Nowe opcje wypłat dla współgospodarzy i wysyłania wiadomości

Możesz przekazywać opłatę za sprzątanie i pisać wiadomości do współgospodarzy bezpośrednio na Airbnb.
Autor: Airbnb, 8 lis 2023
Przeczytasz w 1 minutę
Zaktualizowano 2 maj 2024

Uwaga: ten artykuł został opublikowany w ramach edycji Airbnb na zimę 2023. Od momentu opublikowania informacje w nim zawarte mogły się zmienić. Dowiedz się więcej o naszej najnowszej edycji.

Prosiliście nas o możliwość przekazywania opłaty za sprzątanie osobie sprzątającej lub współgospodarzowi. Prosiliście również o możliwość wysyłania wiadomości do współgospodarzy bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej na Airbnb. Od dziś możecie robić jedno i drugie.

Wypłaty dla współgospodarzy

Podziel się opłatą za sprzątanie
Jeśli pobierasz opłatę za sprzątanie, możesz teraz podzielić się nią z osobą sprzątającą lub współgospodarzem. Aby to zrobić, najpierw dodaj jako współgospodarza osobę sprzątającą lub innego odbiorcę.

Wybierz opcję wypłaty
Teraz możesz wybrać jedną z czterech opcji wypłaty:

  • Przekazywanie opłaty za sprzątanie
  • Przekazywanie opłaty za sprzątanie i procentowej kwoty od rezerwacji
  • Przekazywanie procentowej kwoty od każdej wypłaty
  • Przekazywanie stałej kwoty od każdej wypłaty

Pamiętaj, że jeśli dodasz jako współgospodarzy kilka osób sprzątających, tylko jedna z nich może otrzymywać opłatę za sprzątanie. Istnieją pewne ograniczenia dotyczące podziału wypłat ze współgospodarzami w zależności od Twojej lokalizacji, lokalizacji współgospodarza i lokalizacji oferty.

Wysyłanie wiadomości do współgospodarzy

Możesz teraz wysłać wiadomości do współgospodarza bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej Airbnb. Będziesz mieć możliwość zarządzania ofertą i koordynowania nadchodzących rezerwacji z tego samego miejsca, w którym kontaktujesz się z gośćmi.

Te narzędzia dla współgospodarzy to element edycji Airbnb na zimę 2023. Z nowych funkcji możesz zacząć korzystać już dziś – wystarczy zgłosić się do wcześniejszego dostępu.

Airbnb
8 lis 2023
Czy udało nam się pomóc?