Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki

  Czym są opłaty serwisowe Airbnb?

  Uwaga: ten artykuł nie dotyczy opłat za obiekty Airbnb Luxe – są one rozliczane oddzielnie.

  Po potwierdzeniu rezerwacji pobieramy opłatę serwisową, aby ułatwić sprawne funkcjonowanie Airbnb i pokryć koszty oferowanych przez nas produktów i usług, takich jak całodobowa obsługa klienta.

  Opłaty za rezerwację miejsca na pobyt

  Opłata serwisowa za rezerwację miejsca na pobyt może mieć dwie formy: opłaty podzielonej między gospodarza i gościa oraz opłaty pobieranej tylko od gospodarza.

  1. Opłata dzielona

  Tę strukturę spotkać można najczęściej. Opłata serwisowa jest potrącana z wypłaty gospodarza oraz pobierana od gości.

  Opłata serwisowa gospodarza

  W przypadku większości gospodarzy opłata serwisowa wynosi 3%, ale gospodarze Airbnb Plus, gospodarze z ofertami we Włoszech i gospodarze, którzy korzystają z bardzo rygorystycznych zasad anulowania, mogą płacić więcej. Wysokość opłaty jest obliczana na podstawie podsumy rezerwacji (stawka za noc plus opłata za sprzątanie i opłata za dodatkowych gości, ale bez opłat Airbnb i podatków) i automatycznie potrącana z wypłaty gospodarza.

  Aby sprawdzić wysokość opłaty serwisowej pobieranej za konkretną rezerwację:

  1. Przejdź do Historii transakcji
  2. Obok rezerwacji, którą chcesz zobaczyć, kliknij kod rezerwacji
  3. W sekcji Wypłata znajdziesz Opłatę serwisową Airbnb

  Opłata serwisowa gościa

  W przypadku większości gości opłata serwisowa nie przekracza 14,2% podsumy rezerwacji (stawka za noc plus opłata za sprzątanie i opłata za dodatkowych gości, ale bez opłat Airbnb i podatków). Wysokość opłaty różni się w zależności od szczegółów rezerwacji. Goście mogą ją zobaczyć przed dokonaniem rezerwacji na stronie płatności.

  2. Opłata tylko od gospodarza

  Cała opłata serwisowa jest potrącana z wypłaty gospodarza, a goście nie uiszczają opłaty serwisowej Airbnb.

  Wysokość takiej opłaty zwykle waha się od 14% do 16% i jest ona obowiązkowa dla hoteli i niektórych innych gospodarzy. Jest również obowiązkowa dla gospodarzy korzystających z oprogramowania, chyba że większość oferowanych przez nich miejsc znajduje się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Argentynie, Tajwanie, Urugwaju lub na Bahamach. Gospodarze Airbnb Plus i gospodarze, którzy korzystają z bardzo rygorystycznych zasad anulowania, mogą płacić więcej. Opłata serwisowa gospodarzy ofert w Chinach kontynentalnych wynosi 10%.

  Opłaty za Atrakcje Airbnb

  Opłata serwisowa gospodarza

  Od gospodarzy atrakcji pobieramy opłatę serwisową w wysokości 20%. Opłata ta jest potrącana automatycznie z wypłaty gospodarza, a jej wysokość jest obliczana na podstawie ceny, którą gospodarz ustala dla swojej atrakcji. Niektóre atrakcje charytatywne są zwolnione z tej opłaty.

  Opłata serwisowa gościa

  Obecnie nie pobieramy opłat serwisowych od gości atrakcji.

  VAT od opłat serwisowych

  W zależności od obowiązujących przepisów do opłat serwisowych gospodarzy i gości może zostać doliczony podatek VAT. Opłata serwisowa będzie zawierała obowiązujący podatek VAT.

  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?

  Powiązane artykuły