Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki

  Hrabstwo San Luis Obispo, Kalifornia (obszary bez osobowości prawnej)

  Hrabstwo San Luis Obispo w stanie Kalifornia (obszary niemunicypalne)

  Zanim podejmiesz decyzję o zostaniu gospodarzem Airbnb, musisz zaznajomić się z przepisami obowiązującymi w Twoim mieście lub okręgu. Jako platforma społecznościowa i rynek wynajmu przestrzeni nie służymy poradą prawną, ale chcielibyśmy udostępnić kilka użytecznych linków, dzięki którym lepiej zrozumiesz zasady i przepisy obowiązujące na obszarach niemunicypalnych Hrabstwa San Luis Obispo. Ta lista nie jest wyczerpująca, ale powinna Ci pomóc we wstępnym zrozumieniu przepisów obowiązujących w danej okolicy. W razie pytań, zajrzyj na stronę hrabstwa dotyczącą Zezwoleń na wynajmy wakacyjne, skontaktuj się z poborcą podatkowym hrabstwa San Luis Obispo lub zasięgnij porady u miejscowego prawnika lub specjalisty w zakresie podatków.

  Zezwolenie na wynajmy krótkoterminowe

  • Osoby lub przedsiębiorstwa zajmujące się wynajmem krótkoterminowym w hrabstwie San Luis Obispo muszą posiadać aktualne Zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez władze hrabstwa. Hrabstwo San Luis Obispo wymaga od gospodarzy osobistego zgłoszenia się do rejestracji. Zezwolenie musi być odnawiane co rok. Przeczytaj więcej na stronie: Zezwolenia na wynajem wakacyjny.

  Możliwość przyjmowania gości

  • Wymaganie dotyczące publikowania Zezwoleń na prowadzenie działalności w hrabstwie. Na stronie oferty należy obowiązkowo podać numer Zezwolenia hrabstwa na prowadzenie działalności. Numer Zezwolenia hrabstwa na prowadzenie działalności można opublikować na stronie oferty, przechodząc do zakładki Zarządzaj ofertą i kalendarzem > Lokalizacja (pod sekcją „Oferta”).  W polu „Numer licencji lub rejestracji” wprowadź swój numer zezwolenia zgodnie z formatem wskazanym dla hrabstwa San Luis Obispo. To siedmiocyfrowy numer widoczny w lewym górnym rogu Zezwolenia hrabstwa na prowadzenie działalności.  W formacie: nr XXXXXXX.  Przykładowo: nr 9999901.

  • Inne zasady. Należy zapoznać się także z innymi obowiązującymi Cię umowami i przepisami, i skrupulatnie ich przestrzegać – w tym np. umów najmu, regulaminów osiedli, spółdzielni, wspólnot czy zarządzeń wydawanych przez stowarzyszenia lokatorów. Zapoznaj się z umową najmu i w razie potrzeby skonsultuj się z właścicielem nieruchomości. Jeśli nie jesteś właścicielem nieruchomości, musisz uzyskać pisemną zgodę właściciela, aby otrzymać zezwolenie na wynajmy krótkoterminowe.

  Wymagania dotyczące obsługi oferty

  • Kodeks użytkowania gruntów hrabstwa San Luis Obispo. Nie można prowadzić wynajmów krótkoterminowych bez Zezwolenia hrabstwa na prowadzenie działalności oraz zgody na użytkowanie gruntów hrabstwa. Zgoda na użytkowanie gruntów hrabstwa wydawana jest przez lokalny Wydział Planowania i Budownictwa i może być uzyskana w ramach procedury uzyskania Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w hrabstwie.

  • Podatki.Hrabstwo San Luis Obispo nakłada Podatek hotelowy w wysokości 9% na rezerwacje trwające krócej niż 30 nocy. Naliczana jest również opłata turystyczna w wysokości 1% (tzw. Tourism Marketing District (TMD)). W niektórych rejonach hrabstwa pobierana jest również dodatkowa 2% opłata na Rozwój Działalności Turystycznej (TBID). Skontaktuj się z poborcą podatkowym hrabstwa, aby uzyskać dodatkowe informacje.  Airbnb pobiera i przekazuje podatki hotelowe w hrabstwie San Luis Obispo; więcej informacji na temat tego procesu można znaleźć w naszym Centrum Pomocy – tutaj i tu.

  Duży nacisk kładziemy na współpracę z lokalnymi urzędnikami, aby mogli lepiej zrozumieć korzyści płynące z obecności Airbnb w naszej społeczności. W razie potrzeby będziemy kontynuować działania zmierzające do wprowadzenia zmian umożliwiających osobom prywatnym udostępnianie ich własnych domów dla gości.

  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?