Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki

  Jak mogę dodać dane firmy do planu podróży?

  Możesz dodawać lub usuwać adresy służbowe lub dodatkowe informacje służbowe do swojego planu podróży w dowolnym momencie (przed podróżą, w trakcie podróży lub po niej).

  Jeśli jesteś zweryfikowanym użytkownikiem Airbnb dla Firm:

  1. Otwórz Podróże i kliknij rezerwację, którą chcesz edytować.
  2. Kliknij pole obok opcji To jest podróż służbowa, a pojawią się Uwagi dotyczące podróży służbowej.
  3. Kliknij Dodaj dane do rozliczenia wydatków związanych z podróżą.
  4. Wpisz swój adres rozliczeniowy i wszelkie inne szczegóły dotyczące podróży służbowej.
  5. Kliknij Zapisz.

  Jeśli nie jesteś zweryfikowanym użytkownikiem Airbnb dla Firm:

  1. Otwórz Podróże i kliknij rezerwację, którą chcesz edytować.
  2. W sekcji Uwagi dotyczące podróży służbowej kliknij Dodaj dane do rozliczenia wydatków związanych z podróżą.
  3. Wpisz swój adres rozliczeniowy i wszelkie inne szczegóły dotyczące podróży służbowej.
  4. Kliknij Zapisz.

  Informacje dodane do uwag dotyczących podróży służbowej są przeznaczone wyłącznie do dokumentacji i nie pojawią się na wydrukowanym rachunku. Jeśli w uwagach podasz swoje dane podatnika, nie będą one miały wpływu na podatek VAT pobierany w przypadku Twojej rezerwacji. Faktur VAT nie można zmieniać. Dowiedz się, jaki podatek VAT może obowiązywać w Twoim przypadku.

  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?