Przejdź do treści
Przejdź do strony głównej pomocy

Jestem gospodarzem. Co mnie czeka, jeśli anuluję rezerwację?

Anulowanie rezerwacji może poważnie pokrzyżować gościom ich plany oraz negatywnie wpłynąć na wiarygodność społeczności Airbnb, dlatego za takie działanie możesz spodziewać się następujących kar.

Opłata za anulowanie

Z Twojej pierwszej wypłaty po anulowaniu potrącimy odpowiednią kwotę. Kwota potrącenia będzie zależeć od tego, kiedy rezerwacja została przez Ciebie zaakceptowana i w jakim czasie przed datą zameldowania została anulowana:

  • Więcej niż 7 dni przed zameldowaniem – z Twojej następnej wypłaty potrącimy 50 USD
  • Mniej niż 7 dni przed zameldowaniem – z Twojej następnej wypłaty potrącimy 100 USD

Opłata za anulowanie może zostać uchylona, jeśli od chwili rozpoczęcia Twojej działalności lub od ostatniego anulowania co najmniej 10 kolejnych rezerwacji udało Cię zakończyć bez ich anulowania

Automatyczna recenzja

Jeśli anulujesz rezerwację przed dniem zameldowania, na stronie oferty pojawi się automatyczna recenzja informująca o tym fakcie. Takich recenzji nie da się usunąć, można jednak odpowiedzieć na nie publicznie, aby wyjaśnić przyczyny odwołania rezerwacji.

Recenzja gościa

Jeśli anulujesz rezerwację w dniu zameldowania lub później, goście mogą opublikować na Twoim profilu recenzję na ten temat.

Niedostępny/zablokowany kalendarz

Twój kalendarz pozostanie zablokowany i w terminie anulowanej rezerwacji przyjęcie innych gości będzie niemożliwe.

Zawieszenie konta

Jeśli anulujesz co najmniej trzy rezerwacje w ciągu roku, możemy wyłączyć Twoją ofertę.

O ile nie zaistnieją wyjątkowe okoliczności, będziemy zmuszeni bezwzględnie zastosować się do naszych zasad anulowania.


Rezerwacja natychmiastowa

Gospodarze, którzy mają włączoną rezerwację natychmiastową, mogą anulować rezerwację bez żadnych konsekwencji, jeśli nie chcą jej zrealizować. Dowiedz się więcej.