Przejdź do treści
  Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki

  Zasady dotyczące organizowania imprez i wydarzeń

  Uwaga: 20 sierpnia 2020 roku Airbnb wprowadziło globalny zakaz organizowania imprez i wydarzeń w obiektach wynajmowanych na Airbnb, w tym ograniczenie liczby gości do 16. Zakaz ten dotyczy wszystkich przyszłych rezerwacji na Airbnb i obowiązuje do odwołania.

  Zgodnie ze standardami społeczności członkowie społeczności Airbnb nie mogą zakłócać spokoju sąsiadów. Gospodarze i goście mogą zrealizować ten standard, stosując się do oczekiwań dotyczących organizowania wydarzeń w oferowanych miejscach. Uważamy, że większość gości respektuje standardy, ale przygotowaliśmy nasze zasady dotyczące imprez i wydarzeń, aby wyraźnie wskazać, czego oczekujemy od wszystkich członków naszej społeczności. Obowiązujące do odwołania zasady zabraniają organizowania:

  • spotkań więcej niż 16 osób,
  • wszelkich zakłócających spokój imprez i wydarzeń.

  Konta gości, którzy naruszą powyższe zasady, mogą zostać zawieszone lub usunięte z platformy Airbnb. Możemy również usunąć oferty, jeśli ustalimy, że gospodarz wyraził zgodę na imprezę, która narusza te zasady. Jeśli otrzymamy zgłoszenie, że w wynajmowanym miejscu dochodzi do zakłóceń spokoju sąsiadów, możemy poprosić gospodarza o zaktualizowanie regulaminu domu lub zawiesić jego ofertę.

  Chcemy aktywnie działać, aby zapobiec organizowaniu zakłócających spokój imprez, zanim w ogóle się zaczną, dlatego zaostrzamy zasady dotyczące ich organizowania i ulepszamy technologie wczesnego wykrywania ryzyka.

  Duże spotkania

  Wszystkie spotkania, w których bierze udział więcej niż 16 osób łącznie, są niedozwolone do odwołania niezależnie od tego, czy gospodarz pozwala na ich organizowanie.

  Imprezy i wydarzenia

  Organizowanie zakłócających spokój imprez i wydarzeń, niezależnie od liczby osób biorących w nich udział, jest zakazane do odwołania. Konta gości, którzy organizują takie imprezy, mogą zostać usunięte, a gospodarze, którzy naruszą tę zasadę i pozwolą gościom organizować imprezy, poniosą konsekwencje, włącznie z usunięciem oferty.

  Zgłaszanie zakłócenia spokoju

  Jeśli lokatorzy obiektu, który jest wynajmowany za pośrednictwem naszej strony, zachowują się bardzo głośno, organizują zakłócające spokój imprezy, spotykają się w gronie liczącym więcej niż 16 osób lub zachowują się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu, członkowie lokalnej społeczności mogą to zgłosić na stronie wsparcia dla sąsiadów, na której znajdą link do lokalnych numerów alarmowych. Członkowie społeczności będą mieli też dostęp do numeru telefonu zespołu wsparcia dla sąsiadów, który pozwoli im zgłosić trwającą imprezę. Po otrzymaniu zgłoszenia problemu Airbnb wyśle e-maila z potwierdzeniem i z dalszymi instrukcjami.

  Wskazówki dotyczące treści oferty

  Zgodnie z tymi zasadami gospodarze nie powinni zamieszczać informacji, że oferowane przez nich miejsce jest odpowiednie na imprezy lub wydarzenia, co mogłoby zachęcić potencjalnych gości do ich organizacji. Gospodarze nie powinni również oferować swoich miejsc jako odpowiednich dla większych grup (powyżej 16 osób).

  Oferty naruszające te zasady swoją nazwą, opisem, regulaminem domu, zdjęciami itp. mogą zostać zawieszone do czasu usunięcia niedozwolonych treści. Jeżeli otrzymamy skargi dotyczące naruszenia tych zasad, możemy zawiesić ofertę nawet na 30 dni i poprosić gospodarza o zaktualizowanie jej opisu poprzez zamieszczenie informacji wyraźnie zakazującej organizowania imprez i wydarzeń.

  W rzadkich przypadkach, gdy okaże się, że oferta dotyczyła miejsca przeznaczonego wyłącznie do organizacji imprez lub wydarzeń bądź powodowała poważne uciążliwości w okolicy, zostanie ona trwale usunięta z Airbnb.

  Zasady obowiązujące przy różnych rodzajach nieruchomości

  Tradycyjne wynajmowanie

  Zakładamy, że gospodarze tradycyjnych miejsc pobytu (np. hotele butikowe) we własnym zakresie określą zasady dotyczące wydarzeń. Gospodarze tradycyjnych miejsc pobytu mogą we własnym zakresie wyrazić zgodę na odpowiednie wydarzenia. Jeśli otrzymamy skargi na temat tych oferowanych miejsc i wydarzeń lub gdy wydarzenia te będą nieodpowiednie, skontaktujemy się z danym obiektem.

  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?
  Powiązane artykuły