Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki

  Ustalanie domyślnej formy wypłaty

  As a Host, you may want to set up more than one payout method. You can designate one as your default, or even split payouts between accounts.

  Jak ustawić domyślną formę wypłaty

  Przy bieżącej domyślnej formie wypłaty znajdziesz odpowiednie oznaczenie.

  1. Otwórz Konto > Płatności i wypłaty > Wypłaty.
  2. Obok formy wypłaty, którą chcesz ustawić jako domyślną, kliknij Edytuj > Ustaw jako domyślną.

  Usuwanie formy wypłaty

  Abyśmy mogli Ci płacić, nie możesz usunąć swojej domyślnej formy wypłaty.

  1. Otwórz Konto > Płatności i wypłaty > Wypłaty.
  2. Obok (innej niż domyślna) formy wypłaty, którą chcesz usunąć, kliknij Edytuj > Usuń.
  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?

  Powiązane artykuły