Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki

  Polityka okoliczności wyjątkowych wobec koronawirusa (COVID-19)

  Zaktualizowano 1 października 2020 roku

  11 marca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła globalną pandemię koronawirusa znanego jako COVID-19. Od tego czasu choroba szybko się rozwinęła, a rządy wielu państw podjęły błyskawiczne działania w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się COVID-19.

  Aby zapewnić bezpieczeństwo i spokój ducha naszej społeczności, obejmujemy polityką okoliczności wyjątkowych wskazane niżej sytuacje związane z COVID-19. Sprawdzaj tę stronę regularnie, aby poznać najbardziej aktualne informacje.

  Wskazówka: jeśli jesteś gościem, opcje anulowania i zwrotu dla swojej podróży znajdziesz na stronie Podróże, wybierając tę podróż – zobacz, jak to zrobić. Jeśli jesteś gospodarzem, informacje znajdziesz w panelu gospodarza.

  Podsumowanie

  Rezerwacje pobytów i atrakcji Airbnb dokonane najpóźniej 14 marca 2020 roku z datą zameldowania przypadającą w ciągu najbliższych 45 dni są objęte tymi zasadami i można je anulować przed zameldowaniem. Goście będą mieli różne opcje anulowania rezerwacji i zwrotu kosztów, a gospodarze mogą anulować rezerwacje bez żadnych opłat lub wpływu na ich status Superhost. W przypadku anulowanych rezerwacji Airbnb zwróci wpłacone kwoty (w tym opłaty serwisowe) lub prześle środki na podróże. Aby anulować rezerwację zgodnie z niniejszą polityką, musisz potwierdzić fakty i/lub przedstawić dokumentację potwierdzającą okoliczności wyjątkowe.

  Zasady anulowania określone przez gospodarza obowiązują bez zmian w przypadku rezerwacji dokonanych po 14 marca 2020 roku.

  Anulowania będą rozpatrywane zgodnie z zakresem okoliczności wyjątkowych obowiązującym w momencie zgłoszenia. Anulowane rezerwacje nie będą ponownie rozpatrywane.

  Jeśli minął już termin zameldowania, ta okoliczność wyjątkowa nie obowiązuje.

  W przypadku rezerwacji krajowych w Chinach kontynentalnych oraz w przypadku rezerwacji Luxe lub Luxury Retreats obowiązują inne zasady.

  Jakie rezerwacje są objęte tymi zasadami

  Rezerwacje dokonane najpóźniej 14 marca 2020 roku

  Rezerwacje pobytów i atrakcji Airbnb dokonane najpóźniej 14 marca 2020 roku z datą zameldowania przypadającą w ciągu 45 dni od dzisiaj można anulować przed zameldowaniem. Oznacza to, że goście anulujący rezerwacje zgodnie z polityką okoliczności wyjątkowych otrzymają pełny zwrot kosztów na konto lub w formie środków na podróże (jeżeli ta opcja jest dostępna). Gospodarze mogą anulować takie rezerwacje bez opłat – to anulowanie nie będzie miało wpływu na ich status Superhost, a Airbnb zwróci opłaty serwisowe na konto lub w środkach na podróże.

  Rezerwacje pobytów i atrakcji Airbnb dokonane najpóźniej 14 marca 2020 roku z datą zameldowania przypadającą później niż w ciągu 45 dni od dzisiaj nie są w tej chwili objęte naszą polityką okoliczności wyjątkowych w związku z COVID-19. W przypadku takich rezerwacji obowiązują zasady anulowania określone przez gospodarza.

  Jeśli minął już termin zameldowania, ta okoliczność wyjątkowa nie obowiązuje.

  Rezerwacje dokonane po 14 marca 2020 roku

  Rezerwacje pobytów i atrakcji Airbnb dokonane po 14 marca 2020 roku nie są objęte naszą polityką okoliczności wyjątkowych, chyba że gość lub gospodarz obecnie choruje na COVID-19. Okoliczności związane z COVID-19, ale nieobjęte tą polityką, obejmują: zakłócenia i odwołania transportu; wytyczne i ograniczenia dotyczące podróży; zalecenia zdrowotne i kwarantanny; zmiany w obowiązujących przepisach prawa; inne obostrzenia ze strony władz, takie jak nakaz ewakuacji, zamknięcie granic, zakaz wynajmu krótkoterminowego i polecenie pozostawania w domu. Zasady anulowania określone przez gospodarza obowiązują bez zmian.

  Nasza polityka okoliczności wyjątkowych chroni gości i gospodarzy przed skutkami nieprzewidzianych sytuacji, które wystąpiły po dokonaniu rezerwacji. Po ogłoszeniu pandemii COVID-19 przez Światową Organizację Zdrowia polityka okoliczności wyjątkowych przestała obowiązywać, ponieważ COVID-19 i konsekwencje choroby nie są już nieprzewidziane ani nieoczekiwane. Podczas rezerwowania oferty dokładnie zapoznaj się z zasadami anulowania ustalonymi przez gospodarza i pomyśl o wybraniu opcji zapewniającej elastyczność.

  Jak to działa

  Jeśli jesteś gościem, opcje anulowania i zwrotu dla swojej podróży znajdziesz na stronie Podróży, wybierając tę podróż – dowiedz się, w jaki sposób. Jeśli jesteś gospodarzem, informacje znajdziesz w panelu gospodarza.

  Aktualności i materiały na temat koronawirusa

  W Centrum wiedzy można znaleźć artykuły, które pomogą naszej społeczności w tym trudnym okresie. Na bieżąco informujemy o tym, jak pomagamy gościom i gospodarzom w związku z COVID-19 – od zmian zasad po nowe materiały.

  W naszej polityce okoliczności wyjątkowych znajdziesz też informacje na temat sytuacji niezwiązanych z COVID-19.

  Prosimy wszystkich członków naszej społeczności, aby podczas kontaktów z innymi jej członkami wykazywali się szacunkiem i zrozumieniem oraz pamiętali o naszej polityce antydyskryminacyjnej.

  Będziemy nadal sprawdzać, czy gospodarze i goście stosują się do jej zasad. Sprawdzaj tę stronę regularnie, aby poznać najbardziej aktualne informacje.

  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?

  Powiązane artykuły