Sugestie pojawią się po wpisaniu danych wyszukiwania. Do przeglądania użyj strzałek w górę i w dół. Naciśnij Enter, aby wybrać. Jeśli wybierasz frazę, zostanie ona przesłana do wyszukiwania. Jeśli sugestia jest linkiem, przeglądarka przejdzie do tej strony.
Przewodnik
Gość

Ochrona dzięki AirCover

Wypadki się zdarzają – dlatego chroni Cię AirCover.

AirCover zapewnia kompleksowe ubezpieczenie, które daje Ci ochronę od szkód majątkowych do 1 miliona USD oraz ochronę od odpowiedzialności cywilnej do 1 miliona USD. Ochrona jest bezpłatna i dostępna zawsze, gdy przyjmujesz gości.

Chcesz poprosić o odszkodowanie?

Ochrona od szkód majątkowych ma zastosowanie, gdy gość podczas pobytu na Airbnb uszkodzi Twoje mienie lub oferowane przez Ciebie miejsce.

Wyślij prośbę o odszkodowanie z AirCover

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zapewnia Ci ochronę w rzadkich przypadkach, gdy ktoś dozna uszczerbku na zdrowiu lub gdy jego mienie zostanie uszkodzone podczas atrakcji lub pobytu na Airbnb.

Zgłoś prośbę o odszkodowanie z OC AirCover

Programy AirCover

Ochrona gospodarzy od szkód majątkowych
Poznaj zakres ochrony i dowiedz się, jak poprosić o odszkodowanie.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy
Poznaj szczegóły polisy i dowiedz się, jak poprosić o odszkodowanie, jeśli gość dozna uszczerbku na zdrowiu podczas pobytu.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej organizatorów atrakcji
Poznaj szczegóły polisy i dowiedz się, jak poprosić o odszkodowanie, jeśli gość dozna uszczerbku na zdrowiu podczas atrakcji.

AirCover a Twoje osobiste ubezpieczenie

Kiedy przyjmujesz gości lub organizujesz atrakcję, jesteś pod ochroną AirCover, ale nie zastępuje to osobistego ubezpieczenia dla właścicieli domów lub od odpowiedzialności cywilnej, które chroni Cię cały czas. Każdy ma inną sytuację. Możesz nawet zadbać o jeszcze większą ochronę, jeśli tego potrzebujesz.

Jeśli nie masz pewności, czy polisa ubezpieczeniowa dla właścicieli domów, mieszkań lub osób wynajmujących chroni Cię, gdy przyjmujesz gości, skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem – różne firmy ubezpieczeniowe mają różne zasady dotyczące wynajmu krótkoterminowego i organizowania atrakcji.

Ochrona gospodarzy od szkód majątkowych, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej organizatorów atrakcji nie obejmują gospodarzy, którzy oferują zakwaterowanie przez Airbnb Travel LLC, gospodarzy w Chinach kontynentalnych lub w Japonii, ponieważ w tych krajach obowiązuje Program Ubezpieczenia Gospodarzy w Chinach, Program Ubezpieczenia Gospodarzy w JaponiiProgram Ubezpieczenia Gospodarzy Atrakcji w Japonii. Ochrona gospodarzy od szkód majątkowych nie jest związana z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy. Limity ochrony są podawane w USD. Obowiązują też inne warunki i wyłączenia.

Czy ten artykuł jest pomocny?
Uzyskaj pomoc dotyczącą m.in. rezerwacji i konta.
Zaloguj się lub zarejestruj