Przejdź do treści
  Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki
  Nasza pomoc dla gospodarzy przy udziale społeczności

  Nasza pomoc dla gospodarzy przy udziale społeczności

  Przedstawiamy Radę Gospodarzy Airbnb i Fundusz dla Gospodarzy Airbnb.
  Autor: Airbnb, 30 paź 2020
  Przeczytasz w 5 min
  Zaktualizowano 30 paź 2020

  Ponieważ Airbnb przygotowuje się do wejścia na giełdę, współpraca z gospodarzami jest dla nas bardzo ważna. Bazując na współpracy z liderami gospodarzy z całego świata, przedstawiamy program, dzięki któremu gospodarze zyskają decyzyjny głos i szansę na udział w sukcesie naszej firmy.

  Składają się na to dwa równie ważne elementy:
  • Rada Gospodarzy Airbnb, czyli różnorodna grupa gospodarzy Airbnb, którzy będą regularnie spotykać się z kadrą kierowniczą Airbnb, by reprezentować głos społeczności i dopilnować, by głos ten był słyszalny
  • Fundusz dla Gospodarzy Airbnb, który ma na celu wsparcie społeczności gospodarzy teraz i w przyszłości – planujemy wstępnie przeznaczyć na ten cel 9,2 miliona akcji Airbnb

  Udzielenie decyzyjnego głosu oznacza inwestowanie w programy i inicjatywy, które pomagają społeczności gospodarzy, oraz zapewnienie, że będziemy brać pod uwagę Wasze sugestie i opinie przy podejmowaniu przez nas kolejnych działań.

  Wiemy, że macie mnóstwo pytań, dlatego przedstawiamy kilka najważniejszych odpowiedzi.

  Jaka jest rola Rady Gospodarzy? Na co będzie ona miała wpływ?
  Rada będzie głosem gospodarzy Airbnb pod przewodnictwem Airbnb. Chcielibyśmy, aby – oprócz regularnego informowania społeczności o naszych postępach – członkowie Rady co miesiąc spotykali się z Airbnb, a raz w roku uczestniczyli w Forum Rady z kadrą
  kierowniczą, aby przedstawić propozycje zebrane od społeczności gospodarzy.

  Ważnym zadaniem jest informowanie o tym, jak zdecydujemy się wykorzystać Fundusz dla Gospodarzy Airbnb, gdy środki będą już dostępne. Może to dotyczyć zmiany zasad, programów dotacji i pomysłów na nowe produkty. Zanim do tego dojdzie, Rada ciągle będzie miała wpływ na długofalowe plany działania Airbnb.

  Kto będzie należał do Rady Gospodarzy i w jaki sposób wybrano te osoby?

  W 2021 roku Rada będzie składać się z 10–15 osób wybranych z naszego programu Liderów Gospodarzy – w tym gospodarzy aktywnych w Centrum społeczności. Zadbaliśmy o zróżnicowaną reprezentację, biorąc pod uwagę region, rasę, płeć, zaplecze społeczno-ekonomiczne i rodzaj prowadzonej działalności.

  Pierwsza kadencja potrwa rok, a jednym z zadań Rady będzie określenie kryteriów i procesu wyboru jej przyszłych członków. Pierwszą Radę przedstawimy jeszcze w tym roku.

  Jak Rada Gospodarzy będzie mnie reprezentować w rozmowach z kierownictwem Airbnb?
  Zadaniem Rady jest włączenie gospodarzy do procesu decyzyjnego.

  • Będzie ona formalnym łącznikiem między gospodarzami a kierownictwem Airbnb. Jej członkowie co miesiąc będą spotykać się z szefami Airbnb, a raz do roku odbywać się będzie Forum Rady, na którym przedstawione zostaną pomysły gospodarzy.
  • Rada będzie regularnie informować społeczność gospodarzy o decyzjach podjętych na spotkaniach i o innych istotnych kwestiach.
  • Pierwszy skład Rady zdefiniuje też proces wyboru członków na kolejne kadencjeopracuje formalny proces zbierania pomysłów od społeczności gospodarzy.
  Pomysł, by powołać Radę Gospodarzy, powstał w związku z organizowanymi przez nas od jakiegoś czasu dyskusjami i warsztatami, na których staraliśmy się poznać Wasze opinie i sugestie. Członkowie Rady Gospodarzy pomogą nam teraz powiadomić społeczność o kluczowych elementach naszego programu. Przed końcem tego roku rozpoczniemy cykliczne spotkania z członkami pierwszej Rady, bo chcielibyśmy od samego początku uwzględnić ich opinie w naszych pracach.

  Jak mogę zgłosić swój pomysł? Jak się dowiem, czy został w ogóle wzięty pod uwagę?
  Powołujemy do współpracy Radę Gospodarzy, która w sposób formalny zajmie się zbieraniem pomysłów gospodarzy na specjalnych forach i przedstawianiem ich kierownictwu Airbnb. Więcej informacji na ten temat przekażemy, gdy będziemy mogli przedstawić członków Rady.

  Co to jest fundusz?
  Fundusz to jednostka finansowa służąca do gromadzenia środków – w tym przypadku akcji – w celu finansowania przez organizację określonych działań lub programów. Fundusze często są tworzone przez organizacje non‑profit lub uczelnie.

  Umożliwiają one długoterminowe wsparcie poprzez utrzymywanie „kwoty głównej” (w tym przypadku celem jest 1 miliard dolarów) i wydatkowanie zgromadzonych odsetek lub nadwyżek.

  Przykład: uczelnia dysponuje funduszem w kwocie 100 milionów dolarów, którego wartość wzrasta o 5% rocznie z tytułu odsetek. Uczelnia zyskuje w ten sposób do dyspozycji 5 milionów dolarów rocznie na inwestycje m.in. w stypendia bez naruszania kwoty głównej.

  Co to jest Fundusz dla Gospodarzy Airbnb?
  Gospodarze Airbnb powinni mieć udział w naszych sukcesach. Fundusz dla Gospodarzy jest tworzony przez Airbnb i od początku zostanie zasilony 9,2 miliona akcji Airbnb. Kiedy wartość funduszu osiągnie 1 miliard dolarów, zamierzamy rozpocząć przekazywanie środków zgromadzonych powyżej tej kwoty na finansowanie programów i propozycji, których celem jest wsparcie gospodarzy Airbnb.

  Podczas prac nad tym programem okazało się, że dla gospodarzy, z którymi się konsultowaliśmy, kluczowa jest jego elastyczność. Dlatego zamierzamy korzystać z sugestii naszej społeczności gospodarzy na temat sposobu wykorzystania środków, a cele finansowania mogą się zmieniać w kolejnych latach.

  Jak będą rozdzielane środki z funduszu?
  Fundusz powstał z myślą o gospodarzach, a podział środków w danym roku będzie uzależniony od opinii gospodarzy i naszej Rady Gospodarzy. Pomoc może objąć małą grupę gospodarzy, którzy potrzebują wsparcia albo osiągnęli określony cel. Możemy też zainwestować środki w nowy produkt, z czego skorzysta cała społeczność.

  Na warsztatach z gospodarzami pojawiły się różne pomysły na programy, na przykład:

  • Fundusz kryzysowy dla gospodarzy
  • Inwestycje w nowe produkty, które pomogą gospodarzom osiągnąć sukces
  • Wypłata raz w roku dla wybranej grupy gospodarzy najbardziej zaangażowanych w misję Airbnb
  • Dotacje wspierające edukację gospodarzy i ich rodzin

  Ten program będzie elastyczny, a bazując na naszych doświadczeniach z Funduszem Wsparcia Superhostów z 2020 roku, gospodarze będą mogli mieć wpływ na nasze inwestycje w społeczność w kolejnych latach.

  Liczymy, że Rada Gospodarzy od samego początku będzie nas wspierać swoimi sugestiami, dlatego pod koniec tego roku chcemy zorganizować spotkanie i poznać opinie na temat naszych zamierzeń.

  Kto będzie decydować o sposobie wykorzystania pieniędzy?
  Chcemy ustanowić stały fundusz, z którego środki będą przeznaczane na wsparcie gospodarzy zgodnie z ich potrzebami. Chociaż ostatecznie to Airbnb będzie decydować o sposobie i celu przekazywania środków, będziemy się w tym opierać na opiniach i sugestiach naszej społeczności gospodarzy.

  Podczas regularnych spotkań z Radą Gospodarzy Airbnb będzie przedstawiać swoje pomysły – a raz do roku będziemy organizować oficjalne Forum Rady, aby posłuchać, co mają do powiedzenia sami gospodarze.

  Jeśli to Airbnb ma decydujący głos w przyznawaniu środków, to czy gospodarze mają jakiś realny wpływ na przeznaczenie funduszu?
  Program ten okaże się skuteczny, kiedy gospodarze przekonają się, że ich głos się liczy i mogą liczyć na wsparcie. Dla nas ten pomysł to część większej całości. Zamierzamy stworzyć zestaw programów, w ramach których gospodarze będą mogli wyrażać swoje opinie. Chcemy opracować formalny proces składania propozycji i zapewnić znaczące środki finansowe. Wszystko to stanowi długofalową inwestycję w społeczność naszych gospodarzy.

  Chociaż Airbnb będzie miało wyłączne prawo decydowania o wszystkich inwestycjach, będziemy finansować propozycje przedstawiane lub opracowywane przez naszą społeczność gospodarzy.

  Dlaczego najpierw chcecie zgromadzić w funduszu 1 miliard dolarów, zanim zaczniecie korzystać z tych środków?
  Fundusz to forma długoterminowej inwestycji w naszych gospodarzy i z założenia ma istnieć, dopóki istnieć będzie Airbnb. Za jego pomocą chcemy wspierać naszych gospodarzy dzisiaj i w przyszłości.

  Dolna granica miliarda dolarów umożliwi korzystanie z funduszu na wiele sposobów, zapewniając finansowanie pomysłów gospodarzy w dłuższym okresie.

  Będziemy Was regularnie informować o wartości funduszu. Dopóki nie zgromadzimy wyznaczonej kwoty, będziemy w dalszym ciągu zbierać opinie i propozycje naszej społeczności i finansować je jak do tej pory.

  Co jeśli wartość funduszu się zmniejszy lub nie osiągnie 1 miliarda dolarów?
  Mamy nadzieję, że wartość funduszu osiągnie wartość 1 miliarda dolarów i z czasem będziemy mogli wnieść dodatkowe wkłady kapitałowe, w sumie do 2% wartości firmy.

  W międzyczasie będziemy nadal inwestować w pomysły i propozycje, które pochodzą od społeczności gospodarzy, tak jak to robimy dzisiaj, z pomocą i wpływem naszej Rady Gospodarzy.

  Czym są dotacje dla społeczności Airbnb i jak działają?
  Zanim fundusz dofinansowania osiągnie wartość 1 miliarda dolarów, planujemy corocznie przekazywać 10 milionów dolarów w formie dotacji finansowanych bezpośrednio przez Airbnb na wsparcie organizacji non‑profit lub inicjatyw organizowanych w lokalnych społecznościach gospodarzy. Rada Gospodarzy będzie miała możliwość wpływania na to, kogo wspieramy, biorąc pod uwagę opinie gospodarzy.

  Jak powstały te programy?
  Opracowaliśmy je w oparciu o komentarze naszych gospodarzy. Opinie na ten temat zaczęliśmy zbierać w latach 2019–2020 podczas serii warsztatów oraz spotkań w grupach fokusowych z różnymi gospodarzami. Pełny zakres tych programów powstanie we współpracy z gospodarzami – co jest nie tylko zgodne z naszą wizją, ale jest również bezpośrednim wynikiem naszych warsztatów z gospodarzami w ciągu ostatniego roku.

  Airbnb
  30 paź 2020
  Czy udało nam się pomóc?