Sugestie pojawią się po wpisaniu danych wyszukiwania. Do przeglądania użyj strzałek w górę i w dół. Naciśnij Enter, aby wybrać. Jeśli wybierasz frazę, zostanie ona przesłana do wyszukiwania. Jeśli sugestia jest linkiem, przeglądarka przejdzie do tej strony.
Zasady
Gospodarz

Ogólne informacje o przyjmowaniu gości

Zachęcamy naszych gospodarzy, by dokładnie sprawdzili, jakie mają obowiązki. Przyjmowanie gości to ciekawe doświadczenie, które jednak wiąże się z pewnymi obowiązkami. Oprócz standardów gościnności mamy jeszcze kilka wskazówek, dzięki którym możesz stać się odpowiedzialnym gospodarzem.*

Zdrowie i czystość

Instrukcje dokładniejszego sprzątania Airbnb w 5 krokach

Aby zapewnić gościom bezpieczny pobyt i ograniczyć rozprzestrzenianie się COVID-19, Airbnb wprowadziło obowiązkowe zasady bezpieczeństwa dotyczące COVID-19, w tym noszenie maseczki i ograniczanie bezpośrednich kontaktów, jeśli wymagają tego lokalne przepisy lub wytyczne. Jako gospodarz masz obowiązek zapoznać się z lokalnymi wytycznymi i ich przestrzegać. Nasze lokalne strony na temat odpowiedzialnego wynajmowania to miejsce, od którego warto rozpocząć poznawanie wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Gospodarze muszą też przestrzegać instrukcji sprzątania opracowanych przez Airbnb między wszystkimi pobytami. Więcej informacji znajdziesz w Centrum wiedzy Airbnb.

Bezpieczeństwo

Jak mogę zapewnić gościom bezpieczeństwo w wynajmowanym miejscu?

Postępowanie w nagłych sytuacjach

Dane kontaktowe

Podaj gościom numer alarmowy i numer do najbliższego szpitala. W widocznym miejscu umieść numer kontaktowy do siebie oraz do kogoś, kto Cię zastąpi w nagłej sytuacji. W ten sposób goście szybko uzyskają potrzebne informacje lub niezbędną pomoc. Poinformuj gościa, jak może się z Tobą skontaktować w razie pytań lub wątpliwości.

Niezbędne wyposażenie

Umieść apteczkę w łatwo dostępnym miejscu.

Ochrona przeciwpożarowa

Upewnij się, że czujniki dymu i czadu są sprawne, a wynajmowane miejsce spełnia wymogi bezpieczeństwa określone przez lokalne władze (np. Międzynarodowy Kodeks Budowlany). Zadbaj o to, by na miejscu znajdowała się sprawna gaśnica, a wszelkie prace konserwacyjne były przeprowadzane na bieżąco.

Wyjścia

Umieść w widocznym miejscu plan domu z wyraźnie oznaczoną drogą ewakuacyjną.

Minimalizowanie zagrożeń

Prywatność

W każdej sytuacji pamiętaj, że goście mają prawo do prywatności. Poinformuj gości, czy w Twoim domu lub w jego okolicy znajdują się kamery bezpieczeństwa albo inny sprzęt monitorujący. Zapoznaj się z obowiązującymi przepisami prawa federalnego, stanowego oraz lokalnego i przestrzegaj ich.

Liczba osób

Ustal bezpieczną liczbę gości – być może lokalne władze mają w tym zakresie swoje wytyczne.

Dostęp

Zrób inspekcję domu i znajdź miejsca grożące gościom potknięciem lub upadkiem, a następnie oznacz je lub usuń zagrożenie. Zabezpiecz wszystkie widoczne przewody. Sprawdź, czy schody są bezpieczne i czy mają poręcz. Usuń lub schowaj wszelkie przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie.

Bezpieczeństwo dzieci

Upewnij się, że Twój dom jest bezpiecznym miejscem dla dzieci. Jeśli jest inaczej, poinformuj gości o możliwych zagrożeniach.

Powietrze

Sprawdź, czy dom ma odpowiednią wentylację, a regulacja temperatury jest czytelnie oznaczona i sprawna. Pokaż gościom, jak bezpiecznie korzystać z ogrzewania.

Sąsiedzi

Jak dbać o relacje z sąsiadami?

Przepisy administracyjne

Zapoznaj gości z zasadami użytkowania przestrzeni wspólnych w budynku. Możesz również powiadomić sąsiadów o przyjeździe gości, a gościom przypomnieć, by odpowiednio się zachowywali i nie zakłócali spokoju innym mieszkańcom (np. nie pukali do ich drzwi i nie dzwonili do nich domofonem z prośbą o wpuszczenie do budynku).

Palenie

Jeśli nie wyrażasz zgody na palenie tytoniu, sugerujemy umieszczenie w mieszkaniu odpowiednich znaków, które przypomną gościom o Twoich zasadach. Jeśli zgadzasz się, żeby goście palili, przygotuj popielniczki w wyznaczonych miejscach.

Parking

Nie zapomnij przekazać gościom zasad parkowania obowiązujących w budynku i w okolicy.

Hałas

Przypomnij gościom o konieczności zachowywania względnej ciszy. Zastanów się, czy zgadzasz się na przyjazd gości z dziećmi lub zwierzętami domowymi i czy pozwalasz na organizowanie przyjęć. Spisz zasady dotyczące zapraszania innych osób i upewnij się, że goście znają Twoje warunki dotyczące organizowania imprez.

Zwierzęta domowe

Jeśli zgadzasz się na przebywanie zwierząt w wynajmowanym miejscu, pamiętaj, by poinformować gości, gdzie są okoliczne parki, i zapoznać ich z lokalnymi zwyczajami (np. sprzątaniem po swoim psie). Przygotuj sobie plan awaryjny na wypadek, gdyby zwierzę gościa zdenerwowało sąsiadów (np. numer pobliskiego hotelu dla zwierząt).

Regulamin domu

Aby uniknąć niespodzianek, możesz umieścić te informacje w regulaminie domu w profilu swojej oferty na Airbnb.

Zezwolenia

Kogo należy powiadomić o tym, że oferuję miejsca pobytu na Airbnb?

Umowy

Sprawdź regulamin swojej wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej, by upewnić się, że nie obowiązuje Cię zakaz podnajmu ani żadne inne ograniczenie wynajmowania innym swojego mieszkania. Przeczytaj umowę najmu i w razie potrzeby skonsultuj się z właścicielem nieruchomości. W przypadku wątpliwości niezbędne może okazać się dodanie do umowy klauzuli regulującej zobowiązania oraz odpowiedzialności wszystkich zainteresowanych stron.

Współlokatorzy

Jeżeli masz współlokatorów, zastanów się nad spisaniem z nimi umowy regulującej takie sprawy, jak częstotliwość wynajmowania, zobowiązanie gości do przestrzegania Regulaminu domu oraz ewentualny podział zysków.

Sąsiedzi

Zastanów się, czy należy powiadomić sąsiadów o tym, że planujesz udostępniać innym swoje miejsce, a także przedstawić im, jak zadbasz o to, by Twoi goście nikomu nie przeszkadzali.

Lokale socjalne

Jeśli mieszkasz w lokalu komunalnym lub socjalnym, mogą Cię obowiązywać specjalne regulacje prawne. Administrator nieruchomości powinien wiedzieć więcej na ten temat.

Przepisy ogólne

Których lokalnych przepisów muszę przestrzegać?

Podatki

Zapoznaj się z obowiązującymi lokalnymi przepisami podatkowymi oraz wymaganiami dotyczącymi zezwoleń na prowadzenie działalności, które mogą obowiązywać w Twoim przypadku. Może to dotyczyć takich spraw, jak podatek od pobytu w hotelu / pobytu krótkoterminowego, podatek od sprzedaży lub obrotu, np. VAT lub GST (podatek od towarów i usług), albo podatek dochodowy.

Zezwolenia lub rejestracja

Pamiętaj, by sprawdzić wszelkie regulacje prawne dotyczące zezwoleń, stref, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które mogą Cię dotyczyć. Informacje te znajdziesz u odpowiednich władz, które regulują sektor nieruchomości i działalność deweloperską w Twojej okolicy.

Kontrola/stabilizacja wynajmu

Jeśli mieszkasz w rejonie objętym kontrolą wynajmu, być może musisz uwzględnić przepisy szczególne. Skontaktuj się z lokalną organizacją ds. wynajmu i uzyskaj niezbędne informacje na ten temat.

Ubezpieczenie

Jakie ubezpieczenie muszę wykupić, by chronić mój dom?

Gwarancja dla Gospodarzy

Airbnb oferuje Ci Gwarancję dla Gospodarzy, ale pamiętaj, że nie zastępuje ona ubezpieczenia dla właścicieli lub wynajmujących nieruchomości.

Podstawowa ochrona

Omów z ubezpieczycielem swoją polisę dla wynajmujących lub właścicieli nieruchomości, by mieć pewność, że posiadasz wystarczającą ochronę.

Odpowiedzialność cywilna

Sprawdź, czy masz odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności oraz ochronę mienia.

Więcej informacji na temat zasad działania Airbnb znajdziesz w sekcji najczęstszych pytań.

*Airbnb nie ma wpływu na zachowanie gospodarzy i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności. Jeśli gospodarz nie wypełni swoich zobowiązań, jego działalność może zostać zawieszona, a konto usunięte z Airbnb.

Czy ten artykuł jest pomocny?

Powiązane artykuły

Uzyskaj pomoc dotyczącą m.in. rezerwacji i konta.
Zaloguj się lub zarejestruj