Sugestie pojawią się po wpisaniu danych wyszukiwania. Do przeglądania użyj strzałek w górę i w dół. Naciśnij Enter, aby wybrać. Jeśli wybierasz frazę, zostanie ona przesłana do wyszukiwania. Jeśli sugestia jest linkiem, przeglądarka przejdzie do tej strony.
Zasady dla społeczności

Chiny kontynentalne: okoliczności wyjątkowe w odniesieniu do COVID-19

Zaktualizowano 25 czerwca 2020 roku

Ten artykuł omawia wymagania i zastosowanie polityki okoliczności wyjątkowych w przypadku anulowania w związku z COVID-19 w odniesieniu do rezerwacji dokonywanych przez gości z Chin kontynentalnych oraz rezerwacji miejsc pobytu i atrakcji Airbnb w Chinach kontynentalnych. Jeśli minął już termin zameldowania, rezerwacja nie będzie objęta tą polityką. Jeśli chodzi o wszystkie rezerwacje – z wyjątkiem rezerwacji krajowych w Chinach kontynentalnych – zapoznaj się z naszym ogólnym artykułem na temat okoliczności wyjątkowych w związku z COVID-19. Aby anulować rezerwację zgodnie z tą polityką, musisz przedstawić dokumentację potwierdzającą okoliczności wyjątkowe.

Jakich rezerwacji to dotyczy

Zasady te mają zastosowanie do rezerwacji miejsc na pobyt lub atrakcji Airbnb w Chinach kontynentalnych dokonywanych przez gości z Chin kontynentalnych. Anulowanie rezerwacji jest możliwe, jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki:

 • Oficjalny rządowy komunikat lub nakaz dotyczący ograniczeń w podróży uniemożliwia podróżowanie z miejsca wyjazdu lub do miejsca docelowego oraz
 • Rezerwacji dokonano najpóźniej w dniu ogłoszenia komunikatu lub nakazu oraz
 • Data zameldowania nie jest wcześniejsza niż 30 dni przed datą anulowania

Zasady nie obejmują rezerwacji, które zostały już anulowane:

 • Przed dniem ogłoszenia komunikatów rządowych lub
 • Na podstawie porozumienia między gospodarzem a gościem

Weźmy na przykład sytuację w Pekinie w związku z COVID-19 w czerwcu 2020 roku. 13 czerwca 2020 roku władze Pekinu wspólnie z ministerstwem ds. kontroli chorób ogłosiły, że poziom ryzyka w niektórych rejonach Pekinu wzrósł do średniego lub wysokiego. W tym przypadku omawiane zasady nie dotyczą anulowań dokonanych przed 13 czerwca 2020 roku ani do rezerwacji dokonanych po tej dacie.

Wymagana dokumentacja

Jeśli Twoja rezerwacja kwalifikuje się do okoliczności wyjątkowych, skontaktuj się z nami w ciągu 14 dni od daty anulowania. Poprosimy Cię o przedstawienie odpowiednich dokumentów na dowód, że nie możesz podróżować albo przyjmować gości. Sprawdzimy dokumentację i odezwiemy się do Ciebie. Z powodu panującej pandemii COVID-19 mogą wystąpić opóźnienia.

Dokumentacja wymagana od osób, które napotkały ograniczenia

Goście i gospodarze pobytów i atrakcji Airbnb:

 • Jeśli rejon, w którym mieszkasz, został uznany przez władze za obszar średniego lub wysokiego ryzyka zarażeniem COVID-19 lub jeśli przydzielono Ci czerwony lub żółty kod w ramach aplikacji Health Kit, musisz przedstawić zrzut ekranu z aplikacji Health Kit, dołączyć oficjalny komunikat dotyczący oceny poziomu ryzyka na Twoim obszarze, a także zaświadczenie o zamieszkaniu lub potwierdzenie Twojej lokalizacji, np. zrzut ekranu z aplikacji mapy.
 • Jeśli zdiagnozowano u Ciebie COVID-19, podejrzewa się, że masz COVID-19, lub poddano Cię kwarantannie w związku z COVID-19, musisz dostarczyć odpowiednie zaświadczenie lekarskie lub dokument wydany przez władze.

Dokumentacja dotycząca ograniczeń w rejonie

Jeśli podróże do miejsca pobytu lub atrakcji Airbnb zostały ograniczone w związku z pandemią COVID-19, gospodarz musi udokumentować, że miejsce na pobyt lub atrakcja Airbnb oferowane jest w rejonie objętym ograniczeniami. Takie dokumenty to np.:

 • Nakaz kwarantanny wydany przez władze lokalne
 • Oficjalne ograniczenia podróży lub inne wymagania związane z COVID-19 opublikowane przez władze lokalne
 • Komunikat lub powiadomienie o ograniczeniu wjazdu lub wyjazdu dotyczące budynku lub miejsca

Dokumentacja dotycząca innych okoliczności związanych z COVID-19

 • Dowód na to, że Twój lot lub transport naziemny został anulowany przez przewoźnika z powodu COVID-19 lub w związku z publicznymi zaleceniami
 • Legitymacja pracownicza lub inny dokument wydany przez pracodawcę, z którego wynika, że wykonujesz pracę w związku z pandemią COVID-19

Jak to działa

Jeśli jesteś gościem, możesz zapoznać się z zasadami anulowania rezerwacji i znaleźć opcje anulowania i zwrotu, wybierając podróż na stronie Podróże. Jeśli Twoja rezerwacja nie jest objęta naszą polityką, obowiązywać będą zasady anulowania określone przez gospodarza.

Jeśli jesteś gospodarzem, informacje znajdziesz w panelu gospodarza.

Skontaktuj się ze swoim gospodarzem lub gościem, aby uzgodnić zasady anulowania i zwrotu kosztów.

Więcej informacji

W naszym Centrum wiedzy znajdziesz artykuły opracowane z myślą o pomocy naszej społeczności. Możesz tam przeczytać najnowsze informacje dotyczące COVID-19, od aktualizacji naszej polityki po materiały dla gospodarzy i gości.

Polityka okoliczności wyjątkowych zawiera również informacje na temat sytuacji niezwiązanych z COVID-19.

Jeśli jesteś gospodarzem, sugerujemy sprawdzanie lokalnych wymagań dotyczących zapobiegania i kontroli COVID-19. Zaleca się, aby z wyprzedzeniem skontaktować się z gościem i potwierdzić poziom ryzyka związanego z krajem, z którego przyjeżdża, oraz sprawdzić, czy posiada on wymagane w Twoim regionie poświadczenie stanu zdrowia.

Prosimy wszystkich członków naszej społeczności, aby podczas kontaktów z innymi jej członkami wykazywali się szacunkiem i zrozumieniem oraz pamiętali o naszej polityce antydyskryminacyjnej.

Będziemy nadal sprawdzać, czy gospodarze i goście stosują się do jej zasad. Sprawdzaj tę stronę regularnie, aby poznać najbardziej aktualne informacje.

Czy ten artykuł jest pomocny?

Powiązane artykuły

Uzyskaj pomoc dotyczącą m.in. rezerwacji i konta.
Zaloguj się lub zarejestruj