Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki

  W jaki sposób działają depozyty na Airbnb?

  Depozyt może być wymagany przez Airbnb lub gospodarzy. Airbnb prosi o depozyt na podstawie cech domu lub terminu rezerwacji, nigdy natomiast na podstawie rasy, narodowości, pochodzenia etnicznego, płci, tożsamości płciowej ani wieku gościa.

  Depozyty wymagane przez Airbnb

  Dwa dni przed rozpoczęciem pobytu kwota depozytu zostanie zablokowana na koncie Twojej formy płatności. Środki nie zostaną faktycznie pobranie z konta, ale autoryzacja oznacza, że nie będziesz mieć do nich dostępu do momentu zdjęcia blokady. Na przykład, jeśli płacisz kartą kredytową o łącznym limicie kredytowym 5000 USD, a depozyt wynosi 500 USD, limit Twojej karty kredytowej będzie wynosił 4500 USD do momentu odblokowania środków.

  Jeśli podczas Twojego pobytu nie wystąpią żadne szkody, odblokujemy 500 USD na Twoim koncie 14 dni po wymeldowaniu lub przed zameldowaniem kolejnego gościa. Przetwarzanie tej transakcji przez bank może zająć 3–12 dni roboczych. Jeśli okaże się, że nie możemy autoryzować kwoty depozytu, otrzymasz powiadomienie e-mailem i będziesz mieć 12 godzin na użycie innej formy płatności. Jeśli to nie będzie możliwe, anulujemy Twoją rezerwację i otrzymasz zwrot.

  Upewnij się, że na koncie Twojej formy płatności masz wystarczające środki na pokrycie depozytu. (Jeśli nie masz takiej możliwości, Airbnb nie ponosi odpowiedzialności za żadne powiązane opłaty, w tym za debet na rachunku bieżącym).

  Depozyty wymagane przez gospodarzy

  Niektórzy gospodarze wymagają od gości depozytu. Kwota – od 100 USD do 5000 USD – jest ustalana przez gospodarza, nie przez Airbnb. Jeśli jesteś gościem i rezerwujesz ofertę z depozytem wymaganym przez gospodarza, jego wysokość zobaczysz przed dokonaniem rezerwacji.

  Depozyt wymagany przez gospodarza różni się od depozytu pobieranego przez Airbnb tym, że nie wiąże się z blokadą środków. Pobranie ich nastąpi tylko wtedy, gdy gospodarz zażąda wypłaty depozytu. W zależności od rodzaju szkody kwota, której oczekuje gospodarz, może być równa kwocie depozytu.

  Jeśli gospodarz złoży prośbę o pobranie depozytu, zostanie on rozpatrzony zgodnie z Warunkami Gwarancji dla Gospodarzy. Gwarancja dla Gospodarzy Airbnb to program zapewniający gospodarzom domów ochronę mienia do 1 miliona USD. W ramach programu gospodarze są zobowiązani dostarczyć dokumentację dotyczącą uszkodzonych lub brakujących przedmiotów i zażądać rekompensaty od gościa za pośrednictwem naszego bezpiecznego Centrum rozliczeń w ciągu 14 dni od wymeldowania się lub przed przyjazdem kolejnego gościa (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Jeśli gość nie chce lub nie może dokonać zwrotu kosztów, gospodarz może poprosić o pomoc Airbnb.

  Przed złożeniem wniosku o wypłatę depozytu gospodarz powinien zapoznać się z warunkami Gwarancji, ponieważ nie obejmują one wszystkich szkód wyrządzanych przez Gości. Wyłączenia mogą obejmować codzienne sprzątanie, zwykłe zużycie i uszkodzenia niematerialne, takie jak grzywny za palenie czy złamanie regulaminu domu.

  Jak działa depozyt, jeśli podczas Twojego pobytu wystąpi jakiś problem

  Jeśli podczas Twojego pobytu wystąpi jakiś problem, żądanie wypłaty depozytu wymaganego przez Airbnb i depozytu wymaganego przez gospodarza działa tak samo. Gospodarz może zgłosić szkodę i zażądać wypłaty części lub całości depozytu w ciągu 14 dni od wymeldowania lub przed przyjazdem kolejnego gościa, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

  Dowiedz się więcej na temat tego, co się stanie, gdy gospodarz zażąda wypłaty depozytu.

  Uwaga: wszystkich płatności, w tym depozytów, należy zawsze dokonywać przez Airbnb. Nigdy nie przekazuj pieniędzy poza serwisem Airbnb. Dowiedz się więcej na temat tego, co zrobić, gdy ktoś poprosi Cię o dokonanie płatności poza Airbnb.

  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?

  Powiązane artykuły