Przejdź do treści
Przejdź do strony głównej pomocy

Warunki usługi "Płać mniej z góry"

Ostatnia aktualizacja: 12 grudnia 2018 r.

Dokonując rezerwacji i wybierając usługę „Płać mniej z góry” („Usługa «Płać mniej z góry»” lub „Usługa”), akceptujesz Warunki Świadczenia Usługi „Płać mniej z góry” („Warunki usługi «Płać mniej z góry»”), które zmieniają Warunki Świadczenia Usług Airbnb („Warunki Airbnb”) i Warunki Świadczenia Usług w zakresie Płatności („Warunki płatności”), i obowiązują od dnia rozpoczęcia pierwszej rezerwacji i skorzystania z usługi „Płać mniej z góry”.

Wszystkie niezdefiniowane terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone w Warunkach Airbnb i Warunkach płatności. W przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami Warunków Airbnb lub Warunków płatności a zapisami Warunków usługi „Płać mniej z góry”, obowiązują Warunki usługi „Płać mniej z góry”.

Usługa „Płać mniej z góry” pozwala Gościom w momencie dokonywania rezerwacji uiścić część całkowitej opłaty za rezerwację i dopłacić pozostałą kwotę w późniejszym terminie przed datą zameldowania. Usługa „Płać mniej z góry” jest dostępna dla Gości w przypadku kwalifikujących się rezerwacji opłacanych przy użyciu określonych metod płatności. Jeśli rezerwacja kwalifikuje się do skorzystania z usługi „Płać mniej z góry”, otrzymasz powiadomienie o tym podczas dokonywania płatności na stronie, w aplikacji lub usłudze Airbnb (łącznie określane jako „Platforma Airbnb”).

Jeśli dokonasz rezerwacji, korzystając z usługi „Płać mniej z góry”, na Platformie Airbnb otrzymasz powiadomienie o wysokości i terminie każdej kolejnej oczekującej płatności. W terminie drugiej oczekującej płatności Airbnb pobierze pozostałą kwotę przy użyciu metody płatności użytej podczas dokonywania rezerwacji. Karty podarunkowe i środki na podróże nie mogą być wykorzystane w przypadku drugiej płatności. W związku z tym, w przypadku użycia karty podarunkowej lub środków na podróże przy dokonywaniu pierwotnej rezerwacji z wykorzystaniem usługi „Płać mniej z góry”, Airbnb pobierze stosowną sumę z karty podarunkowej lub środków na podróże wyłącznie w przypadku pierwszej należnej płatności.

Jeśli zmienisz rezerwację dokonaną przy pomocy Usługi, na Platformie Airbnb otrzymasz powiadomienie o zmienionym terminie płatności. Jeśli zmiana ta spowoduje wzrost kwoty wszystkich Twoich opłat, być może w momencie wprowadzania zmian konieczne będzie dokonanie dodatkowej częściowej opłaty.

Upoważniasz Airbnb do realizacji wszystkich oczekujących płatności zgodnie z niniejszymi Warunkami usługi „Płać mniej z góry” i przy pomocy metody płatności użytej podczas dokonywania rezerwacji lub zgodnie z Warunkami płatności. Korzystając z usługi „Płać mniej z góry”, potwierdzasz i akceptujesz, że nie możesz płacić za rezerwację przy pomocy innej metody płatności lub według innego terminarza płatności.

Jeśli Airbnb nie będzie w stanie pobrać od Ciebie płatności zgodnie z Warunkami usługi „Płać mniej z góry”, Airbnb anuluje rezerwację w Twoim imieniu. Ty otrzymasz zwrot zgodnie z zasadami anulowania Gospodarza. Potwierdzasz i akceptujesz, że możesz ponieść opłatę za anulowanie zgodnie Zasadami Anulowania Gospodarza.

Korzystanie z usługi „Płać mniej z góry” nie wiąże z żadnymi dodatkowymi opłatami.