Przejdź do treści
Przejdź do strony głównej pomocy

Co w przypadku, gdy muszę anulować rezerwację ze względu na nagłe wydarzenie lub nieuniknione okoliczności?

Możliwe, że zwrócimy Ci pieniądze lub odstąpimy od naliczenia kary, jeśli rezerwacja została anulowana, ponieważ wystąpiły nieoczekiwane okoliczności, na które nie masz wpływu. Poniżej znajdziesz listę okoliczności uwzględnionych w naszej Polityce okoliczności wyjątkowych. Zanim anulujesz rezerwację, sprawdź, czy powód, dla którego chcesz to zrobić, znajduje się na poniższej liście i czy posiadasz wymaganą dokumentację.

Okoliczności, które musisz udokumentować

Śmierć gospodarza, gościa lub członka najbliższej rodziny. Poprosimy Cię o przedstawienie jednego z poniższych dokumentów:

 • Akt zgonu
 • Nekrolog
 • Artykuł w mediach na temat śmierci danej osoby

Poważna choroba lub uraz gospodarza, gościa bądź jednego z towarzyszy podróży. Poprosimy Cię o przedstawienie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że z powodu urazu lub choroby dana osoba nie może podróżować. Zaświadczenie należy dostarczyć w ciągu 14 dni od anulowania rezerwacji, a data wystawienia zaświadczenia musi być późniejsza niż data dokonania rezerwacji.

Obowiązki wynikające z pełnienia funkcji publicznej, w tym ławnika, ograniczenia w podróży, stawiennictwo przed sądem lub powołanie do wojska. Poprosimy Cię o przedstawienie oficjalnego zaświadczenia, którego data wystawienia jest późniejsza niż data dokonania rezerwacji. Na dokumencie tym musi być imię i nazwisko osoby, której to zobowiązanie dotyczy.

Poważne uszkodzenia nieruchomości, wskutek których pobyt gości może być niebezpieczny lub które uniemożliwiają korzystanie z podstawowych udogodnień, np. bieżącej wody. Ta okoliczność nie obejmuje zaplanowanych remontów. Poprosimy Cię o przedstawienie następujących dokumentów i informacji:

 • Dowód na to, że naprawa jest w toku
 • Informacja o przewidywanym czasie trwania naprawy
 • Faktura za wykonane naprawy
 • Zdjęcia uszkodzeń

Informacja o odwołaniu lotu albo o tym, że droga lub lotnisko zostały zamknięte, przez co gość nie będzie mógł dotrzeć na miejsce. Ta okoliczność obejmuje zamknięcie dróg lub lotniska z powodu katastrof naturalnych, np. trzęsienia ziemi lub silnych burz. Poprosimy Cię o przedstawienie zaświadczenia o zamknięciu drogi lub zaświadczenie o zamknięciu lotniska i dokument potwierdzający, że lot został odwołany.

Odwołanie pociągu, autobusu lub promu i brak innych połączeń tego samego dnia. Poprosimy Cię o przedstawienie dokumentu, z którego jasno wynika, że danego dnia przewoźnik nie świadczył swoich usług. Może to być zrzut ekranu strony internetowej przewoźnika lub link do jego oświadczenia.

Okoliczności, które wymagają sprawdzenia

Poniższe okoliczności nie wymagają dokumentacji, lecz nasz zespół w każdym przypadku sprawdzi, czy w zaistniałej sytuacji anulowanie rezerwacji było zasadne.

Rezerwacje Open Homes, które zostały anulowane. Więcej informacji o programie Open Homes.

Ważne kwestie dotyczące bezpieczeństwa związane z niepewną sytuacją polityczną lub społeczną w rejonie, z którego gość wyrusza, do którego się udaje lub w którym znajduje się dom gospodarza. Na przykład:

 • Przemoc
 • Zwiększona obecność wojsk
 • Poważne uszkodzenia infrastruktury danego rejonu

Zmiany w wymaganiach dotyczących wizy lub paszportu, które uniemożliwiają podróż w wybranym kierunku. Ta okoliczność nie obejmuje przypadków, w których dokumenty podróżne straciły ważność.

Katastrofy naturalne, które uniemożliwiają gościowi podróż do wybranego miejsca lub powodują, że przyjęcie gościa zagraża jego bezpieczeństwu. Na przykład:

 • Silne burze
 • Trzęsienia ziemi
 • Powodzie
 • Tornada
 • Tsunami
 • Pożary
 • Zamiecie śnieżne lub silne śnieżyce

Choroby endemiczne, które nagle rozprzestrzeniają się w rejonie. Ta okoliczność nie obejmuje chorób typowych dla danych rejonów, na przykład malarii w Tajlandii czy gorączki denga na Hawajach. Przykłady endemii:

 • Ebola
 • Zika
 • Choroba Chagasa

Co dalej?

Jeśli masz pewność, że dotyczące Ciebie okoliczności spełniają powyższe warunki, w pierwszej kolejności anuluj rezerwację, a następnie skontaktuj się z nami, by przekazać zgłoszenie. Pomożemy Ci wykonać następne kroki, w których prześlesz wymagane dokumenty. Następnie nasz zespół sprawdzi Twoją sytuację. Zgłoszenia musisz przesłać w ciągu 14 dni od momentu anulowania.