Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki

  Czynności zabronione

  Airbnb nie zezwala na nielegalne działania i inne zachowania, które mogłyby zaszkodzić naszej społeczności.

  Na co pozwalamy

  • Posiadanie i przyjmowanie marihuany na własny użytek: osoby dorosłe mogą przyjmować marihuanę w miejscach, w których to jest legalne i nie narusza regulaminu domu.
  • Uprawa konopi: jeśli jest to prawnie dozwolone i zgodne z lokalnymi ograniczeniami, gospodarz może hodować i przetwarzać konopie na terenie własnej nieruchomości, o ile poinformuje on o tym na stronie oferty.

  Na co nie pozwalamy

  • Wykorzystywanie seksualne dzieci: zabronione jest zmuszanie i nakłanianie osób poniżej 18 lat do angażowania się w czynności seksualne oraz manipulowanie nimi w tym celu. Zakaz ten obowiązuje bez względu na lokalne przepisy i dotyczy zarówno kontaktu osobistego, jak i internetowego.
  • Handel ludźmi: rekrutacja, ukrywanie, transportowanie, przekazywanie lub przyjmowanie jakiejkolwiek osoby siłą, w wyniku oszustwa albo pod przymusem w celu uzyskania pracy lub wykorzystywania seksualnego jest niedozwolone.
  • Komercyjne usługi seksualne na miejscu: miejsce pobytu, atrakcji lub nieruchomość, na terenie której to miejsce się znajduje, nie powinny być wykorzystywane do świadczenia płatnych usług seksualnych, takich jak masaż erotyczny czy prostytucja.
  • Pozyskiwanie lub dostarczanie usług seksualnych: goście nie powinni żądać, a gospodarze nie powinni promować ani oferować płatnych usług seksualnych.
  • Pornografia komercyjna: miejsce pobytu, atrakcji lub nieruchomość, na terenie której to miejsce się znajduje, nie powinny być wykorzystywane do tworzenia komercyjnych zdjęć lub filmów pornograficznych.
  • Narkotyki: nielegalne lub zastrzeżone środki, takie jak opium, opiaty, opioidy, koka i kokaina, środki pobudzające typu amfetaminowego, środki hamujące czynność ośrodkowego układu nerwowego i halucynogeny, nie powinny być obecne ani stosowane w miejscu pobytu, atrakcji ani nieruchomości, na terenie której to miejsce się znajduje, chyba że zostały przepisane przez lekarza ze względu na stan zdrowia.
  • Produkcja lub wytwarzanie narkotyków: miejsce pobytu, atrakcji lub nieruchomość, na terenie której to miejsce się znajduje, nie powinny być wykorzystywane do produkcji lub wytwarzania nielegalnych narkotyków z surowców i/lub roślin.
  • Hodowla roślin narkotycznych: miejsce pobytu, atrakcji lub nieruchomość, na terenie której to miejsce się znajduje, nie powinny być wykorzystywane do uprawy roślin, z których wytwarzane są nielegalne narkotyki, z wyjątkiem konopi.
  • Dystrybucja narkotyków: miejsce pobytu, atrakcji lub nieruchomość, na terenie której to miejsce się znajduje, nie powinny być wykorzystywane do sprzedaży, przekazywania, handlu ani dystrybucji narkotyków, w tym marihuany, nawet jeśli w Twojej okolicy jest to legalne.

  Chętnie pomożemy

  Jeśli Tobie lub komuś innemu grozi niebezpieczeństwo bądź podejrzewasz wykorzystywanie seksualne dzieci lub handel ludźmi, w pierwszej kolejności skontaktuj się z lokalnymi organami ścigania. Poza tym jeśli jesteś świadkiem zachowania, które jest niezgodne z naszymi zasadami, poinformuj nas o tym.

  Te wytyczne nie uwzględniają wszystkich możliwych scenariuszy, ale pomagają objaśnić zasady obowiązujące w społeczności Airbnb.

  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?

  Powiązane artykuły