Przejdź do treści
  Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki

  W jaki sposób ustawić minimalną i maksymalną liczbę dni, które gość może zarezerwować?

  Aby ustalić wymagania dotyczące minimalnej i maksymalnej długości pobytu dla rezerwacji:

  • Przejdź do zakładki Moje oferty na stronie airbnb.com i wybierz daną ofertę.
  • Kliknij Zarządzaj ofertą.
  • Kliknij pozycję Dostępność na górze strony.
  • Obok sekcji Długość podróży kliknij Edytuj.
  • Wprowadź minimalne i maksymalne wymagania dotyczące liczby dni. Kliknij Niestandardowo według dnia tygodnia, by stworzyć niestandardowe zasady dla każdego dnia tygodnia. Dla konkretnych terminów (np. dla świąt), kliknij Dodaj niestandardową regułę dla sezonów lub konkretnych dat.
  Uwaga: jeśli dla danego dnia masz ustalone kilka wymagań dotyczących minimalnej długości pobytu, obowiązywać będzie bardziej szczegółowe wymaganie. Np. powiedzmy, że dla wszystkich rezerwacji masz ustalony limit minimalny 1 dnia, ale dla rezerwacji na weekend masz ustalone 3 dni minimum. Jeśli gość poprosi o rezerwację na piątek, obowiązującym dla niego wymaganiem będzie minimum 3 dni, a nie tylko 1.

  Centrum wiedzy znajdziesz informacje na temat tego, jak najlepiej wykorzystać swój kalendarz i ustawienia rezerwacji, aby zyskać.

  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?
  Powiązane artykuły