Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki

  Ochrona gospodarzy od szkód majątkowych

  Ochrona gospodarzy od szkód majątkowych w ramach AirCover zapewnia Ci ochronę do 1 miliona USD w przypadku, gdy Twoje miejsce lub znajdujące się w nim mienie zostaną uszkodzone przez gościa podczas pobytu na Airbnb.

  Zgłoszenie roszczenia do AirCover

  Prześlij prośbę o odszkodowanie za uszkodzenie, brakujące przedmioty lub nieoczekiwane sprzątanie.

  Prześlij zgłoszenie

  Co obejmuje ubezpieczenie

  Ochrona gospodarzy od szkód majątkowych obejmuje:

  • uszkodzenia miejsca pobytu lub znajdującego się w nim mienia spowodowane przez gościa (lub inne osoby),
  • nieoczekiwane koszty sprzątania spowodowane zachowaniem gościa (lub innych osób) podczas pobytu na Airbnb,
  • utratę dochodu w związku z anulowaniem potwierdzonej rezerwacji na Airbnb z powodu szkód wyrządzonych przez gościa (lub inne osoby).

  Jeśli oferujesz miejsce na pobyt dla osób w nagłej potrzebie na Airbnb.org, wciąż masz ochronę gospodarzy od szkód majątkowych.

  Ochrona gospodarzy od szkód majątkowych nie obejmuje:

  • uszkodzenia mienia wynikającego ze standardowego użytkowania,
  • szkód w wyniku klęsk żywiołowych takich jak trzęsienie ziemi czy huragan,
  • obrażeń ciała ani szkód majątkowych gości lub innych osób (to może obejmować ubezpieczenie OC gospodarzy).
  • Obowiązują inne wyłączenia

  Procedura odszkodowawcza

  Aby otrzymać odszkodowanie z tytułu szkody powstałej w trakcie pobytu gości:

  1. Zbierz dowody dokumentujące szkodę (zdjęcia, filmy, wyceny kosztów naprawy lub sprzątania i rachunki).
  2. W ciągu 14 dni od wymeldowania gości, którzy spowodowali szkodę, prześlij wniosek o odszkodowanie z AirCover w naszym Centrum rozliczeń.
  3. Po przesłaniu wniosku o odszkodowanie z AirCover, Twój gość będzie miał 72 godziny na zapłacenie. Jeśli odmówi lub nie udzieli żadnej odpowiedzi, możesz poprosić o pomoc obsługę klienta Airbnb. Pamiętaj, że jeśli we wniosku o odszkodowanie z AirCover chcesz poprosić o pomoc obsługę klienta Airbnb, taki wniosek musisz przesłać w ciągu 30 dni od powstania szkody lub straty.

  Jak działa ochrona gospodarzy od szkód majątkowych w przypadku opłat za sprzątanie i opłat za zwierzę

  Jeśli chcesz pobierać od gości opłatę za sprzątanie lub opłatę za zwierzę, musisz pamiętać, że opłaty te mają na celu pokrycie spodziewanych kosztów związanych ze sprzątaniem.

  Ochrona gospodarzy od szkód majątkowych, w przeciwieństwie do tych opłat, ma za zadanie pokrywać nieoczekiwane koszty sprzątania, np. usuwania nieprzyjemnego zapachu, i koszty naprawy lub wymiany mienia uszkodzonego przez zwierzę, np. sofy pogryzionej przez psa.

  Aby dowiedzieć się więcej o ochronie gospodarzy od szkód majątkowych, przeczytaj jej warunki.

  Wyłączenie odpowiedzialności: Program ochrony gospodarzy od szkód majątkowych nie jest polisą ubezpieczeniową. Nie obejmuje on gospodarzy oferujących zakwaterowanie za pośrednictwem Airbnb Travel, LLC ani gospodarzy w Chinach kontynentalnychJaponii. Ochrona gospodarzy od szkód majątkowych nie jest związana z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy. Wszystkie limity ubezpieczenia są prezentowane w USD oraz że obowiązują inne warunki i wyłączenia.

  Uwaga: ten artykuł to część poradnika Ochrona dzięki AirCover, w którym opisaliśmy zakres ubezpieczenia od szkód i odpowiedzialności cywilnej.

  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?

  Powiązane artykuły