Sugestie pojawią się po wpisaniu danych wyszukiwania. Do przeglądania użyj strzałek w górę i w dół. Naciśnij Enter, aby wybrać. Jeśli wybierasz frazę, zostanie ona przesłana do wyszukiwania. Jeśli sugestia jest linkiem, przeglądarka przejdzie do tej strony.
Zasady
Gość

Podatek od towarów i usług (VAT)

VAT (ang. Value Added Tax) to podatek od wartości dodanej sprzedanych towarów i usług. Airbnb pobiera podatek VAT od świadczonych usług w przypadku gości z tych krajów i regionów:

 • Albania
 • Białoruś
 • Chile
 • Kolumbia
 • Unia Europejska
 • Islandia
 • Meksyk
 • Norwegia
 • Rosja
 • Arabia Saudyjska
 • Serbia
 • RPA
 • Szwajcaria
 • Tajwan
 • Bahamy
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Urugwaj

Airbnb ma również obowiązek pobierania podatku VAT od opłat serwisowych w przypadku wszystkich użytkowników Airbnb China.

Stawki podatku VAT, japońskiego podatku konsumpcyjnego JCT i podatku od towarów i usług GST są zazwyczaj obliczane zgodnie z lokalnymi stawkami kraju zamieszkania użytkownika lub miejsca świadczenia usług.

Kiedy pobieramy podatek

W przypadku gości

Podatki VAT, JCT, GST i podatek od usług są pobierane podczas dokonywania płatności, a jego wysokość zależy od całkowitej wysokości opłaty serwisowej gości, o ile nie zostało to wyjaśnione inaczej poniżej. Jeśli wprowadzisz zmiany w rezerwacji, wysokość podatku VAT, JCT lub GST zmieni się zgodnie z modyfikacjami opłaty serwisowej.

W przypadku gospodarzy

Podatki VAT, GST i podatek od usług są potrącane z wypłaty gospodarza, a jego wysokość zależy od całkowitej wysokości opłaty serwisowej pobieranej przez gospodarza (o ile nie zostało to wyjaśnione inaczej poniżej). Jeśli wprowadzisz zmiany w rezerwacji, wysokość podatku VAT lub GST zmieni się zgodnie z modyfikacjami opłaty serwisowej.

Szczególne okoliczności

Australia, Nowa Zelandia i Singapur

Zamiast podatku VAT pobierany jest podatek od towarów i usług GST. Podatek GST obowiązuje zarówno gospodarzy i gości.

Japonia

Zamiast podatku VAT od gospodarzy i gości pobierany jest japoński podatek konsumpcyjny JCT.

Goście: Airbnb pobiera podatek JCT od osób ze stałym pobytem w Japonii, a następnie deklaruje ten podatek i odprowadza go w imieniu tych osób. W tym kontekście firma Airbnb (Airbnb Ireland) jest zarejestrowana jako zagraniczna działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o JCT (nr rej. 00046).

Gospodarze: gospodarze ze stałym pobytem w Japonii mają obowiązek deklarowania i płacenia podatku JCT, ponieważ zgodnie z ustawą o JCT usługi świadczone przez Airbnb podlegają „odwrotnemu obciążeniu”. (Airbnb nie pobiera, nie deklaruje ani nie odprowadza podatku JCT). Aby uzyskać więcej informacji o opłacaniu JCT w systemie „odwrotnego obciążenia”, zapoznaj się z objaśnieniami na stronie japońskiego urzędu podatkowego.

Malezja

W Malezji zamiast podatku GST lub VAT obowiązuje podatek od usług. Podatek od usług jest naliczany od opłat serwisowych i w Malezji płacą go zarówno gospodarze, jak i goście.

Meksyk

Airbnb pobiera podatek VAT od pełnej ceny pobytu z uwzględnieniem wszelkich ewentualnych opłat, takich jak opłata za sprzątanie, opłata za dodatkowe osoby czy opłata serwisowa gościa. Podatek ten obowiązuje wszystkie osoby, które zatrzymują się w Meksyku, zarówno gości krajowych, jak i zagranicznych.

Podatek VAT jest naliczany od opłat serwisowych zarówno w przypadku miejsc pobytu, jak i atrakcji, a obowiązek opłacenia go dotyczy i gospodarzy, i gości (chyba że w konkretnym przypadku ktoś mu nie podlega).

Korea Południowa

Airbnb ma obowiązek naliczania podatku VAT od opłat serwisowych gościa w przypadku wszystkich osób zatrzymujących się w Korei Południowej.

Podatek VAT jest naliczany od opłat serwisowych zarówno w przypadku miejsc pobytu, jak i atrakcji, a obowiązek opłacenia go dotyczy i gospodarzy, i gości (chyba że w konkretnym przypadku ktoś mu nie podlega).

Tajwan

Airbnb pobiera podatek VAT od opłaty serwisowej gościa w przypadku osób mieszkających na Tajwanie. Airbnb podatek VAT pobiera również od pełnej ceny pobytu z uwzględnieniem wszelkich opłat za usługi dodatkowe (np. sprzątanie, dodatkowi goście, opłaty serwisowe gości) od wszystkich osób zatrzymujących się w miejscach pobytu na Tajwanie.

Dodatkowe źródła informacji

Aby uzyskać informacje na temat możliwych konsekwencji wynikających z przepisów podatkowych, skontaktuj się z lokalnym urzędem skarbowym lub doradcą podatkowym. Więcej informacji:

Czy ten artykuł jest pomocny?

Powiązane artykuły