Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki

  Twoja lista kontrolna dla gospodarza profesjonalnego

  Nasze narzędzia i funkcje ułatwiają zarządzanie ofertami i rezerwacjami.
  Autor: Airbnb, 24 wrz 2019
  Przeczytasz w 3 min
  Zaktualizowano 28 kwi 2021

  Najważniejsze wskazówki

  • Ułatwiamy zarządzanie wieloma ofertami na Airbnb

  • Skorzystaj z naszego czytelnego interfejsu lub połącz się z Airbnb, korzystając ze zintegrowanego oprogramowania

  • Możesz również stworzyć profesjonalną stronę marketingową, śledzić swoje wyniki i budować zespół

  Coraz więcej zarządców nieruchomości, hotelarzy i innych dostawców usług hotelarskich zakłada lub rozszerza swoją działalność na Airbnb. Nasze narzędzia i funkcje ułatwiają zarządzanie ofertami i rezerwacjami na dużą skalę, zarówno przy korzystaniu z naszego czytelnego interfejsu, jak i za pomocą zintegrowanego oprogramowania.

  Czy chcesz rozpocząć wynajmowanie jako gospodarz profesjonalny? Airbnb towarzyszy Ci na każdym kroku. Skorzystaj z tej prostej listy kontrolnej, która ułatwi Ci przygotowania.

  Od czego zacząć

  Załóż nowe konto Airbnb. Utwórz konto firmowe na Airbnb, korzystając z profesjonalnego adresu e-mail, którego goście będą używać do kontaktu z Tobą.

  Ustaw swój profil firmowy, tak by pasował do Twojej działalności. Użyj nazwy firmy lub nazwiska głównego właściciela konta. Zdjęciem profilowym może być logo firmy, zdjęcie zespołu lub pojedynczej osoby.

  Opisz swoją firmę. Skorzystaj z pola „Opisz siebie”, aby przekazać gościom Airbnb informacje o swojej firmie. Opis będzie widoczny przy wszystkich ofertach.

  Dodawanie wymaganych informacji

  Zweryfikuj swoje konto jako firmowe. Zgodnie z przepisami zapobiegającymi praniu pieniędzy musimy zebrać i zweryfikować pewnego rodzaju informacje na temat gospodarzy.

  Dodaj formę wypłaty. Określ, w jaki sposób mamy Ci przekazywać zarobek. Dowiedz się więcej

  Podaj dane podatnika. Musimy zebrać od Ciebie niektóre dane podatnika w przypadku, gdy uzyskujesz dochód na terenie USA oraz w kilku innych sytuacjach. Dowiedz się więcej

  Tworzenie ofert

  Skonfiguruj swoje oprogramowanie powiązane z interfejsem API. Przyznaj uprawnienia do zarządzania Twoim kontem Airbnb swojemu menedżerowi kanału lub przypisz je do systemu zarządzania nieruchomościami. Jeśli nie korzystasz z oprogramowania powiązanego z interfejsem API, przejdź do następnego kroku. Dowiedz się więcej

  Opublikuj swoje oferty. W podłączonym oprogramowaniu wybierz do 30 ofert, które automatycznie pojawią się na Airbnb. Każda z nich powinna mieć co najmniej 20 wolnych nocy w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Dowiedz się więcej

  Skonfiguruj oferty, aby odnieść sukces. Twórz nazwy ofert, które wyróżnią każde miejsce, podaj wszystkie udogodnienia i prześlij zdjęcia wysokiej jakości. Dowiedz się więcej

  Dołącz jasny i zwięzły regulamin domu. Goście muszą wyrazić na niego zgodę, zanim dokonają rezerwacji. Dowiedz się więcej

  Wybierz zasady anulowania. Zalecamy elastyczne lub średnio rygorystyczne. Dowiedz się więcej

  Wybierz opcję opłaty. Dzięki naszej opcji opłaty tylko dla gospodarzy możesz zaoferować gościom przewidywalne i konkurencyjne ceny. Dowiedz się więcej

  Jak działa proces rezerwacji

  Goście akceptują warunki. Aby dokonać rezerwacji, gość musi zaakceptować Warunki świadczenia usług Airbnb oraz Twój regulamin domu, a także wskazać liczbę gości.

  Goście rezerwują Twoją nieruchomość. Airbnb otrzymuje płatność od gościa i wysyła Ci powiadomienie e-mailem. Oferta jest aktualizowana w Twoim oprogramowaniu. Rezerwacja pojawia się na Twojej stronie rezerwacji Airbnb.

  Airbnb przekazuje Ci wypłatę. W dniu wypłaty (zazwyczaj w ciągu 24 godzin od przyjazdu gości) Airbnb wypłaca Ci należność za rezerwację pomniejszoną o opłatę serwisową gospodarza. Zawsze możesz tutaj sprawdzić status transakcji. Dowiedz się więcej

  Informacje na temat zmian, anulowań i roszczeń

  Więcej o zmianach rezerwacji: aby potwierdzić zmianę rezerwacji, zarówno gospodarz, jak i gość muszą ją zatwierdzić na Airbnb. Dowiedz się więcej

  Więcej o anulowaniu przez gospodarza: anulowanie przez gospodarza może wiązać się z opłatami, zablokowanymi terminami w kalendarzu i innymi karami. Dowiedz się więcej

  Zgłoszenie wypłaty z depozytu: wypłata z depozytu musi zostać niezwłocznie zgłoszona w naszym Centrum rozliczeń. Dowiedz się więcej

  Korzystanie z profesjonalnych narzędzi i metod

  Śledź wyniki. Korzystaj z panelu wyników, aby śledzić i porównywać wyniki swoich ofert pod względem różnych wskaźników biznesowych. Dowiedz się więcej

  Utwórz profesjonalną stronę marketingową. Ta dedykowana strona docelowa umożliwia gościom przeglądanie Twoich ofert i ułatwia udostępnianie ofert za pośrednictwem mediów społecznościowych lub e-maili. Dowiedz się więcej

  Zbuduj swój zespół. Członkowie Twojego zespołu mogą pomagać Ci w przyjmowaniu gości bez korzystania z tego samego konta lub udostępniania prywatnych danych. Dowiedz się więcej

  Chcesz zostać gospodarzem profesjonalnym na Airbnb?
  Dowiedz się więcej

  Od momentu opublikowania tego artykułu informacje w nim zawarte mogły się zmienić.

  Najważniejsze wskazówki

  • Ułatwiamy zarządzanie wieloma ofertami na Airbnb

  • Skorzystaj z naszego czytelnego interfejsu lub połącz się z Airbnb, korzystając ze zintegrowanego oprogramowania

  • Możesz również stworzyć profesjonalną stronę marketingową, śledzić swoje wyniki i budować zespół

  Airbnb
  24 wrz 2019
  Czy udało nam się pomóc?