Przejdź do treści

Parki i przyroda w: Ranong

Najpopularniejsze parki

Park
“Very happy with family going Ranong Canyon for feeding fish and take a photo with beautiful views of the fish and pond.”
  • Poleca 1 lokalny gospodarz
Park
“น้ำตกโตนกลอย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ตำบลกำพวน อยู่ห่างจากสี่แยกตลาดกำพวนประมาณ 6 กิโลเมตร จะมีลักษณะเป็นแอ่งน้ำ และมีโขดหินลาดเอียงลงเป็นแนวลึก และมีพื้นที่ป่าโอบล้อม และเป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนใช้ในการอุปโภคบริโภค”
  • Poleca 1 lokalny gospodarz

Plaże

Beach
  • Poleca 1 lokalny gospodarz