Sugestie pojawią się po wpisaniu danych wyszukiwania. Do przeglądania użyj strzałek w górę i w dół. Naciśnij Enter, aby wybrać. Jeśli wybierasz frazę, zostanie ona przesłana do wyszukiwania. Jeśli sugestia jest linkiem, przeglądarka przejdzie do tej strony.
Instrukcje

Jak korzystać z praw osoby, której dane dotyczą

W tym artykule znajdziesz ogólne informacje o tym, jak skontaktować się z Airbnb, by zgodnie z obowiązującymi przepisami wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Jeśli masz ogólne pytania o ochronę prywatności lub danych na Airbnb, napisz do nas e-maila.

Jeśli mieszkasz w USA: przed podjęciem dalszych działań możemy poprosić Cię o potwierdzenie tożsamości i złożenie wniosku. W ramach tego procesu wymagane może być przedstawienie dokumentu tożsamości. Zgodnie z obowiązującym prawem możesz wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do złożenia wniosku w Twoim imieniu. W tym celu musisz dostarczyć ważne pełnomocnictwo lub przedstawiciel musi przedstawić dowód, że otrzymał podpisaną przez Ciebie zgodę na złożenie wniosku, oraz (i) potwierdzić Twoją tożsamość lub (ii) bezpośrednio potwierdzić, że otrzymał od Ciebie zgodę na złożenie wniosku.

Jeśli mieszkasz w kontynentalnej części Chin, tutaj znajdziesz wskazówki przydatne w Twojej sytuacji.

Wyłączanie konta

Jak wyłączyć konto

Gdy wyłączysz swoje konto, wszystkie bieżące rezerwacje – niezależnie, czy jesteś gospodarzem czy gościem – zostaną automatycznie anulowane w Twoim imieniu, co będzie się wiązać z konsekwencjami przewidzianymi we właściwych zasadach anulowania. Jeśli w przyszłości zechcesz włączyć wyłączone konto, będzie to wymagało skontaktowania się z nami.

Konto możesz wyłączyć samodzielnie w ustawieniach konta.

Jeśli zamiast wyłączania konta chcesz tylko wyłączyć ofertę, zobacz, jak to zrobić.

Aby przywrócić wyłączone konto, skontaktuj się z nami.

Usuwanie konta

Usunięcie konta spowoduje trwałe zamknięcie konta Airbnb i tego nie można cofnąć. Gdy zaakceptujemy Twój wniosek o usunięcie konta, Twoje dane osobowe zostaną trwale usunięte (z wyjątkiem określonych informacji, które możemy zachować zgodnie z naszą Polityką prywatności). To oznacza, że nie będziemy mogli dalej świadczyć Ci naszych usług. Jeśli w przyszłości zechcesz znów skorzystać z Airbnb, będzie to wymagało utworzenia nowego konta.

Jak usunąć konto

Konto i dostępne na nim dane możesz usunąć w sekcji Konto po wybraniu opcji Prywatność i udostępnianie.

Przeglądanie danych na koncie

Informacje przechowywane na koncie Airbnb możesz zawsze zobaczyć w panelu.

Jak otrzymać kopię danych, które Airbnb przechowuje na Twoim koncie

Aby pobrać kopię swoich danych osobowych, możesz przesłać prośbę w sekcji Konto po wybraniu opcji Prywatność i udostępnianie. Proces ten obejmuje uruchomienie wniosku, kontrolę bezpieczeństwa, aby upewnić się, że nie przekazujemy Twoich danych innej osobie, a następnie powrót do pobierania pliku z danymi. Aby dowiedzieć się więcej o zawartości pliku z danymi, przeczytaj artykuł o zawartości wniosku o dostęp lub pliku z danymi.

Przenoszenie danych

Prawo do przenoszenia danych

W niektórych jurysdykcjach obowiązujące przepisy mogą upoważniać Cię do otrzymania kopii Twoich danych osobowych przekazanych Airbnb. Prawo to umożliwia Ci uzyskanie kopii określonych informacji w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego. Możesz również zażądać, abyśmy przekazali te informacje innemu dostawcy usług, jeśli jest to technicznie wykonalne.

Jak skorzystać z prawa do przenoszenia danych

Pełną kopię swoich danych możesz pobrać w sekcji Konto po wybraniu opcji Prywatność i udostępnianie.

Rezygnacja z wiadomości marketingowych

Rezygnacja z komunikacji marketingowej z Airbnb oznacza, że nie będziesz otrzymywać e-maili, powiadomień, SMS-ów i połączeń telefonicznych

Preferencje marketingowe możesz zmienić w dowolnym momencie. Wystarczy, że klikniesz link „Anuluj subskrypcję”, który znajduje się na dole każdego e-maila marketingowego, lub wykonasz te kroki na swoim koncie:

 1. Wybierz Konto i kliknij Powiadomienia.
 2. Otwórz Wskazówki i oferty dla podróżnych i odznacz komunikaty marketingowe, których nie chcesz już otrzymywać.

Jeśli po rezygnacji z e-maili nadal otrzymujesz wiadomości od Airbnb

Nadal będziemy używać podanych przez Ciebie danych kontaktowych do wysyłania Ci powiadomień o zamówionych usługach (na przykład e-maile z potwierdzeniem rezerwacji czy e-maile dotyczące transakcji). Jeśli nie chcesz otrzymywać żadnych powiadomień od Airbnb (również wiadomości o usługach), musisz je wyłączyć lub usunąć swoje konto Airbnb.

Wycofanie zgody dla Airbnb na wykorzystywanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego

Jeśli zezwalają na to lokalne przepisy prawa, zgodnie z naszą Polityką prywatności możesz wycofać zgodę na wykorzystywanie Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego. W tym celu musisz poinformować nas o tym e-mailem. Więcej informacji o tym, jak zrezygnować z komunikacji marketingowej, znajdziesz powyżej.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zarządzamy Twoimi plikami cookie, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.

Wycofanie zgody na udostępnianie danych osobom trzecim

Nie sprzedajemy danych osobowych osobom trzecim. Możemy jednak udostępniać dane osobowe, takie jak Twoja lokalizacja, oglądane lub klikane przez Ciebie oferty czy informacje o Twoim urządzeniu, określonym firmom zewnętrznym, które używają ich do kierowania reklam lub analizy danych. Działania te można scharakteryzować jako „sprzedaż”, „udostępnianie” lub „ukierunkowaną reklamę” zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności, które obowiązują w Kalifornii lub innych stanach. Jeśli jesteś z USA i chcesz wycofać zgodę na takie udostępnianie danych, dowiedz się więcej.

Zwróć uwagę, że jeśli zgodę wycofasz jako osoba niezalogowana na swoje konto, zmiana ta może działać tylko na urządzeniu lub w przeglądarce, z której korzystasz.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Jak wycofać zgodę na przetwarzanie przez Airbnb niektórych danych osobowych do określonych celów

Jeśli zezwalają na to lokalne przepisy prawa, możesz poprosić Airbnb o zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych do określonych celów (w tym do profilowania), nawet jeśli dane te są przetwarzane w uzasadnionym interesie. Jeśli wycofasz zgodę na przetwarzanie danych, Airbnb przestanie przetwarzać Twoje dane osobowe do tych celów, chyba że będzie w stanie uargumentować, że takie przetwarzanie jest zasadne lub konieczne do ustalania, realizacji lub ochrony roszczeń prawnych.

Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych, poinformuj nas o tym e-mailem.

Aktualizacje i korekty informacji na koncie

Jak poprawić informacje na Twój temat, które ma Airbnb

Masz prawo upewnić się, że określone dane osobowe są poprawne i aktualne. Informacje zawarte w swoim profilu możesz edytować na karcie z danymi osobowymi. Aby poprosić o korektę lub zmianę innych danych osobowych, skontaktuj się z nami. Niektóre dane osobowe mogą nie kwalifikować się do korekty, na przykład zmiany w recenzjach podlegają naszym zasadom pisania recenzji.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych, które dotyczą osób niebędących użytkownikami Airbnb

Jeśli nie jesteś użytkownikiem Airbnb, możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych, korzystając z e-maila lub poczty tradycyjnej. Odpowiednie adresy pocztowe znajdziesz w Załączniku do polityki prywatności. Aby pomóc nam rozpatrzyć Twój wniosek:

 • Podaj swój kraj zamieszkania
 • W przypadku listów wysyłanych pocztą tradycyjną nad adresem napisz „Attn. Legal Privacy” (Do wiadomości działu prawnego)
 • W e-mailu lub liście użyj następującego tematu: „Privacy Data Subject Right Request” (Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych)

Pamiętaj, że zanim podejmiemy działania w związku z Twoją prośbą, możemy wymagać potwierdzenia Twojej tożsamości.

Przetwarzanie danych wrażliwych

W niektórych jurysdykcjach obowiązujące przepisy mogą upoważniać Cię do rezygnacji z przetwarzania Twoich wrażliwych danych osobowych lub jego ograniczenia w przypadkach, które w inny sposób nie spełniają określonych kryteriów wyłączenia i obejmują następujące sytuacje:

 • Korzystanie z danych jest niezbędne do wykonywania usług racjonalnie oczekiwanych przez użytkownika (szczególnie jeśli chodzi o rozliczenia podatkowe).
 • Korzystanie z danych jest logicznie i proporcjonalnie konieczne i uzasadnione, aby zapewnić bezpieczeństwo i integralność usług (w tym (i) przeciwdziałać działaniom złośliwym, podstępnym, oszukańczym lub nielegalnym oraz (ii) zapewnić fizyczne bezpieczeństwo osób fizycznych).
 • Korzystanie z danych jest niezbędne do weryfikacji informacji o kliencie.
 • Korzystanie z danych jest niezbędne do weryfikacji lub utrzymania jakości lub bezpieczeństwa usługi.

Aby skorzystać z prawa do rezygnacji z przetwarzania danych wrażliwych lub ograniczenia ich przetwarzania w odpowiednich jurysdykcjach, możesz wysłać nam e-maila z informacją na ten temat.

Inne sposoby wycofania zgody na przetwarzanie danych

Zgodę na przetwarzanie danych możesz wycofać także tradycyjną pocztą, pisząc do nas pod adres podany w sekcji z danymi kontaktowymi w naszej Polityce prywatności (z adnotacją „Do wiadomości działu prawnego”). Abyśmy mogli szybko i sprawnie rozpatrzyć Twoją prośbę, Twoja wiadomość powinna zawierać:

 • Temat: „Wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych”
 • Twój identyfikator Airbnb (numer ten znajdziesz na końcu adresu URL Twojego profilu)
 • Kraj zamieszkania

Skontaktuj się z nami

Jeśli mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi, na przykład w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych (IOD) Airbnb Ireland, wysyłając e-maila lub dzwoniąc pod (bezpłatny) numer +1 844 234 2500.

Czy ten artykuł jest pomocny?

Powiązane artykuły

Uzyskaj pomoc dotyczącą m.in. rezerwacji i konta.
Zaloguj się lub zarejestruj