Przejdź do treści
  Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki

  Moderacja Airbnb w kwestii sporów dotyczących recenzji

  W miarę ciągłego rozwoju społeczności i samego Airbnb stale aktualizujemy te zasady, aby recenzje odzwierciedlały prawdziwe doświadczenia naszych gospodarzy i gości.

  Usuwanie recenzji

  Wierzymy, że zdrowy system recenzji szanuje i chroni prawdziwą opinię naszej społeczności. Dlatego właśnie bardzo poważnie traktujemy usuwanie recenzji. Możesz przeczytać Zasady pisania recenzji Airbnb w całości, ale, mówiąc w skrócie, recenzja zostanie usunięta, jeśli:

  • recenzja narusza Politykę treści Airbnb,
  • recenzja jest stronnicza lub
  • recenzja nie ma związku z faktycznymi doświadczeniami zdobytymi na Airbnb.

  Moderowanie pod kątem stronniczości

  Nasza społeczność odnosi największe korzyści, gdy recenzje przedstawiają bezstronny obraz doświadczeń naszych użytkowników. Airbnb usuwa recenzje, gdy wykazują stronniczość – na przykład dlatego, że recenzent próbuje wymusić coś na osobie recenzowanej, występuje konflikt interesów lub recenzent konkuruje z osobą recenzowaną.

  Wymuszenie lub zachęcanie

  Każda próba wykorzystania recenzji lub odpowiedzi na nią w celu wymuszenia na danej osobie działań, do których nie jest zobowiązana, stanowi nadużycie recenzji. Zabraniamy takich działań.

  Osoby korzystające z Airbnb nie mogą wiązać pozytywnych recenzji z obietnicami odszkodowania ani grozić negatywnymi recenzjami, jeśli oczekiwany rezultat nie zostanie osiągnięty. Naruszenia mogą skutkować ograniczeniem, zawieszeniem lub zamknięciem Twojego konta Airbnb.

  Zabronione są sytuacje, w których:

  • Goście grożą, że wykorzystają recenzje lub oceny, aby zmusić gospodarza do zwrotu kosztów, dodatkowego odszkodowania lub pozytywnej recenzji zwrotnej.
  • Gospodarze wymagają od gościa pozostawienia pozytywnej recenzji lub oceny, zmiany recenzji w zamian za częściowy lub pełny zwrot lub pozytywną recenzję zwrotną. Gospodarze nie mogą również oferować gościom bezpłatnego pobytu ani zniżek w zamian za zmianę istniejącej recenzji.
  • Gospodarze lub goście proszą drugą stronę o podjęcie określonych działań w związku z recenzją w zamian za rozstrzygnięcie sporu.

  Dozwolone są sytuacje, w których:

  • Gość kontaktuje się z gospodarzem na temat problemu przed wystawieniem recenzji.
  • Gospodarz lub gość ubiega się o zwrot lub dodatkową płatność i pisze recenzję, która nie jest wykorzystywana jako karta przetargowa w sporze.
  • Gospodarz prosi gościa o napisanie szczerej, pozytywnej recenzji lub wystawienie pozytywnej oceny odzwierciedlającej pozytywne wrażenia.
  • Gospodarz lub gość zmienia swoją recenzję w dozwolonym czasie.

  Dlaczego recenzje mogą być napisane dla rezerwacji, które wymagają interwencji Airbnb

  Kiedy coś pójdzie nie tak z rezerwacją, gospodarze i goście mają dwie opcje: mogą zażądać odszkodowania (zwrotu lub dodatkowej opłaty), a także mogą publicznie podzielić się swoimi doświadczeniami w recenzji. Sprawiedliwe rozstrzyganie sporów i pisanie obiektywnych recenzji jest możliwe, kiedy gospodarze i goście mogą korzystać z obu tych narzędzi.

  Jeśli na przykład gospodarz przyjmuje gościa, który łamie regulamin domu, chcemy, aby ten gospodarz podzielił się swoimi doświadczeniami z przyszłymi gospodarzami i Airbnb za pośrednictwem recenzji. Ponadto mogą zdarzyć się przypadki, gdy gość złamie regulamin domu, NATOMIAST gospodarz nie zadba o należytą czystość oferowanego miejsca pobytu. Nie chcemy wtedy zakazywać jednej ze stron udziału w tym procesie.

  Usuniemy jednak recenzje w sytuacjach, w których możemy stwierdzić, że jedna strona próbowała wymusić na drugiej stronie manipulowanie treścią recenzji. Jeśli recenzja pozostawiona po sporze narusza którąkolwiek z naszych zasad dotyczących treści – na przykład zawiera treści dyskryminujące lub groźbę przemocy – zostanie również usunięta.

  Konflikt interesów

  Usuniemy recenzje, jeśli pojawią się sygnały, że rezerwacja została dokonana wyłącznie w celu podniesienia ogólnej oceny danej osoby lub gdy podejrzewamy, że pobyt nigdy nie miał miejsca.

  Nie wolno akceptować fałszywych rezerwacji w zamian za pozytywną recenzję, korzystać z drugiego konta do recenzowania siebie lub własnej oferty ani przekazywać czegoś wartościowego w zamian za pozytywne recenzje. Naruszenia mogą skutkować ograniczeniem, zablokowaniem lub usunięciem Twojego konta Airbnb.

  Recenzje konkurencji

  Recenzje napisane przez konkurencję – na przykład konkurencyjne firmy, oferty lub atrakcje – w celu zniechęcenia innych do rezerwowania tych ofert lub atrakcji lub przyciągnięcia do innych ofert lub atrakcji są niedozwolone. Naruszenia mogą skutkować ograniczeniem, zablokowaniem lub usunięciem Twojego konta Airbnb.

  Moderowanie pod kątem adekwatności

  Recenzje dostarczają członkom społeczności informacji i spostrzeżeń, które pomagają im podejmować lepsze decyzje dotyczące rezerwacji. Recenzje są najbardziej pomocne, gdy recenzenci dokładnie relacjonują swoje doświadczenia i przedstawiają szczere opinie.

  Jeśli recenzja zawiera informacje, które nie są związane z doświadczeniami w roli gospodarza czy gościa lub skupiają się na czymś, na co oceniana osoba nie ma wpływu, nasz zespół ds. moderacji rozważy adekwatność recenzji, oceniając:

  1. Czy recenzja przedstawia doświadczenia recenzenta i przedstawia jego osobistą perspektywę?
  2. Czy recenzja jest pomocna dla innych członków społeczności Airbnb? Czy zawiera podstawowe informacje o gospodarzu lub gościu, ofercie lub atrakcji, które pomogłyby innym w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji dotyczących rezerwacji?

  Jeśli Airbnb ustali, że recenzja nie zawiera żadnych istotnych informacji o gościu, gospodarzu, ofercie czy atrakcji, recenzja zostanie usunięta. Recenzje zawierające w większości nieistotne informacje również podlegają usunięciu, ale tylko w przypadku, gdy pozostałe istotne informacje nie będą miały znaczącego wpływu na decyzje o rezerwacji podejmowane przez innych członków społeczności.

  Przykłady adekwatności lub jej braku

  Treści nieistotne: „Nie ufaj taksówkarzom w tym mieście, wybierają najgorsze trasy!”.
  Treści istotne
  : „Nie ufaj taksówkarzom w tym mieście, wybierają najgorsze trasy! Co więcej, gdy przyjechaliśmy na miejsce dom był w opłakanym stanie, a gospodarz w ogóle nie odniósł się do moich uwag”.

  Treści nieistotne: „Ten gość to kłamca. Nie ma mowy, żeby był prawdziwym lekarzem”.
  Treści istotne
  : „Ten gość przyjechał bardzo późno, po czym zrobił mi awanturę, że zbyt długo zajęło mi obudzenie się i otwarcie drzwi. Był niegrzeczny i bardzo łatwo wpadał w złość podczas całego pobytu. Zdecydowanie nie chciałbym być jego pacjentem”.

  Moderowanie w przypadku anulowanych rezerwacji

  Airbnb zezwala na recenzje każdej rezerwacji anulowanej po północy w dniu zameldowania. Robimy to, aby zebrać informacje zwrotne na temat najważniejszych momentów podróży, niezależnie od tego, czy oznaczają one informacje zwrotne na temat komunikacji, naruszeń regulaminu domu, problemów z ofertą w momencie zameldowania itp.

  Jeśli zdecydujesz się napisać recenzję dla anulowanej rezerwacji, prosimy, aby Twoja opinia była adekwatna do Twoich osobistych doświadczeń. Jeśli Airbnb może potwierdzić, że recenzja została napisana w przypadku anulowanej rezerwacji, a recenzja zawiera informacje nieistotne dla naszej społeczności (np. frustracje związane z anulowaniem lotu), recenzja zostanie usunięta.

  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?