Sugestie pojawią się po wpisaniu danych wyszukiwania. Do przeglądania użyj strzałek w górę i w dół. Naciśnij Enter, aby wybrać. Jeśli wybierasz frazę, zostanie ona przesłana do wyszukiwania. Jeśli sugestia jest linkiem, przeglądarka przejdzie do tej strony.
Warunki prawne

Standardy prywatności gospodarza

Ten artykuł został przetłumaczony automatycznie.

Zarządzanie danymi osobowymi gości

Jako gospodarz będziesz otrzymywać i wykorzystywać dane osobowe Gości do zarządzania rezerwacjami i świadczenia usług gospodarza. Pamiętaj, że podczas przetwarzania i przetwarzania danych osobowych ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących prywatności. Dane osobowe, które otrzymujesz za pośrednictwem Platformy Airbnb, mogą być wykorzystywane wyłącznie do zarządzania rezerwacjami, przestrzegania przepisów prawa i świadczenia Usług Gospodarza. Nie możesz zachęcać ani wymagać od Gości: Otwarcia konta, pozostawienia recenzji lub w inny sposób interakcji z zewnętrzną stroną internetową, aplikacją lub usługą przed, w trakcie lub po rezerwacji, chyba że taka strona trzecia zostanie zatwierdzona przez Airbnb lub jest to konieczne, aby gospodarz mógł świadczyć zamówioną usługę.

Transakcje graniczne

Jeśli w trakcie świadczenia Usług hostingowych (i) dane osobowe są przekazywane z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii (w rozumieniu art. 44 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”) oraz (ii) transfer nie korzysta z decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO, wyrażasz zgodę na przetwarzanie otrzymanych danych osobowych zgodnie z obowiązkami modułu 1 (administrator transferowy do administratora) standardowych klauzul umownych („Klauzule”) zawartych w decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. Klauzule są niniejszym włączane do Twojej umowy z nami z taką samą siłą, jak gdyby zostały w pełni określone w tej umowie.

Standardowe klauzule umowne

Informacje o wypełnieniu Klauzul są następujące:

 • Nie ma zastosowania opcja podana w sekcji 7 (punkt dokujący).
 • Opcja 11 (Redress) nie ma zastosowania.
 • Prawo regulujące dla celów nr 17 (obowiązujące prawo) jest prawem Irlandii.
 • Sądy objęte paragrafem 18 (wybór forum i jurysdykcji) są sądami w Irlandii

Informacje o wypełnieniu Aneksów są następujące:

W przypadku Aneksu I.A z Klauzulami:

 • To Ty jesteś „dokumentacją danych”.
 • Jeśli jesteś gospodarzem lub rezerwujesz ofertę w Japonii, "podajnikiem danych" jest "Airbnb Global Services Limited.
 • Jeśli jesteś gospodarzem lub rezerwujesz ofertę w Brazylii, od 1 kwietnia 2022 roku "podajnikiem danych" jest Airbnb Plataforma Digital Ltda.
 • Jeśli przyjmujesz gości w innym miejscu niż Japonia czy Brazylia, "podajnikiem danych" jest Airbnb Ireland UC.
 • W przypadku pytań o ochronę danych możesz skontaktować się z naszym pracownikiem ds. ochrony danych w sekcji „Skontaktuj się z nami” tutaj, a my skontaktujemy się z Tobą mailowo na adres podany w Twoim profilu.

W przypadku Aneksu I.B z klaulami:

 • tematem danych są Goście;
 • celem przelewu jest umożliwienie Ci świadczenia Usług gospodarza;
 • kategorie danych mogą obejmować profil i imię i nazwisko Gościa, pełne imię i nazwisko dodatkowych gości (jeśli zostały wprowadzone), historię anulowania Gościa, numer telefonu Gościa, wszelkie inne informacje, które Gość zdecyduje się udostępnić, oraz dodatkowe informacje, które pomogą w koordynowaniu podróży, w tym wiadomości wymienianych z Gościem;
 • odbiorcami danych są wszyscy dostawcy usług, których możesz zachować, aby pomóc Ci w świadczeniu Usług Gospodarza;
 • nie przekazujemy żadnych wrażliwych danych;
 • częstotliwość przesyłania zależy od częstotliwości rezerwacji Twoich ofert; oraz
 • dane są przechowywane przez okres określony przez Ciebie jako niezbędny do zarządzania rezerwacjami, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i świadczenia Usług gospodarza

W przypadku Aneksu I.C. z klauzuli:

 • „Irlandzka Komisja Ochrony Dane jest właściwym organem zgodnie z Klauzulą 13”.

W przypadku Aneksu II klauzuli:

Zastosuj odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby spełnić wymóg artykułu 32 RODO. W szczególności, biorąc pod uwagę stan faktyczny, koszty realizacji oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko zmiennych prawdopodobieństw i powagi praw i wolności osób naturalnych, wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, w tym między nimi według własnego uznania:

 1. anonimowość i szyfrowanie danych osobowych;
 2. możliwość zapewnienia poufności, integralności, dostępności i wytrwałości systemów przetwarzania i usług;
 3. możliwość przywrócenia dostępności i terminowego dostępu do danych osobowych w przypadku zdarzenia fizycznego lub technicznego;
 4. proces regularnego testowania, oceny i oceny wydajności środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania.

  Powiązane artykuły

  Uzyskaj pomoc dotyczącą m.in. rezerwacji i konta.
  Zaloguj się lub zarejestruj