Sugestie pojawią się po wpisaniu danych wyszukiwania. Do przeglądania użyj strzałek w górę i w dół. Naciśnij Enter, aby wybrać. Jeśli wybierasz frazę, zostanie ona przesłana do wyszukiwania. Jeśli sugestia jest linkiem, przeglądarka przejdzie do tej strony.
Instrukcje
Gość

Depozyty

Depozyt może być wymagany przez Airbnb lub gospodarzy. Airbnb wymaga depozytu w związku z cechami oferowanego miejsc lub terminem rezerwacji, nigdy natomiast z powodu rasy, narodowości, pochodzenia etnicznego, płci, tożsamości płciowej ani wieku gościa.

Depozyty wymagane przez Airbnb

Dwa dni przed rozpoczęciem pobytu kwota depozytu zostanie zablokowana na koncie Twojej formy płatności. Środki nie zostaną faktycznie pobranie z konta, ale autoryzacja oznacza, że nie będziesz mieć do nich dostępu do momentu zdjęcia blokady. Na przykład, jeśli płacisz kartą kredytową o łącznym limicie kredytowym 5000 USD, a depozyt wynosi 500 USD, limit Twojej karty kredytowej będzie wynosił 4500 USD do momentu odblokowania środków.

Jeśli podczas Twojego pobytu nie wystąpią żadne szkody, odblokujemy 500 USD na Twoim koncie 14 dni po wymeldowaniu lub przed zameldowaniem kolejnego gościa. Przetwarzanie tej transakcji przez bank może zająć 3–12 dni roboczych. Jeśli okaże się, że nie możemy autoryzować kwoty depozytu, otrzymasz powiadomienie e-mailem i będziesz mieć 12 godzin na użycie innej formy płatności. Jeśli to nie będzie możliwe, anulujemy Twoją rezerwację i otrzymasz zwrot.

Upewnij się, że na koncie Twojej formy płatności masz wystarczające środki na pokrycie depozytu. (Jeśli nie masz takiej możliwości, Airbnb nie ponosi odpowiedzialności za żadne powiązane opłaty, w tym za debet na rachunku bieżącym).

Depozyty wymagane przez gospodarza

Niektórzy gospodarze wymagają depozytu przy swoich ofertach. Kwota – od 100 USD do 5000 USD – jest ustalana przez gospodarza, nie przez Airbnb. Jeśli jesteś gościem i rezerwujesz ofertę z depozytem wymaganym przez gospodarza, jego wysokość zobaczysz przed dokonaniem rezerwacji.

Depozyty wymagane przez gospodarza różnią się od innych depozytów tym, że nie blokują środków. Pobranie ich nastąpi tylko wtedy, gdy gospodarz zażąda wypłaty depozytu. W zależności od tego, co zostało uszkodzone, kwota, o którą prosi gospodarz, może, ale nie musi być taka sama jak depozyt.

Jeśli gospodarz prześle prośbę o pobranie depozytu, rozpatrzymy ją zgodnie z Warunkami Gwarancji dla Gospodarzy. Gwarancja dla Gospodarzy jest częścią AirCover, kompleksowej ochrony dla gospodarzy Airbnb.

Jak działa depozyt, jeśli podczas Twojego pobytu wystąpi jakiś problem

Jeśli podczas Twojego pobytu wystąpi jakiś problem, proces ubiegania się o wypłatę depozytu wymaganego przez Airbnb i depozytu wymaganego przez gospodarza wygląda tak samo. Gospodarz może zgłosić incydent i w ciągu 14 dni od wymeldowania przesłać prośbę o część depozytu lub całą kwotę.

Uwaga: zawsze dokonuj wszystkich płatności, w tym depozytów, przez Airbnb. Nigdy nie przekazuj pieniędzy poza serwisem Airbnb. Dowiedz się więcej na temat tego, co zrobić, gdy ktoś poprosi Cię o dokonanie płatności poza Airbnb.

Czy ten artykuł jest pomocny?

Powiązane artykuły