Przejdź do treści
  Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki
  Podstawy Airbnb

  Jak mogę egzekwować swoje prawa jako użytkownik Airbnb?

  Na tej stronie znajdziesz ogólne informacje na temat tego, jak kontaktować się z Airbnb, aby egzekwować prawa osób, których dotyczą dane, zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące prywatności lub ochrony danych na Airbnb, wyślij do nas e-maila.

  Spis treści

  Wyłączenie konta

  Jak wyłączyć konto

  Gdy wyłączysz konto, wszystkie bieżące rezerwacje, których gospodarzem lub gościem jesteś, zostaną przez Ciebie automatycznie anulowane i zastosujemy odpowiednie zasady anulowania. Jeśli w którymś momencie zdecydujesz, że chcesz przywrócić swoje konto, skontaktuj się z nami.

  Możesz samodzielnie wyłączyć swoje konto w sekcji Zarządzaj swoimi danymi.

  Jeśli chcesz wyłączyć ofertę zamiast konta, sprawdź, jak to zrobić.

  Kontaktując się z nami, możesz przywrócić swoje konto.

  Usunięcie konta

  Usunięcie konta oznacza trwałe usunięcie Twoich danych osobowych i zamknięcie Twojego konta na Airbnb. Nie da się tego cofnąć.

  Gdy Twoje zgłoszenie zostanie przetworzone, Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte (poza danymi, które mamy prawo lub obowiązek zachować – przeczytasz o tym w Polityce prywatności). Oznacza to, że nie będziemy już mogli świadczyć Ci naszych usług, a jeśli w przyszłości zdecydujesz się skorzystać z Airbnb, konieczne będzie założenie nowego konta.

  Jak usunąć konto

  Możesz usunąć swoje konto i jego dane w sekcji Zarządzaj swoimi danymi.

  Dostęp do danych

  Większość informacji możesz zobaczyć na pulpicie Twojego konta na Airbnb.

  Uzyskiwanie kopii niektórych lub wszystkich danych osobowych, które Airbnb przechowuje

  Możesz poprosić o pełną kopię danych w sekcji Zarządzaj swoimi danymi.

  Przenoszenie danych

  Prawo do przenoszenia

  Korzystając z tego prawa, możesz poprosić, żeby Airbnb przekazało Ci Twoje dane osobowe w zorganizowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.

  Korzystanie z prawa do przenoszenia

  Aby uzyskać pełną kopię danych, w sekcji Zarządzaj swoimi danymi możesz pobrać plik.

  Rezygnowanie z otrzymywania informacji marketingowych

  Korzystanie z prawa do zrezygnowania z otrzymywania e-maili marketingowych, powiadomień, wiadomości lub połączeń

  Możesz zmienić preferencje marketingowe w dowolnym momencie, klikając link „anuluj subskrypcję” na dole dowolnego e-maila marketingowego lub logując się na konto i wykonując następujące czynności:

  1. Przejdź do sekcji Konto na stronie airbnb.com.
  2. Kliknij Powiadomienia i znajdź sekcję Promocje i wskazówki.
  3. Usuń zaznaczenie pola obok komunikatów marketingowych, których nie chcesz otrzymywać.
  4. Przewiń na dół strony i kliknij Zapisz.

  Jeśli po rezygnacji nadal otrzymujesz e-maile od Airbnb

  Będziemy nadal wykorzystywać podane przez Ciebie dane kontaktowe do wysyłania powiadomień związanych z zamówioną usługą (np. e-maile z potwierdzeniem rezerwacji czy dotyczące transakcji). Jeśli nie chcesz otrzymywać żadnych powiadomień od Airbnb (w tym wiadomości o usługach), wyłącz konto lub je usuń.

  Wycofanie zgody na wykorzystywanie przez Airbnb danych osobowych do celów marketingowych, w tym na udostępnianie Twoich danych osobom trzecim do celów marketingowych

  Jeśli zezwalają na to przepisy prawa obowiązujące w Twoim miejscu zamieszkania, możesz wycofać zgodę na działania w zakresie marketingu bezpośredniego, o której mowa w naszej Polityce prywatności, wysyłając nam e-maila. Aby zrezygnować z komunikacji marketingowej, patrz wyżej.

  Zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie, aby dowiedzieć się, jak nimi zarządzać.

  Sprzeciw wobec przetwarzania

  Jak zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania przez Airbnb niektórych Twoich danych osobowych do określonych celów

  Jeśli zezwalają na to przepisy prawa obowiązujące w Twoim miejscu zamieszkania, możesz poprosić Airbnb o zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych do określonych celów (w tym do profilowania), o ile podstawę prawną przetwarzania danych stanowi uzasadniony interes. Jeśli sprzeciwisz się takiemu przetwarzaniu, Airbnb zaniecha przetwarzania Twoich danych osobowych do tych celów, o ile Airbnb nie przedstawi istotnych przyczyn, dla których przetwarzanie danych jest konieczne do celów ustanowienia roszczeń prawnych, ich egzekwowania lub bronienia.

  Możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania, wysyłając do nas e-maila.

  Inne sposoby ubiegania się o prawa osoby, której dane dotyczą

  Możesz również przesłać wniosek pocztą na adres podany w sekcji „Skontaktuj się z nami” w Polityce prywatności do wiadomości działu prawnego zajmującego się prywatnością. Podanie następujących informacji przy składaniu prośby pomoże w jej rozpatrzeniu:

  • Temat: „Prawo osób, których dotyczą dane”
  • Twój identyfikator Airbnb (numer na końcu linku do Twojego profilu)
  • Kraj zamieszkania
  Powiązane artykuły
  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?
  Nie ma tu tego, czego potrzebujesz?
  Wybierz rolę, aby uzyskać odpowiednią pomoc.