintegrowany i mile widziany w każdym miejscu.

 • Integracja — Witamy gości z każdego środowiska z prawdziwą gościnnością i otwartością umysłu. Dołączenie do Airbnb w roli gospodarza lub gościa oznacza dołączenie do społeczności integracyjnej. Uprzedzenia, rasizm i nienawiść nie mają miejsca bytu na naszej platformie ani w naszej społeczności. Wprawdzie gospodarze muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, które zabraniają dyskryminacji ze względu na rasę, religię, pochodzenie oraz inne czynniki wymienione poniżej, my zobowiązujemy się do robienia więcej niż tylko przestrzeganie minimalnych wymogów określonych przez prawo.
 • Szacunek — Szanujemy się nawzajem podczas wzajemnych interakcji i spotkań. Airbnb rozumie, że lokalne prawa i normy kulturowe na świecie różnią się, dlatego oczekuje, że gospodarze i goście będą przestrzegać lokalnych przepisów i traktować się nawzajem z szacunkiem – nawet wtedy, gdy poglądy nie będą odzwierciedlały ich przekonań i wychowania. Członkowie Airbnb przyczyniają się do niezwykłej różnorodności doświadczeń, przekonań i zwyczajów wśród naszej społeczności. Łącząc osoby o różnym pochodzeniu, Airbnb promuje lepsze zrozumienie i świadomość wspólnych cech wszystkich istot ludzkich i walczy w uprzedzeniami zakorzenionymi w błędnych wyobrażeniach, dezinformacji lub nieporozumieniach.

Szczególne wytyczne dla gospodarzy w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej

Musimy zapoznać się z wszystkimi obowiązującymi przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi, które dotyczą gospodarki mieszkaniowej i miejsc czasowego zamieszkania. Gospodarze powinni skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Airbnb, jeżeli będą mieli pytania dotyczące swoich obowiązków przestrzegania niniejszej Polityki Antydyskryminacyjnej Airbnb. W niedalekiej przyszłości Airbnb opublikuje dalsze wskazówki dotyczące polityki antydyskryminacyjnej dla jurysdykcji spoza USA. W myśl tych zasad nasze społeczności w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej będą podczas dobierania potencjalnych gości i ich przyjmowania przestrzegać tych przepisów:

Rasa, kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowość, religia, orientacja seksualna, tożsamość płciowa oraz stan cywilny

 • Gospodarze Airbnb nie mogą:
  • odrzucić gościa ze względu na jego rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, orientację seksualną, tożsamość płciową oraz stan cywilny;
  • narzucić innych warunków ze względu na jego rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, orientację seksualną, tożsamość płciową oraz stan cywilny;
  • zamieszczać ofert ani ogłoszeń, które zniechęcają lub wskazują na preferencje dotyczące gości ze względu na ich rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, orientację seksualną, tożsamość płciową oraz stan cywilny.

Płeć

 • Gospodarze Airbnb nie mogą:
  • odrzucić gościa ze względu na jego płeć, chyba że gospodarz dzieli z gościem przestrzeń mieszkalną (np. łazienkę, kuchnię lub przestrzeń wspólną);
  • narzucić innych warunków ze względu na jego płeć, chyba że gospodarz dzieli z gościem przestrzeń mieszkalną;
  • zamieszczać ofert ani ogłoszeń, które zniechęcają lub wskazują na preferencje dotyczące gości ze względu na ich płeć, chyba że gospodarz dzieli z gościem przestrzeń mieszkalną.
 • Gospodarze Airbnb mogą:
  • udostępnić kwaterę gościowi o takiej samej płci co gospodarz, jeżeli gospodarz dzieli z gościem przestrzeń mieszkalną.

Niepełnosprawność

 • Gospodarze Airbnb nie mogą:
  • odrzucić gościa ze względu na faktyczną lub dostrzeganą niepełnosprawność;
  • narzucić innych warunków ze względu na niepełnosprawność gościa;
  • uważać, że ich ocena dotycząca spełniania przez kwaterę potrzeb gościa z niepełnosprawnością jest ważniejsza od oceny potencjalnego gościa;
  • pytać o istnienie ani stopień niepełnosprawności gościa bądź o środki wykorzystywane do zniwelowania niepełnosprawności; jednakże jeżeli potencjalny gość podniesie kwestię swojej niepełnosprawności, gospodarz może i powinien z nim omówić, czy oferta spełnia potrzeby gościa;
  • zabronić lub ograniczyć korzystania z urządzeń wspomagających poruszanie;
  • naliczać większą opłatę za wynajem lub inne opłaty gościom z niepełnosprawnościami;
  • zamieszczać ofert ani ogłoszeń, które zniechęcają lub wskazują na preferencje dotyczące gości ze względu na ich niepełnosprawność;
  • odmówić komunikowania się z gośćmi za pomocą dostępnych narzędzi, np. operatorów dla osób niesłyszących lub słabosłyszących bądź wiadomości e-mail dla osób niewidzących lub słabowidzących używających czytników ekranu;
  • odmówić uzasadnionego udogodnienia, jeżeli goście z niepełnosprawnościami proszą o niewielkie zmiany w Regulaminie Domu, np. pobyt ze zwierzęciem-przewodnikiem lub korzystanie z dostępnego miejsca parkingowego obok kwatery; jeżeli gość prosi o takie udogodnienie, gospodarz wraz z gościem powinni nawiązać dialog, aby znaleźć wspólne rozwiązania, dzięki którym zostaną spełnione potrzeby gościa na kwaterze.
 • Gospodarze Airbnb mogą:
  • dostarczyć prawdziwe dane o udogodnieniach swojej kwatery (lub ich braku), aby goście z niepełnosprawnościami mogli sami ocenić, czy kwatera odpowiada ich indywidualnym potrzebom.

Preferencje osobiste

 • Gospodarze Airbnb mogą:
  • z uwzględnieniem wyjątków wymienionych powyżej, gospodarze Airbnb mogą odrzucić zapytanie o nocleg ze względu na czynniki, które nie są zabronione przez prawo; gospodarze Airbnb mogą na przykład, jeżeli nie jest to zabronione przez prawo, odmówić najmu gościom ze zwierzętami lub palaczom;
  • wymagać od gości poszanowania ograniczeń dotyczących pokarmów spożywanych na kwaterze (np. gospodarz, który prowadzi kuchnię koszerną lub wegetariańską może wymagać, aby goście respektowali takie ograniczenia);
  • żaden zapis w niniejszej polityce nie zabrania gospodarzom odrzucania gości ze względu na cechę, która nie jest chroniona przepisami o prawach obywatelskich lub jest blisko powiązana z klasą chronioną; gospodarz Airbnb może na przykład odrzucić gościa, który chce palić w kwaterze lub może nałożyć ograniczenia dotyczące liczby gości.

Odrzucanie gości. Gospodarze powinni pamiętać, że nikt nie lubi odrzucenia. Wprawdzie gospodarz może mieć jasne i uzasadnione powody na odrzucenie potencjalnego gościa, ale członek naszej społeczności może przez to poczuć się niemile widziany lub wykluczony. Gospodarze powinni być serdeczni dla wszystkich gości. Gospodarze, którzy będą często odrzucać gości z klasy chronionej (nawet jeśli podadzą uzasadnione przyczyny), podkopują siłę naszej społeczności, sprawiając, że potencjalni goście czują się niemile widziani, dlatego Airbnb może zawieszać konta gospodarzy, którzy demonstrują taki wzorzec zachowań.

Szczególne wytyczne dla gospodarzy w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej

Niektóre państwa lub społeczności spoza Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, mogą w kwestii wynajmu pozwalać - lub wręcz go wymagać - na rozróżnienie w zależności od np.: stanu cywilnego, pochodzenia narodowego, płci lub orientacji seksualnej. Oznacza to wystąpienie przeciwko naszej filozofii niedyskryminacji. W takich przypadkach nie wymagamy od gospodarzy pogwałcenia lokalnych przepisów prawa czy przyjmowania gości, którzy mogliby narazić gospodarzy na realne lub demonstracyjne ryzyko aresztowania lub krzywdy fizycznej względem nich lub ich własności. Gospodarze mieszkający na takich obszarach powinni zaznaczyć ograniczenia w związku z możliwością przyjmowania określonych gości, żeby potencjalni goście wiedzieli o problemie, a Airbnb mogło potwierdzić konieczność podjęcia działań. Oczekujemy, że gospodarze komunikując ograniczenia, będą robić to w sposób jasny, rzeczowy i nieuwłaczający niczyjej godności. Oszczerstwa i obraźliwy język nie są tolerowane na naszej platformie i w naszej społeczności.

Co się stanie, jeżeli gospodarz nie stosuje się do naszej polityki w tym zakresie?

Jeżeli dana oferta zawiera język sprzeczny z niniejszą polityką antydyskryminacyjną, gospodarz zostanie poproszony o usunięcie określonych zwrotów oraz o potwierdzenie, że rozumie tę politykę i jej podstawowe zasady i że zamierza ich przestrzegać. Airbnb może również, według własnego uznania, podjąć odpowiednie kroki włącznie z zawieszeniem gospodarza na platformie Airbnb.

Jeżeli gospodarz niewłaściwie odrzuca gości ze względu na klasę chronioną lub jeśli używa języka, który wskazuje, że jego działania były motywowane czynnikami zabronionymi w niniejszej polityce, Airbnb podejmie kroki, aby wyegzekwować stosowanie tej polityki, włącznie z zawieszeniem gospodarza na platformie.

Wraz z powiększaniem się naszej społeczności, Airbnb będzie nadal pilnować, aby polityki i praktyki odpowiadały naszemu najważniejszemu celowi: Goście i gospodarze mają się czuć mile widziani i szanowani w trakcie wszystkich interakcji na platformie Airbnb. Opinia publiczna, nasza społeczność oraz Airbnb – wszyscy oczekujemy co najmniej tego.