Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki

  Jakie oczekiwania muszą spełniać gospodarze i ich oferty

  Każdy gospodarz powinien spełniać te podstawowe standardy, aby goście mogli komfortowo i bez obaw spędzić czas.

  Na co nie pozwalamy

  • Przyjmowanie gości bez zezwolenia lub wymaganej licencji: Airbnb wymaga od wszystkich gospodarzy, by mieli oni zezwolenie na przyjmowanie gości i przestrzegali wszelkich obowiązujących przepisów.
  • Brak należytej komunikacji: gospodarze powinni bez zbędnej zwłoki odpowiadać na pytania od gości i od Airbnb oraz wykonywać wszystkie nasze instrukcje mające na celu wprowadzenie poprawek.
  • Niedokładne informacje w ofercie: informacje podane przez gospodarza w ofercie (rodzaj nieruchomości, lokalizacja, rodzaj miejsca, zasady dotyczące prywatności, dostępne udogodnienia) powinny być zgodne z rzeczywistością w momencie dokonywania rezerwacji przez gościa. Zmiany szczegółów oferty, gdy gospodarz ma potwierdzoną rezerwację, są możliwe tylko pod warunkiem, że gość wyraził na to zgodę.
  • Brak zabezpieczeń: gospodarze muszą zapewnić gościom bezpieczeństwo podczas pobytu. Goście muszą otrzymać też klucze i kody dostępu do wszystkich drzwi wejściowych.
  • Niewłaściwe instrukcje zameldowania: gospodarze muszą przekazać gościom poprawne instrukcje, jak mają się zameldować, w tym m.in. kody dostępu i jasne wskazówki dojazdu. Gospodarze, którzy witają gości osobiście przy zameldowaniu, muszą pamiętać o punktualności. Korzystanie ze skrytek i kodów wejściowych musi być bezpieczne (np. kody muszą być zmieniane po każdym pobycie).
  • Brak czystości: gospodarz musi zadbać o to, by w jego miejscu nie było niczego, co może zagrażać zdrowiu gości (np. pleśń, szkodniki, robactwo). Musi też sprzątać oferowane miejsce po każdym pobycie, by spełniało ono najwyższe standardy czystości.
  • Brak bezpieczeństwa: gospodarze muszą zadbać o to, by podczas pobytu lub atrakcji nie było żadnych niewidocznych zagrożeń, takich jak zamknięte wyjścia pożarowe, uszkodzone przewody elektryczne czy ukryte trutki na szczury. W razie zauważenia zagrożenia przez gości lub przedstawicieli Airbnb gospodarz musi takie zagrożenie usunąć.
  • Korzystanie z pośrednika: Airbnb zabrania korzystania z usług zewnętrznych do rezerwowania hotelu lub miejsca na pobyt oferowanego przez osoby trzecie ani publikowania oferty takiego miejsca na Airbnb po zawyżonej cenie. Gospodarze muszą pamiętać, że publikując ofertę na Airbnb, są zobowiązani do przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących czasowego wynajmu nieruchomości lub podobnych rodzajów zakwaterowania.
  • Nadmierne wykorzystywanie zwierząt: w naszej społeczności nie ma miejsca dla gospodarzy, którzy podczas pobytów lub atrakcji nadmiernie wykorzystują zwierzęta (np. nielegalne zoo, polowania na zwierzynę). Gospodarze muszą przestrzegać zasad Airbnb dotyczących dobrostanu zwierząt.

  Dowiedz się więcej o standardach wiarygodności gospodarzy.

  Chętnie pomożemy

  Jeśli jesteś świadkiem zachowania, które jest niezgodne z naszymi zasadami, poinformuj nas o tym.

  Te wytyczne nie uwzględniają wszystkich możliwych scenariuszy, ale pomagają objaśnić zasady obowiązujące w społeczności Airbnb.

  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?

  Powiązane artykuły