Przejdź do treści
Przejdź do strony głównej pomocy

Co jeśli oferta zarezerwowana przez mojego gościa jest w tym momencie niedostępna, ale jestem w stanie zapewnić im gościnę w innym miejscu?

Jeśli nie możesz przyjąć gościa w miejscu, które zostało przez niego zarezerwowane, ale możesz zaproponować miejsce w innej ofercie, napisz do gościa i najpierw zapytaj, czy nowe miejsce mu odpowiada.

Jeśli zaakceptuje zmiany, możesz wysłać do gościa prośbę o zmianę, aby ustalić szczegóły. Jeśli Twój gość nie zgadza się na zmiany i nie chce zachować rezerwacji, Twoim obowiązkiem jest anulowanie rezerwacji, aby mógł znaleźć inne miejsce pobytu.

Aby wysłać prośbę o zmianę:

  1. Przejdź do zakładkiTwoje rezerwacje
  2. Kliknij trzy kropki menu rezerwacji, którą chcesz zmienić
  3. Kliknij Zmień
  4. Przeniesiemy Cię na nową stronę
  5. Wybierz Zmień rezerwację i wprowadź zmianę
  6. Kliknij Kontynuuj
  7. Potwierdź poprawność zmiany, a następnie kliknij Wyślij prośbę

Gdy gość wyrazi zgodę na zmianę, wszelkie różnice w kosztach zostaną automatycznie zastosowane w rezerwacji.