Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki

    Czy depozyt można pobierać poza stroną internetową Airbnb?

    Nie. Wyjątkiem są niektórzy gospodarze. Aby goście mogli być spokojni o swoje płatności, a gospodarze mogli liczyć na rekompensatę w przypadku uszkodzenia mienia, większość depozytów musi być pobierana poprzez Airbnb. Płatności poza platformą Airbnb (z kilkoma wyjątkami) są naruszeniem naszych warunków świadczenia usług.

    Gospodarze w Chinach kontynentalnych nie mogą obecnie pobierać depozytów. Ograniczenie to nie dotyczy niewielkiej liczby gospodarzy profesjonalnych i hoteli. Zgodnie z Warunkami świadczenia usług Airbnb gospodarze nie mogą pobierać depozytów w gotówce ani za pomocą żadnej innej formy płatności poza naszą platformą.

    Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?

    Powiązane artykuły