Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki

  Nowy sposób walki z dyskryminacją na Airbnb

  Przedstawiamy Project Lighthouse, którego celem jest wykrywanie, ocena i zwalczenie przypadków dyskryminacji.
  Autor: Airbnb, 15 cze 2020
  Przeczytasz w 7 min
  Zaktualizowano 13 gru 2022

  Najważniejsze wskazówki

  • Dzięki Project Lighthouse będziemy mogli dowiedzieć się, kiedy i w jaki sposób dochodzi do dyskryminacji rasowej na Airbnb

  • Współpracujemy z grupami zajmującymi się prawami obywatelskimi, aby realizować nasze założenia w przemyślany sposób

  • Współpracujemy również z wiodącymi organizacjami zajmującymi się ochroną prywatności, aby zapewnić wszystkim prywatność

  Od redakcji: W grudniu 2022 roku opublikowaliśmy szczegółowe podsumowanie pierwszych efektów inicjatywy Project Lighthouse oraz dodatkowych działań w walce z dyskryminacją. Poznaj szczegóły.

  Naszą misją od początku było tworzenie świata, w którym każdy może czuć się, jak u siebie. Rasizm, nienawiść i dyskryminacja są sprzeczne ze wszystkim, w co wierzymy jako firma i jako globalna społeczność. Od 2016 roku usunęliśmy z Airbnb 1,3 miliona osób, które odmówiły traktowania innych bez uprzedzeń. Jednak wciąż pozostaje wiele do zrobienia.

  Ważnym krokiem w naszej ciągłej walce z dyskryminacją jest zrozumienie, w jakich sytuacjach do niej dochodzi. Chcielibyśmy opowiedzieć o Project Lighthouse, przełomowej inicjatywie, którą uruchamiamy w Stanach Zjednoczonych, aby wykrywać, monitorować i zwalczać przypadki dyskryminacji podczas dokonywania rezerwacji lub przyjmowania gości na Airbnb.

  Poniżej staramy się jak najlepiej odpowiedzieć na pytania na temat Project Lighthouse i jego znaczenia.

  Jak będzie działać Project Lighthouse?
  Dyskryminacja opiera się na postrzeganiu – a na Airbnb ludzie postrzegają rasę na podstawie imion i zdjęć profilowych. We współpracy z organizacjami zajmującymi się prawami obywatelskimi, takimi jak Color Of ChangeUpturn, zaczynamy prowadzić badania, dzięki którym będziemy w stanie zrozumieć, kiedy i w jakich sytuacjach dochodzi do dyskryminacji rasowej na naszej platformie, oraz sprawdzić skuteczność zasad, których celem jest walka z dyskryminacją.

  W jaki sposób Airbnb opracowało Project Lighthouse?
  Project Lighthouse opracowaliśmy we współpracy z wiodącymi grupami zajmującymi się prawami obywatelskimi i z organizacjami zajmującymi się ochroną prywatności, w tym Asian Americans Advancing Justice (AAJC), Center for Democracy & Technology, Color Of Change, The Leadership Conference on Civil & Human Rights, LULAC, NAACP, National Action Network oraz Upturn. Zależało nam na tym, żeby te ważne badania były prowadzone w sposób przemyślany i z poszanowaniem prywatności wszystkich uczestników.

  Kto może wziąć udział w inicjatywie?
  Na razie projekt będzie ograniczony do gospodarzy i gości z USA.

  Kiedy wystartuje Project Lighthouse?
  Badania rozpoczną się we wrześniu, a wszyscy gospodarze i goście będą mogli zrezygnować z udziału w nich. Od 30 czerwca zaczęliśmy udostępniać szczegółowe informacje na temat tego, jak działa ten proces i jak można się z niego wycofać – każdy otrzyma powiadomienie z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, aby się wycofać, jeśli nie zdecyduje się na udział.

  W jaki sposób Airbnb chce wykorzystywać moje dane?
  Celem tego projektu jest zbadanie dyskryminacji opartej na postrzeganiu. W odbiorze rasy ludzie często kierują się czyimś imieniem i nazwiskiem oraz wyglądem. Aby uzyskać informacje o tego rodzaju postrzeganiu, udostępnimy zdjęcia profilowe i powiązane z nimi imiona z Airbnb niezależnemu partnerowi. Partner ten działa na podstawie umowy o ścisłym zachowaniu poufności, więc nie wolno mu nigdzie udostępniać tych informacji.

  Partner zapozna się ze zdjęciami oraz imionami i poinformuje nas, jak postrzega daną osobę lub na jaką rasę wskazują według niego otrzymane od nas informacje. Podzieli się swoimi spostrzeżeniami z wyspecjalizowanym zespołem Airbnb wyłącznie w związku z działaniami antydyskryminacyjnymi. Zanim jednak zostaną one udostępnione, wszystkie dane wiążące postrzeganą rasę z kontem użytkownika, w tym zdjęcie, imię i inne szczegóły, które mogą posłużyć do ustalenia powiązanego z nimi konta Airbnb, zostaną usunięte. Airbnb nie powiąże postrzeganej rasy z konkretnymi kontami ani nie będzie kierować na Ciebie uwagi na podstawie tych informacji.

  Spostrzeżenia naszego partnera wykorzystamy na przykład, aby dowiedzieć się, czy rezerwacje osób postrzeganych jako należące do określonej rasy są odrzucane częściej niż inne, co pomoże nam stworzyć nowe funkcje i zasady, aby wyeliminować potencjalne różnice. Nawiązaliśmy współpracę z organizacjami zajmującymi się prawami obywatelskimi i ochroną prywatności, aby upewnić się, że działania te podejmujemy w przemyślany sposób i z poszanowaniem prywatności.

  Czy Airbnb będzie korzystać z algorytmu, technologii rozpoznawania twarzy lub systemów uczących się?
  Nie. Uważamy, że najlepszym sposobem określenia informacji o postrzeganej rasie jest wykorzystanie ludzkiej percepcji, a nie systemów uczących się. Korzystanie z algorytmów, technologii rozpoznawania twarzy lub systemów uczących się w przypadku aspektu tak wrażliwego jak rasa wymagałoby starannego przemyślenia oraz zaangażowania między innymi organizacji zajmujących się prawami obywatelskimi i ochroną prywatności. Jeśli zdecydujemy się na takie rozwiązanie, poprosimy takie organizacje o wsparcie i na pewno Cię o tym poinformujemy.

  Zdjęcia profilowe są widoczne dopiero po potwierdzeniu rezerwacji. Dlaczego planujecie wykorzystać zdjęcia profilowe w badaniach?
  Chociaż zdjęcia profilowe zostały usunięte na pierwszym etapie rezerwacji, chcielibyśmy dowiedzieć się, w jaki sposób mogą one wpływać na inne aspekty interakcji użytkowników na platformie związane z anulowaniem lub recenzjami.

  W  jaki sposób Airbnb uszanuje moją prywatność?
  Zanim przeanalizujemy informacje o postrzeganej rasie, wszystkie informacje pozostaną oddzielone od Twojego profilu (czyli nie będą powiązane z Twoim kontem Airbnb). Nie wykorzystamy tych informacji do próby zmiany indywidualnych doświadczeń gości czy gospodarzy ani w marketingu czy reklamie – posłużą nam one wyłącznie do opracowania działań antydyskryminacyjnych. Przeanalizujemy wzorce na większą skalę.

  Dlaczego Airbnb ogłasza Project Lighthouse właśnie teraz?
  Pracujemy nad tą inicjatywą od prawie dwóch lat i planowaliśmy uruchomić ją jeszcze w 2020 roku. Ale ostatnie wydarzenia w USA zmusiły nas do szybszego działania. Airbnb bada już wewnętrznie zgłaszane indywidualne przypadki dyskryminacji, ale na razie nie mamy możliwości monitorowania istotnych trendów i wzorców związanych z dyskryminacją na platformie. Te indywidualne przypadki dyskryminacji mogą być symptomem większego problemu systemowego, a my chcemy zwalczać dyskryminację zarówno w dużej skali, jak i w jednostkowych sytuacjach.

  Co się stanie, jeśli Airbnb wykryje przypadki nierównego traktowania?
  Project Lighthouse to jeden z elementów naszej bieżącej pracy, której celem jest zapobieganie dyskryminacji na Airbnb i reagowanie na nią. Analizy zostaną wykorzystane do opracowania nowych funkcji i zasad, które pozwolą stworzyć bardziej sprawiedliwe środowisko na naszej platformie i spełnić naszą ciągłą misję zwiększania wśród użytkowników poczucia, że są mile widziani.

  Istnieją inne rodzaje dyskryminacji. Dlaczego Airbnb skupia się na rasie?
  Sprzeciwiamy się wszelkim rodzajom dyskryminacji – nie tylko dyskryminacji rasowej i nie tylko dyskryminacji jakiejś konkretnej społeczności. Dokładamy wszelkich starań, aby zwalczać dyskryminację ze względu na rasę, kolor skóry, narodowość, wiek, płeć, tożsamość płciową, wyznanie, orientację seksualną, niepełnosprawność i status rodzinny – wszystko to ma wpływ na gospodarzy i gości na całym świecie. To część większej sprawy.

  Jak mogę zrezygnować z udziału w Project Lighthouse?
  Swoje preferencje możesz w dowolnym momencie zmienić w ustawieniach prywatności i udostępniania. Jeśli zrezygnujesz, Twoje dane nie będą od tego momentu zbierane dla Project Lighthouse. Pamiętaj jednak, że udostępniając swoje dane w tym projekcie, pomagasz nam tworzyć nowy standard, który pozwoli wykrywać, monitorować i zwalczać dyskryminację na Airbnb. Zanim przeanalizujemy informacje o postrzeganej rasie, wszystkie informacje pozostają oddzielone od Twojego profilu (czyli nie są powiązane z Twoim kontem Airbnb).

  Jak Airbnb pomaga innym firmom w walce z dyskryminacją?
  Firmy technologiczne ponoszą ogromną odpowiedzialność, by sprawiedliwie traktować każdego użytkownika swoich usług. Chcemy, aby Project Lighthouse miał wpływ nie tylko na Airbnb, dlatego przedstawiamy jego metodologię w publicznie dostępnym dokumencie technicznym. Mamy nadzieję, że posłuży on jako punkt wyjścia dla innych firm do dalszych innowacji, które pozwalają drobiazgowo monitorować dyskryminację, zachowując jednocześnie prywatność użytkowników.

  Jak do tej pory Airbnb zajmowało się problemem dyskryminacji?
  W ostatnich latach wprowadziliśmy na Airbnb sporo zmian, aby pomóc w walce z dyskryminacją, takich jak:

  • Nasza polityka antydyskryminacyjna: wszyscy użytkownicy Airbnb muszą zaakceptować zobowiązanie społecznościpolitykę antydyskryminacyjną. Jeśli uważasz, że jesteś ofiarą lub świadkiem dyskryminacji na Airbnb, zbadamy ten problem, podejmiemy działania, a w razie potrzeby pomożemy Ci znaleźć inne miejsce na pobyt.
  • Ochrona zdjęć profilowych: wszyscy mamy jakieś uprzedzenia. Ale firmy takie jak Airbnb mogą zrobić więcej, aby stworzyć narzędzia, które pomogą zapobiec podejmowaniu decyzji na podstawie uprzedzeń. Dlatego zdjęcia profilowe gości nie są widoczne dla gospodarzy, dopóki rezerwacja nie zostanie potwierdzona, co zachęca gospodarzy do bardziej obiektywnego podejmowania decyzji.
  • Obiektywne rezerwacje: rezerwacja natychmiastowa umożliwia zarezerwowanie oferty od ręki, ułatwiając gospodarzom ten proces. Sprawia też, że goście są traktowani bardziej obiektywnie. W ten sposób można zarezerwować miliony ofert, a codziennie przybywa ich więcej.
  • Specjalny zespół antydyskryminacyjny: Airbnb ma wyspecjalizowany zespół, który zajmuje się wprowadzaniem na naszej platformie zmian wspierających walkę z dyskryminacją i zapobieganie jej, w tym opracowywanie inicjatyw takich jak Project Lighthouse i ochrona zdjęć profilowych.

  Sam Project Lighthouse nie zakończy dyskryminacji na naszej platformie, ale jest to ważny krok, który może pomóc nam zidentyfikować dyskryminację, która w przeciwnym razie pozostałaby niewykryta. To jedna z wielu inicjatyw, nad którymi pracujemy, aby Airbnb było bardziej przyjazne i sprawiedliwe dla wszystkich.

  Dziękujemy, że należysz do naszej społeczności i współpracujesz z nami, aby stworzyć świat, w którym wszyscy czują się jak u siebie.

  Od momentu opublikowania tego artykułu informacje w nim zawarte mogły się zmienić.

  Najważniejsze wskazówki

  • Dzięki Project Lighthouse będziemy mogli dowiedzieć się, kiedy i w jaki sposób dochodzi do dyskryminacji rasowej na Airbnb

  • Współpracujemy z grupami zajmującymi się prawami obywatelskimi, aby realizować nasze założenia w przemyślany sposób

  • Współpracujemy również z wiodącymi organizacjami zajmującymi się ochroną prywatności, aby zapewnić wszystkim prywatność

  Airbnb
  15 cze 2020
  Czy udało nam się pomóc?