Przejdź do treści
Przejdź do strony głównej pomocy

Czemu kwota mojej wypłaty uległa zmianie po tym, jak gość zmienił swoją rezerwację?

Kiedy gość zgłasza prośbę o zmianę, traktuje się ją jak nową rezerwację, której cena obliczana jest na podstawie Twojej aktualnej stawki dobowej. Jeśli Twoja stawka dobowa od momentu pierwotnej rezerwacji uległa zmianie, Twoja wypłata zostanie obliczona na podstawie Twojej nowej stawki.

Jeśli chcesz zachować pierwotną cenę rezerwacji, możesz z poziomu wątku wiadomości wysłać Ofertę Specjalną do swojego gościa:

  1. Przejdź do Skrzynki odbiorczej
  2. Otwórz wątek wiadomości gościa, któremu chcesz wysłać Ofertę Specjalną
  3. Kliknij Wyślij Ofertę Specjalną