Przejdź do treści
  Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki

  Polityka okoliczności wyjątkowych

  Uwaga: ten artykuł nie dotyczy okoliczności związanych z pandemią koronawirusa (COVID-19). Więcej informacji na temat ochrony w sytuacjach związanych z COVID-19, w tym zwłaszcza o ograniczeniach ochrony przy rezerwacjach dokonanych po 14 marca 2020 roku, znajdziesz w artykule na temat okoliczności wyjątkowych w związku z COVID-19.

  Zasady te mają zastosowanie do zameldowań, które mają się odbyć najpóźniej 19 stycznia 2021 roku. W przypadku zameldowań przypadających po tej dacie obowiązuje zaktualizowana Polityka podana poniżej.

  Obowiązuje do 19 stycznia 2021 r.

  Jak to działa

  Możliwe, że zwrócimy Ci pieniądze lub nie zastosujemy kar za anulowanie, jeśli rezerwacja została anulowana z powodu nieoczekiwanych okoliczności, na które nie masz wpływu. Poniżej znajdziesz listę przypadków objętych naszą Polityką okoliczności wyjątkowych. Zanim anulujesz, sprawdź, czy powód anulowania znajduje się na poniższej liście i czy będziesz w stanie przedstawić wymaganą dokumentację.

  Pamiętaj, że anulowanie bez ponoszenia kary jest dostępne tylko w wyjątkowych okolicznościach występujących przed oficjalną datą zameldowania danej rezerwacji. Poza tym nasza Polityka okoliczności wyjątkowych nie obowiązuje w przypadku rezerwacji Luxe lub Luxury Retreats, które podlegają odrębnym Zasadom zwrotów dla gości Luxe.

  Okoliczności, które wymagają dokumentacji

  Śmierć gospodarza, gościa lub współgospodarza, dodatkowego gościa, członka najbliższej rodziny lub opiekuna. Poprosimy Cię o przedstawienie jednego z poniższych dokumentów:

  • Akt zgonu
  • Nekrolog
  • Artykuł w mediach na temat śmierci danej osoby
  • Raport policji

  Nieoczekiwana poważna choroba lub uraz gospodarza bądź osoby biorącej udział w podróży. Poprosimy Cię o przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że dana osoba nie może przyjmować gości lub podróżować z powodu nieoczekiwanej, poważnej choroby. Musisz przedstawić zaświadczenie w ciągu 14 dni od momentu anulowania. Pamiętaj również, że musi mieć ono datę późniejszą od daty dokonania rezerwacji. Wcześniejsze okoliczności znane użytkownikowi w chwili rezerwowania nie są w tym momencie objęte naszą Polityką okoliczności wyjątkowych.

  Obowiązki wynikające z pełnienia funkcji publicznej, w tym pracy ławnika, ograniczeń w podróży, wezwania do sądu lub powołania do wojska. Poprosimy Cię o przedstawienie zaświadczenia z datą wystawienia późniejszą niż data dokonania rezerwacji. Na dokumencie musi być imię i nazwisko osoby, której to zobowiązanie dotyczy.

  Nieoczekiwane uszkodzenia mienia, prace konserwacyjne lub problemy z udogodnieniami w obiekcie oferowanym na Airbnb, które mogą zagrażać bezpieczeństwu gości lub które uniemożliwiają korzystanie z podstawowych udogodnień, np. bieżącej wody. Nie obejmuje to zaplanowanych remontów. Poprosimy Cię o przedstawienie następujących dokumentów i informacji:

  • Dowód na to, że naprawa jest w toku
  • Informacja o przewidywanym czasie trwania naprawy
  • Faktura za wykonane naprawy
  • Zdjęcia uszkodzeń

  Problemy z transportem, przez które gość nie będzie mógł dotrzeć na miejsce, w tym zamknięte drogi lub anulowanie lotu, gdy nie ma innych możliwości transportu. Ta okoliczność obejmuje zamknięcie dróg lub lotniska z powodu klęsk żywiołowych, np. trzęsienia ziemi lub silnych burz. Poprosimy Cię o przedstawienie zaświadczenia o zamknięciu drogi lub odwołaniu lotu i innych dokumentów potwierdzających, że podróż do miejsca docelowego nie jest możliwa.

  Odwołanie pociągu, autobusu lub promu i brak innych połączeń tego samego dnia. Poprosimy Cię o przedstawienie dokumentacji, z której jasno wynika, że danego dnia przewoźnik nie świadczył swoich usług. Może to być zrzut ekranu strony internetowej przewoźnika lub link do jego oświadczenia.

  Okoliczności wymagające sprawdzenia

  Te okoliczności nie wymagają dokumentacji, lecz nasz zespół będzie przyglądał się każdemu przypadkowi, sprawdzając, czy zaistniała sytuacja dotyczy Cię bezpośrednio.

  Anulowane rezerwacje Open Homes. Przeczytaj więcej na temat programu Open Homes.

  Klęski żywiołowe, działania terrorystów i zamieszki społeczne lub polityczne, które uniemożliwiają gościowi podróż do wybranego miejsca lub zagrażają jego bezpieczeństwu.

  Choroby epidemiczne, które nagle rozprzestrzeniły się w określonym regionie lub zaatakowały określoną grupę ludzi. Nie dotyczy to chorób typowych dla danych rejonów, na przykład malarii w Tajlandii czy gorączki denga na Hawajach. Wszelkie zmiany w naszej polityce w związku z wybuchem epidemii oraz ich zakres zostaną określone na podstawie komunikatów ogłoszonych przez Światową Organizację Zdrowia oraz lokalne władze.

   Ograniczenia podróży nałożone przez władze, organy ścigania lub wojsko, które ograniczają podróż do lub z miejsca pobytu lub atrakcji.

   Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń obecnych w miejscu pobytu lub atrakcji albo w miejscu wyjazdu gościa.

   Znaczące przerwy w dostawie mediów w miejscu pobytu lub atrakcji.

   Zmiany w wymaganiach dotyczących wizy lub paszportu, które uniemożliwiają podróż do wybranego miejsca. Nie dotyczy to utraty tych dokumentów lub upłynięcia ich ważności.

   Co zrobić dalej

   Jeśli masz pewność, że okoliczności, w których się znajdujesz, spełniają powyższe wymagania, w pierwszej kolejności anuluj rezerwację pobytu lub atrakcji Airbnb. Jeśli okoliczności wyjątkowe obejmują przyczynę anulowania Twojej rezerwacji, powiadomimy Cię, że kwalifikuje się ona do anulowania bez kary, a jeśli jesteś gościem, otrzymasz pełny zwrot.

   Jeśli Twoja rezerwacja nie zostanie automatycznie zakwalifikowana, anuluj ją, a następnie skontaktuj się z nami, aby zgłosić roszczenie. Przeprowadzimy Cię przez następne kroki, które będą dotyczyły przesłania wymaganej dokumentacji oraz oczekiwanie na zweryfikowanie Twojej sytuacji przez nasz zespół. Zgłoszenie musisz przesłać w ciągu 14 dni od momentu anulowania rezerwacji.

   Uwaga: poniższa Polityka okoliczności wyjątkowych dotyczy wszystkich zameldowań, które odbywają się 20 stycznia 2021 roku lub później. W przypadku wszystkich zameldowań przed 20 stycznia 2021 roku obowiązuje Polityka przedstawiona powyżej. Zastosowanie tej Polityki w przypadku COVID-19 nie ulegnie zmianie, gdy nowa Polityka wejdzie w życie 20 stycznia 2021 roku, a większość okoliczności związanych z COVID-19 będzie nadal wykluczona.

   Polityka okoliczności wyjątkowych

   Obowiązuje od 20 stycznia 2021 r.

   Podsumowanie

   Niniejsza Polityka okoliczności wyjątkowych wyjaśnia, w jaki sposób odbywa się anulowanie, gdy po dokonaniu rezerwacji pojawią się nieprzewidziane zdarzenia, na które nie masz wpływu, i sprawia, że zrealizowanie rezerwacji jest niewykonalne lub niezgodne z prawem. Niniejsza Polityka obowiązuje w przypadku rezerwacji zarówno zakwaterowania, jak i atrakcji.

   Gdy ta Polityka pozwala na anulowanie, reguluje ona zasady anulowania rezerwacji i jest wobec nich nadrzędna. Goście, których dotyczy zdarzenie objęte niniejszą Polityką, mogą anulować swoją rezerwację i otrzymać – w zależności od okoliczności – zwrot pieniędzy, środki na podróże i/lub inną rekompensatę. Gospodarze, których dotyczy zdarzenie objęte niniejszą Polityką, mogą anulować rezerwację bez negatywnych konsekwencji, ale w zależności od okoliczności termin anulowanej rezerwacji może zostać zablokowany w ich kalendarzach.

   Jakie wydarzenia są objęte niniejszą Polityką

   W przypadku tej Polityki używa się terminu „Zdarzenie” w odniesieniu do następujących sytuacji, które mają miejsce po dokonaniu rezerwacji, są nieprzewidziane w momencie dokonywania rezerwacji i uniemożliwiają lub prawnie zabraniają jej realizacji.

   Zmiany w wymaganiach władz dotyczących podróży. Nieoczekiwane zmiany w wymaganiach dotyczących wizy lub paszportu nałożonych przez urząd państwowy, które uniemożliwiają podróż do wybranego miejsca. Nie dotyczy to dokumentów podróżnych, które utraciły ważność, lub innych okoliczności osobistych związanych z zezwoleniem na podróż.

   Sytuacje kryzysowe i epidemie. Władze państwowe ogłosiły lokalne lub krajowe sytuacje kryzysowe, epidemie, pandemie i zagrożenia zdrowia publicznego. Nie dotyczy to chorób endemicznych lub typowych dla danych rejonów, na przykład malarii w Tajlandii czy gorączki denga na Hawajach.

   Rządowe ograniczenia podróży. Ograniczenia podróży nałożone przez urząd państwowy, które uniemożliwiają lub zabraniają podróżowania do, pobytu w lub powrotu z miejsca, w którym zlokalizowane jest miejsce z zarezerwowanej oferty. Nie obejmuje to niewiążących komunikatów dla podróżnych i podobnych wytycznych rządowych.

   Działania wojskowe i inne działania wojenne. Działania wojenne, inwazje, wojna domowa, terroryzm, eksplozje, zamachy bombowe, bunty, zamieszki, powstania, niepokoje społeczne i zamieszki.

   Katastrofy naturalne. Katastrofy naturalne, klęski żywiołowe, poważne awarie podstawowych mediów, wybuchy wulkanów, tsunami i inne poważne i nietypowe zjawiska pogodowe. Nie obejmuje to warunków pogodowych ani naturalnych, które są na tyle powszechne, że można je przewidzieć w tej lokalizacji – na przykład huraganów występujących sezonowo na Florydzie.

   Czego nie obejmuje Polityka

   Wszystkich innych sytuacji. Niniejsza Polityka pozwala na anulowanie rezerwacji wyłącznie w przypadku Zdarzeń opisanych powyżej. Wszystkie inne sytuacje są wykluczone. Przykłady sytuacji, w których niniejsza Polityka nie zezwala na anulowanie: nieoczekiwana choroba lub obrażenia; obowiązki publiczne, takie jak obowiązki ławników przysięgłych, wezwanie do sądu lub służba wojskowa; komunikaty dla podróżnych lub inne wytyczne rządowe (które nie są objęte zakazem podróżowania lub innym zakazem); anulowanie lub zmiana harmonogramu wydarzenia, na które dokonano rezerwacji; zakłócenia w transporcie niezwiązane z danym wydarzeniem, takie jak zamknięcia dróg, odwołania lotów, pociągów, autobusów i promów. Jeśli anulujesz rezerwację w takich przypadkach, kwota zwrotu będzie zależeć od zasad anulowania obowiązujących w przypadku danej rezerwacji.

   Co zrobić dalej

   Jeśli poinformujemy Cię lub opublikujemy informacje potwierdzające, że niniejsza Polityka obejmuje Twoją rezerwację, postępuj zgodnie z podanymi przez nas instrukcjami anulowania. Gdy powiadomimy Cię lub opublikujemy informacje o tym, w jaki sposób działa ta Polityka, prawdopodobnie będziesz mieć możliwość anulowania ich zgodnie z tą Polityką, przechodząc na stronę Podróże i anulując rezerwację, której dotyczy problem. Jeśli uważasz, że niniejsza Polityka obejmuje Twoją rezerwację, ale nie powiadomiliśmy Cię ani nie opublikowaliśmy informacji o danym Zdarzeniu, skontaktuj się z nami, aby anulować rezerwację. We wszystkich przypadkach należy być przygotowanym na przesłanie dokumentacji prezentującej, jak dane Zdarzenie wpłynęło na Ciebie lub Twoją rezerwację.

   Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami.

   Inne rzeczy, o których należy pamiętać

   Niniejsza Polityka dotyczy wszystkich rezerwacji z datą zameldowania przypadającą najpóźniej w dniu jej wejścia w życie. Ta Polityka okoliczności wyjątkowych nie dotyczy rezerwacji Luxe, które podlegają odrębnym Zasadom zwrotów dla gości Luxe.

   Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?
   Powiązane artykuły