Sugestie pojawią się po wpisaniu danych wyszukiwania. Do przeglądania użyj strzałek w górę i w dół. Naciśnij Enter, aby wybrać. Jeśli wybierasz frazę, zostanie ona przesłana do wyszukiwania. Jeśli sugestia jest linkiem, przeglądarka przejdzie do tej strony.
Instrukcje

Jak mogę egzekwować swoje prawa jako użytkownik Airbnb?

Na tej stronie znajdziesz ogólne informacje o tym, jak skontaktować się z Airbnb, by zgodnie z obowiązującymi przepisami wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Jeśli masz pytania o ochronę prywatności lub danych w Airbnb, napisz do nas e-maila.

Jeśli mieszkasz w kontynentalnej części Chin, w tym artykule znajdziesz wskazówki przydatne w Twojej sytuacji.

Tematy opisane na tej stronie

Wyłączanie konta

Jak wyłączyć konto

Gdy wyłączysz swoje konto, wszystkie bieżące rezerwacje – niezależnie, czy jesteś gospodarzem czy gościem – zostaną automatycznie anulowane w Twoim imieniu, co będzie się wiązać z konsekwencjami przewidzianymi we właściwych zasadach anulowania. Jeśli w przyszłości zechcesz włączyć wyłączone konto, będzie to wymagało skontaktowania się z nami.

Konto możesz wyłączyć samodzielnie na swoim profilu w sekcji Zarządzaj danymi.

Jeśli zamiast wyłączania konta chcesz tylko wyłączyć ofertę, zobacz, jak to zrobić.

Aby przywrócić wyłączone konto, skontaktuj się z nami.

Usuwanie konta

Usunięcie konta wiąże się z trwałym usunięciem danych osobowych i zamknięciem konta Airbnb. Ta czynność jest nieodwracalna.

Gdy zaakceptujemy Twój wniosek o usunięcie konta, Twoje dane osobowe zostaną trwale usunięte (z wyjątkiem określonych informacji, które zgodnie z prawem możemy lub musimy zachować, o czym możesz przeczytać w naszej Polityce prywatności). To oznacza, że nie będziemy mogli dalej świadczyć Ci naszych usług. Jeśli w przyszłości zechcesz znów skorzystać z Airbnb, będzie to wymagało utworzenia nowego konta.

Jak usunąć konto

Konto i dostępne na nim dane możesz usunąć w sekcji Zarządzaj danymi.

Przeglądanie danych na koncie

Większość istotnych informacji przechowywanych na koncie Airbnb możesz zobaczyć w panelu.

Jak otrzymać kopię wybranych lub wszystkich danych osobowych przechowywanych przez Airbnb

Jeśli chcesz otrzymać kopię wszystkich danych, możesz o to poprosić w sekcji Zarządzaj danymi.

Przenoszenie danych

Prawo do przenoszenia danych

Prawo do przenoszenia danych umożliwia Ci uzyskanie kopii określonych informacji, które Airbnb otrzymało od Ciebie, w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego.

Jak skorzystać z prawa do przenoszenia danych

Pełną kopię swoich danych przechowywanych przez Airbnb możesz pobrać w formie pliku w sekcji Zarządzaj danymi.

Wyłączanie wiadomości marketingowych

Rezygnacja z komunikacji marketingowej z Airbnb oznacza, że nie będziesz otrzymywać e-maili, powiadomień, wiadomości i połączeń telefonicznych

Preferencje marketingowe możesz zmienić w dowolnym momencie. Wystarczy, że klikniesz link „Anuluj subskrypcję”, który znajduje się na dole każdego e-maila marketingowego, lub wykonasz te kroki na swoim koncie:

  1. Wybierz Konto > Powiadomienia .
  2. Przejdź do sekcji Oferty i powiadomienia i ustaw suwak w pozycji wyłączonej przy tych rodzajach wiadomości marketingowych, których nie chcesz już otrzymywać.

Jeśli po rezygnacji z e-maili nadal otrzymujesz wiadomości od Airbnb

Nadal będziemy używać podanych przez Ciebie danych kontaktowych do wysyłania Ci powiadomień o zamówionych usługach (na przykład e-maile z potwierdzeniem rezerwacji czy e-maile dotyczące transakcji). Jeśli nie chcesz otrzymywać żadnych powiadomień od Airbnb (również wiadomości o usługach), musisz je wyłączyć lub usunąć swoje konto Airbnb.

Wycofanie zgody dla Airbnb na wykorzystywanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym udostępniania Twoich danych do celów reklamowych innym firmom

Jeśli zezwalają na to lokalne przepisy prawa, zgodnie z naszą Polityką prywatności możesz wycofać zgodę na wykorzystywanie Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego. W tym celu musisz poinformować nas o tym e-mailem. Więcej informacji o tym, jak zrezygnować z komunikacji marketingowej, znajdziesz powyżej.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zarządzamy Twoimi plikami cookie, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Jak wycofać zgodę na przetwarzanie przez Airbnb niektórych danych osobowych do określonych celów

Jeśli zezwalają na to lokalne przepisy prawa, możesz poprosić Airbnb o zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych do określonych celów (w tym do profilowania), nawet jeśli dane te są przetwarzane w uzasadnionym interesie. Jeśli wycofasz zgodę na przetwarzanie danych, Airbnb przestanie przetwarzać Twoje dane osobowe do tych celów, chyba że będzie w stanie uargumentować, że takie przetwarzanie jest zasadne lub konieczne do ustalania, realizacji lub ochrony roszczeń prawnych.

Jeśli chcesz wycofać zgodę na przerwarzanie danych, poinformuj nas o tym e-mailem.

Inne sposoby wycofania zgody na przetwarzanie danych

Zgodę na przetwarzanie danych możesz wycofać także tradycyjną pocztą, pisząc do nas pod adres podany w sekcji z danymi kontaktowymi w naszej Polityce prywatności (z adnotacją „Do wiadomości działu prawnego”). Abyśmy mogli szybko i sprawnie rozpatrzyć Twoją prośbę, Twoja wiadomość powinna zawierać:

  • Temat: „Wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych”
  • Twój identyfikator Airbnb (numer ten znajdziesz na końcu adresu URL Twojego profilu)
  • Kraj zamieszkania
Czy ten artykuł jest pomocny?

Powiązane artykuły

Uzyskaj pomoc dotyczącą m.in. rezerwacji i konta.
Zaloguj się lub zarejestruj