Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki

  Co trzeba zrobić, żeby zaktualizować ofertę

  Jak uzupełnić i potwierdzić kluczowe szczegóły zgodnie ze standardami Airbnb.
  Autor: Airbnb, 3 sie 2020
  Przeczytasz w 1 min
  Zaktualizowano 10 lis 2020

  Najważniejsze wskazówki

  • Szczegóły oferty (w tym zdjęcia) muszą odzwierciedlać stan faktyczny oferowanego miejsca

  • Nazwy i opisy muszą być jasne i czytelne

  • W ramach aktualizacji gospodarze mogą być proszeni o zrobienie zdjęć oferowanego miejsca

  W Airbnb dbamy o to, żeby nasze standardy dla społeczności były jasne i czytelne, aby gospodarze byli znani ze znakomitej gościnności, a goście zawsze szanowali gospodarzy i udostępniane przez nich miejsca pobytu. Standardy te gwarantują kompletność i aktualność ofert. Goście chcą mieć dziś pewność, że zarezerwują na Airbnb dokładnie to, czego oczekują.

  Podaj informacje, które są kompletne i zgodne z rzeczywistością, aby goście wiedzieli, czego się spodziewać

  Aby spełnić nasze wymagania, oferta powinna zawierać informacje o rzeczach, które znajdują się na miejscu do dyspozycji gości – nie może się w niej znaleźć coś, czego na miejscu nie ma.

  • Szczegóły oferty są zgodne ze stanem faktycznym: obejmuje to m.in. podanie dokładnego adresu i zdjęć pokazujących pomieszczenia i wyposażenie. Jeśli na przykład oferujesz basen, musi on być dostępny dla gości po przyjeździe.
  • Szczegóły oferty są kompletne: dodaj odpowiednio dużo zdjęć i informacji, żeby goście wiedzieli, czego mogą się spodziewać na miejscu. Gospodarz musi ciągle dbać o jakość, dlatego w opisach powinien unikać emotikonów i samych wielkich liter.
  • Tożsamość gospodarza jest potwierdzona: podane na profilu informacje mają dawać gościom pewność, że gospodarz jest osobą, za którą się podaje. Obejmuje to potwierdzenie tożsamości na Airbnb.

  Możemy poprosić Cię o przedstawienie dowodu w postaci zdjęcia (lub filmu)

  Analizujemy informacje dostępne online: uwagi od gości i szczegóły oferty na stronie, a także pewne sygnały, które otrzymujemy. Na tym etapie decydujemy, czy musimy jeszcze raz coś sprawdzić – może to oznaczać, że skontaktujemy się bezpośrednio z Tobą, żeby przyjrzeć się dokładniej Twojej ofercie.

  W przypadku większości gospodarzy wystarczy analiza informacji z internetu i sygnałów od gości.

  Najważniejsze wskazówki

  • Szczegóły oferty (w tym zdjęcia) muszą odzwierciedlać stan faktyczny oferowanego miejsca

  • Nazwy i opisy muszą być jasne i czytelne

  • W ramach aktualizacji gospodarze mogą być proszeni o zrobienie zdjęć oferowanego miejsca

  Airbnb
  3 sie 2020
  Czy udało nam się pomóc?