Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki

  Jak włączyć lub wyłączyć Sprytne Ceny?

  Inteligentna wycena pozwala na automatyczne dostosowywanie się Twoich cen do zmian w zapotrzebowaniu na oferty podobne do Twojej. To Ty decydujesz o swoich stawkach, więc inteligentna wycena jest zależna od innych ustawień Twoich cen. Stawki dobowe możesz zmienić w dowolnym momencie. Inteligentna wycena działa w oparciu o rodzaj i lokalizację Twojej oferty, sezon, zapotrzebowanie i inne czynniki. Uwaga: inteligentna wycena nie jest dostępna dla gospodarzy w Hiszpanii.

  Włączanie Sprytnych Cen

  Aby włączyć Sprytne Ceny:

  1. Przejdź do zakładki Moje oferty na stronie airbnb.com i wybierz ofertę
  2. Kliknij Ceny na górze strony
  3. Obok opcji Ceny za dzień, kliknij Edytuj
  4. Obok opcjiSprytne Ceny, kliknij kółko, by włączyć sprytne ceny
  5. Wprowadź cenę minimalną i maksymalną
  6. Kliknij Zapisz

  Z chwilą włączenia Sprytnych Cen, Twoje stawki będą się automatycznie aktualizować w ramach ustalonego zakresu cen minimalnych i maksymalnych. Sprytne Ceny działają dla wszystkich dostępnych dni w Twoim kalendarzu, przy czym nadal możesz dostosowywać ceny w poszczególnych terminach w dowolnym momencie.

  Wyłączanie Sprytnych Cen

  Aby wyłączyć Sprytne Ceny:

  1. Przejdź do zakładki Moje oferty na stronie airbnb.com i wybierz ofertę
  2. Kliknij Ceny na górze strony
  3. Obok sekcji Ceny za dzień, kliknij Edytuj
  4. Obok sekcji Sprytne Ceny, kliknij kółko, by wyłączyć sprytne ceny

  Centrum wiedzy znajdziesz informacje o 3 ważnych elementach, które mogą wpływać na popyt i zwiększenie zarobków.

  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?

  Powiązane artykuły