Przejdź do treści
  Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki
  Rozwój współpracy partnerskiej z lokalnymi społecznościami

  Rozwój współpracy partnerskiej z lokalnymi społecznościami

  W jaki sposób uruchomienie przez Airbnb Portalu dla miast może pomóc gospodarzom i gościom?
  Autor: Airbnb, 23 wrz 2020
  Przeczytasz w 3 min
  Zaktualizowano 23 wrz 2020

  Najważniejsze wskazówki

  • Nowy Portal dla miast powstał, by budować zaufanie wśród władz i organizacji turystycznych dzięki lepszemu poznaniu działalności Airbnb, a docelowo by ułatwić gospodarzom funkcjonowanie na lokalnym rynku.

  • Żadne nowe dane osobowe o gospodarzach lub gościach nie zostaną udostępnione – obecnie udostępniamy tylko informacje wymagane przez lokalne przepisy

  Na przestrzeni lat Airbnb nawiązało współpracę z setkami miast, regionów, prowincji i krajów na całym świecie, by móc wywierać pozytywny wpływ na społeczności. Dzięki naszej współpracy dowiedzieliśmy się, że władze chcą lepiej zrozumieć, jaki wpływ ma Airbnb ma na ich lokalne społeczności, a organizacje turystyczne poszukują partnera, który pomoże im odbudować branżę.

  Z przyjemnością informujemy, że zapoznaliśmy się z tymi opiniami i opracowaliśmy nowe narzędzie wspierające nasze lokalne społeczności.

  Przedstawiamy Portal dla miast

  Portal dla miast to jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie, które pomoże władzom miast zrozumieć aktywność na Airbnb. Portal zawiera:

  • Istotne analizy: zoptymalizowane informacje na temat aktywności ekonomicznej i trendów turystycznych, dzięki czemu władze miast mogą zrozumieć wpływ Airbnb na ich społeczności
  • Narzędzia, które będą przydatne dla lokalnych społeczności: proste, łatwe w użyciu narzędzia, dzięki którym władze będą mogły stworzyć uczciwe zasady wynajmów krótkoterminowych i zarządzać nimi tam, gdzie będzie to konieczne
  • Materiały i pomoc: władze miast mają dostęp do indywidualnej pomocy ze strony Airbnb oraz do zebranych w jednym miejscu narzędzi, takich jak Wsparcie dla sąsiadów czy instrukcje dokładniejszego sprzątania

  Dlaczego jest to ważne dla gospodarzy i gości?

  Portal dla miast zmieni sposób współpracy Airbnb ze społecznościami i może sprawić, że gospodarze i goście będą mogli korzystać z Airbnb z większym spokojem ducha. Za pośrednictwem portalu chcemy również pomóc społecznościom dowiedzieć się więcej o tym, co robią gospodarze – w szczególności o pozytywnym wpływie, jaki mają na swoich gości i lokalną gospodarkę.

  Współpracując z miastami, możemy pomóc władzom lepiej zrozumieć naszą działalność, a co za tym idzie zbudować większe zaufanie do Airbnb, na czym skorzystają gospodarze. W przyszłych wersjach Portalu dla miast planujemy również wyróżnić gospodarzy, aby pokazać, że przyjmowanie gości może mieć pozytywny wpływ na społeczności.

  Wysiłki te przyniosą spodziewany rezultat tylko wtedy, gdy będą wspierane przez silną branżę turystyczną. Dlatego właśnie Portal dla miast będzie zawierał informacje i materiały, które pomogą lokalnym organizacjom turystycznym odbudować gospodarkę turystyczną w zrównoważony sposób i przyciągnąć większą liczbę podróżnych. Zdrowa branża turystyczna oznacza więcej możliwości dla gospodarzy Airbnb i więcej opcji dla podróżujących gości.

  Co dalej?

  Portal dla miast jest obecnie prowadzony pilotażowo we współpracy z kilkoma miastami partnerskimi w Ameryce Północnej oraz organizacjami turystycznymi z całego świata. W nadchodzących miesiącach planujemy dodać większą liczbę partnerów do Portalu – na początek spośród obecnych partnerskich miast i organizacji turystycznych. Mamy nadzieję, że z czasem uda nam się pomóc większej liczbie lokalnych społeczności zrozumieć, w jaki sposób ich gospodarka może skorzystać na udostępnianiu domów.

  Portal dla miast to kolejny ważny krok w zacieśnianiu naszych relacji ze społecznościami, którego celem jest jak najlepsza ochrona przyszłości udostępniania domów – zależy nam na naszych gospodarzach i gościach. Mamy nadzieję, że już wkrótce zobaczymy efekty naszej pracy. Nie możemy się doczekać, by pomóc lokalnym społecznościom z całego świata stworzyć zdrową turystykę dzięki odpowiedzialnemu udostępnianiu domów.

  Najczęstsze pytania

  Kto może skorzystać z tego narzędzia?
  Dostęp do Portalu dla miast będą mieli tylko urzędnicy i promotorzy organizacji turystycznych, którzy zostali zatwierdzeni przez Airbnb.

  Które miasta i organizacje turystyczne uczestniczą w programie pilotażowym?
  Portal dla miast uruchomiony zostanie pilotażowo w pierwszej fazie dla ponad 15 miast i organizacji turystycznych. Do miast i hrabstw objętych programem pilotażowym należą: Buffalo w stanie Nowy Jork, hrabstwo Miami-Dade na Florydzie, Nowy Orlean w Luizjanie, Palm Springs, Raleigh, Sacramento i San Francisco w Kalifornii, Seattle w stanie Waszyngton oraz Calgary i Vancouver w Kanadzie.

  Partnerzy turystyczni w fazie pilotażowej to: Visit Tampa Bay, Visit Denmark, Miasto Kraków, São Paulo State Secretary of Tourism, Visit Scotland, Visit Tuscany oraz Wesgro (Prowincja Przylądkowa Zachodnia w RPA).

  Jakie informacje o gospodarzach i gościach będą zawarte na portalu?
  Większość miast będzie miała dostęp do zbiorczych danych globalnych, takich jak liczba zarezerwowanych noclegów, globalne zarobki gospodarzy i  dane związane z pozytywnym wpływem Airbnb na gospodarkę oraz globalne wpływy z podatków.

  Niektóre miasta będą również miały dostęp do tych zbiorczych danych na poziomie lokalnym, w tym lokalnych danych związanych z rezerwacjami Airbnb, takich jak średnia wielkość grupy i średnia cena za noc. Dla organizacji turystycznych będziemy również zamieszczać informacje dotyczące trendów w branży – np. o miastach, z których przyjeżdża najwięcej turystów.

  W jaki sposób te informacje będą wykorzystywane?
  Władze mogą wykorzystać te informacje, aby dowiedzieć się, jak Airbnb wpływa na społeczności. Organizacje turystyczne mogą wykorzystać te informacje, by lepiej poznać trendy w branży i dane demograficzne w celu opracowania strategii rozwoju turystyki w swoich regionach.

  Czy zostaną udostępnione jakiekolwiek dane osobowe gospodarzy lub gości?
  Uruchomienie Portalu dla miast nie będzie miało wpływu na rodzaj informacji pobieranych na temat gospodarzy i gości przez platformę Airbnb. Żadne nowe dane osobowe gospodarzy i gości nie zostaną przekazane władzom. W niektórych jurysdykcjach mamy obowiązek przekazywania danych i nadal będziemy się do niego stosować.

  Od momentu opublikowania tego artykułu informacje w nim zawarte mogły się zmienić.

  Najważniejsze wskazówki

  • Nowy Portal dla miast powstał, by budować zaufanie wśród władz i organizacji turystycznych dzięki lepszemu poznaniu działalności Airbnb, a docelowo by ułatwić gospodarzom funkcjonowanie na lokalnym rynku.

  • Żadne nowe dane osobowe o gospodarzach lub gościach nie zostaną udostępnione – obecnie udostępniamy tylko informacje wymagane przez lokalne przepisy

  Airbnb
  23 wrz 2020
  Czy udało nam się pomóc?