Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki

  Uczciwe interakcje

  Podczas korzystania z Airbnb nikt nie powinien fałszywie przedstawiać siebie ani swoich intencji.

  Na co pozwalamy

  • Identyfikacja działalności: jeśli dołączasz do Airbnb jako firma lub przedsiębiorstwo, możemy poprosić Cię o potwierdzenie identyfikatora przedsiębiorstwa, adresu i numeru telefonu.
  • Reprezentatywny wykaz: zezwalamy gospodarzom na umieszczanie wielu pokoi w ramach jednej „reprezentatywnej” oferty w przypadkach, gdy są one na tyle do siebie podobne, że można je uznać za zamienniki (np. w hotelach lub apartamentach z obsługą). Pokoje te muszą jednak mieć takie same udogodnienia, łóżka, rozmiar, wystrój i adres.

  Na co nie pozwalamy

  • Fałszywe przedstawienie tożsamości: podczas weryfikacji tożsamości właściciela konta wszystkie podane informacje muszą być prawdziwe i dokładne. Sfałszowane lub przerobione dokumenty są niedozwolone.
  • Zamiana zakwaterowania: gospodarz nie może wprowadzać gości w błąd, oferując pobyt, który znacznie różni się od rzeczywistego miejsca zakwaterowania, w którym goście będą przebywać, niezależnie od tego, czy adres jest ten sam.
  • Niespodziewane żądanie zapłaty: gospodarze nie mogą żądać dodatkowych płatności, na które Airbnb nie wyraziło wcześniej zgody lub które nie zostały uzgodnione z gościem przed dokonaniem rezerwacji.
  • Fałszywe zgłoszenia i roszczenia: zgłaszając roszczenie lub jakikolwiek incydent do Airbnb, musisz podać prawdziwe i dokładne informacje.
  • Wymuszenie: w naszej społeczności nie ma miejsca na używanie bezpośrednich lub pośrednich gróźb w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści od innej osoby.
  • Nadużycie lub manipulacja Airbnb: nikomu nie wolno używać obelżywego języka, taktyki manipulacyjnej ani wysuwać gróźb (z lub bez udziału przemocy) podczas komunikacji z Airbnb lub jednym z naszych przedstawicieli.

  Chętnie pomożemy

  Jeśli jesteś świadkiem zachowania, które jest niezgodne z naszymi zasadami, poinformuj nas o tym.

  Te wytyczne nie uwzględniają wszystkich możliwych scenariuszy, ale pomagają objaśnić zasady obowiązujące w społeczności Airbnb.

  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?

  Powiązane artykuły